Kontakt oss

Fem fakta om Sharps multifunksjonssystemer, sikkerhet og din virksomhet

Skriverne på kontoret er like sårbare for inntrenging som de nettverkstilkoblede datamaskinene. Vi skal analysere fem metoder som Sharp bruker for å håndtere disse truslene og beskytte bedriftens informasjon i relasjon til våre multifunksjonssystemer.

Sharps store sortiment av multifunksjonssystemer har mange nødvendige sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetslag. Vi har også et omfattende sortiment av prisbelønte dokumenthåndteringsløsninger som hjelper deg å sikre forretningsinformasjon. I Sharps Security Reference Chart finner du detaljert informasjon om de standard- og tilleggsfunksjonene vi tilbyr.

Vi tar dine forretningsprosesser og din sikkerhet – både lokalt og eksternt – på alvor. Derfor arbeider vi fortløpende med å legge til og forbedre sikkerhetsfunksjonene i Sharps multifunksjonssystemer.

Datasikkerhet – verdens første og beste multifunksjonssystem

Datasikkerhet er en grunnleggende faktor når det gjelder multifunksjonssystemer og skriversikkerhet. Sharps multifunksjonssystemer har standard- og tilleggsfunksjoner som beskytter data som er lagret på systemet eller overføres mellom ulike enheter.

Sharp var den første produsenten av multifunksjonssystemer som oppnådde Common Criteria-sertifisering, og var også den første som oppnådde EAL4 for sitt Data Security Kit‑(DSK).

Datakryptering

Når datakryptering er aktivert i multifunksjonssystemet, brukes 256-bits AES‑kryptering (Advanced Encryption Standard) ved dataoverføring og før data blir lagret i minnet eller på harddisken i systemet.

Dataoverskriving

Med opptil 10 gangers overskriving med tilfeldig valgte tall slettes data effektivt fra harddisken i systemet. Metoden for dataoverskriving kan tilpasses etter hver enkelt organisasjons sikkerhetskrav.

Ved slutten av leasingperioden

Sharps dokumentsystemer har en slettefunksjon som aktiveres når leasingperioden er slutt, og som garanterer at alle konfidensielle data blir skrevet over før utstyret leveres tilbake.

Nettverkssikkerhet

Sharps multifunksjonssystemer har et intelligent nettverksgrensesnitt som består av en brannmur som kan begrense tilgangen til å bare gjelde enkelte datamaskiner på nettverket via IP- eller MAC-adresser og selektivt aktivere eller blokkere protokoller og porter for hver enkelt enhet.

Sharp anses fortsatt som en av bransjens sikkerhetsinnovatører, og bedrifter og myndigheter over hele verden stoler på at Sharp kan hindre at konfidensielle data havner i uvedkommendes hender.

 Kontakt oss hvis du vil ha mer informasjon om Sharps multifunksjonssystemer og hvordan løsningene våre kan hjelpe deg å beskyttet bedriftens forretningsinformasjon bedre.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social