Reception-sign-in-screen

Besøksstyring

Registrer og spor besøkende hos bedriften din på en trygg og effektiv måte med besøksstyring.

Vil du vite mer?
Arbeidsplassløsninger

Hva er besøksstyring?

Besøksstyring gjør det mulig for bedrifter å registrere og spore besøkende i og utenfor bedriftens lokaler. 

De fleste bedrifter i tillegg til fast ansatte i større eller mindre grad tar imot besøkende i form av f.eks. leverandører, kunder og kontraktmedarbeidere, er det viktig å vite hvem som er hvor og når. 

Både med tanke på identifisering og hvis det skulle oppstå brann, en nødssituasjon eller en alvorlig hendelse.  

 

receptionist-visitor-sign-in-screen

Beskytt både mennesker og lokaler

Sparer tid og penger

Besøksstyring

Bruk av besøksstyringsprogramvare som f.eks. berøringsfri registrering, gir bedriftene mulighet til å registrere besøkende digitalt.

Systemet vil lagre dataene for besøket, innbefattet navn, hvem som ble besøkt, bedriftsnavn, dato og klokkeslett. Intelligent programvare sender en automatisk e-post til personen som den besøkende har kommet for å treffe. Denne e-posten vil inneholde alle opplysninger og bilde-ID (for å sikre at det er snakk om riktig vedkommende), og tilrettelegger dermed for god møteforberedelse. Systemet kan i tillegg gjøre de besøkende oppmerksomme på bedriftens retningslinjer for f.eks. sikkerhet.

Besøksstyringen sparer tid og arbeid for alle, da det er slutt på å måtte vente på at resepsjonisten skal bli ferdig på telefonen for å registrere de besøkende og sende bud etter noen som kan komme og hente dem. 

Ved å investere i smart teknologi kan du imponere de besøkende med en smidig og effektiv innsjekking samtidig som du reduserer driftskostnadene og lar personalet få bruke tiden sin på mer produktive arbeidsoppgaver.
 

Visitor management kiosk sign-in

Besøkssikkerhet

Følg og spor

Programvare for besøksstyring er til uvurderlig hjelp ved prosedyrer for håndtering av alvorlige hendelser og pandemier, da man slipper mye av det manuelle arbeidet knyttet til det å skulle gjøre rede for alle i bygningen (dette gjelder også ved brannøvelser). 

Informasjonen er nøyaktig og gir pålitelig sporing, og brukervennligheten øker sannsynligheten for at de besøkende sjekker seg ut via systemet.

Reduser berøringspunktene med OnLocation-mobilappen for besøksstyring

Sharps mest innovative mobilapp hittil. Fjernkommunikasjonsverktøyet WolMobile, som kan lastes ned til alle smarttelefoner, hjelper bedrifter og medarbeidere å kommunisere på en enkel måte når og hvor som helst:

  • Automatisk, posisjonsbasert innsjekking
  • Viktige merknader – farevarsler, varsler om innbrudd, merknader
  • Umiddelbar SOS-varsling – utnevnte sikkerhetskontakter kan kontaktes direkte med et tastetrykk
  • Forventet arbeidsslutt – kontakt risikoutsatte medarbeidere og tjenesteleverandører hvis de er over tiden.
  • Ekstern innsjekking – medarbeidere som jobber eksternt, kan sjekke inn med geo-opplysningene sine. Dette ivaretar sikkerheten for risikoutsatte medarbeidere og sørger for at de utnevnte sikkerhetskontaktene holdes oppdatert
  • Følg meg – risikoutsatte medarbeidere eller medarbeidere som jobber eksternt/alene, kan bruke «Følg meg» for å spore posisjonen sin (enten kontinuerlig eller ut fra geo-posisjon) og få en større trygghetsfølelse

Sharp tilbyr en helintegrert serie med programvare for besøksstyring. Les mer om WoLMobile-mobilappen og tjenester for automatisert registrering av besøkende.
 

Visitor management app sign-in

GDPR - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Lover og forskrifter

Det skybaserte systemet som besøksstyringen driftes på, sikrer at systemet innfrir den europeiske personvernforordningen (GDPR). 

Dataene lagres kun i registrerings- og sporingsøyemed, og de besøkende får fullt innsyn i bruken av data ved registrering. 

I de fysiske bøkene som ble brukt tidligere, lå opplysninger som fullt navn, besøk, bil- og telefonnummer, åpent i dagen. Personvern var et ukjent begrep. Bedriftene kan nå forsikre besøkende og medarbeidere som registrerer seg, om at dataene deres kun vil være tilgjengelige for avdelingene som trenger å behandle den aktuelle informasjonen.
 

Visitor Management signature