Kontakt oss

AV-trender for 2019 og fremover

Birgit Jackson, Commercial Director hos Sharp Visual Solutions Europe, gir oss tre spådommer om vår audiovisuelle fremtid, fra bedre møter til smarte bygninger. Les hvordan Sharp ser for seg at utviklingen vil gå.

Audiovisuelle produkter og løsninger hadde et godt år i 2018. Det er et spennende miljø med vekst i alle våre markedssegmenter, fra interaktive skjermer som brukes til samarbeid på kontoret, til digitale plakater som primært benyttes innenfor detaljhandelen og treningssentra, transportknutepunkter og konferansemiljøer. Dette innebærer at den samlede prognosen er fortsatt vekst – i følgende retninger:

 

Skjermene vil forbedre møtemiljøet

En av de viktigste trendene vi har sett de siste årene, er at folk investerer i skjermer som hjelper dem til å samarbeide bedre. Med en reduksjon i fysiske møter kan dette virke selvmotsigende, men det virker som om det å ha færre fysiske møter faktisk får oss til å verdsette dem mer.

Fysiske møter er så velkomne at bedriftene vil gjøre disse opplevelsene så gode som overhodet mulig. Når mennesker kommer sammen, foretrekker de en brukervennlig interaktiv skjerm hvor de kan dele innhold og samarbeide på.

En økning i «virtuelle» fysiske møter har også ført til økt etterspørsel etter skjermer. Videokonferanser vokser raskt i henhold til mange undersøkelser, den siste fra Forrester Consulting på oppdrag av Polycom, som nå er en del av Plantronics. De fant at tre fjerdedeler av beslutningstakerne sa at antallet videokonferanser har økt i løpet av de siste to årene.

I 2019 vil skjermer ikke bare gjøre det enklere å dele informasjon, de vil også forbedre selve møteområdet. Jeg ser en fremtid hvor skjermer vil ha innebygd sensorteknologi. Det vil for eksempel si at vi får skjermer som oppdager at det kommer noen inn i rommet hvorpå de slår seg på automatisk. En skjerm kan også overvåke temperaturen i rommet, luftkvaliteten og hvor ofte rommene blir brukt. Dette kan hjelpe bedrifter å få viktig informasjon om møterommene sine og tilbakemelding på hvordan de kan optimalisere bruken av dem.

Vi lanserer en Windows-samarbeidsskjerm neste år som, ved hjelp av
IoT-sensorer, overvåker omgivelsene og kan bidra til å optimalisere arbeidsmiljøet. Dette er det neste utviklingstrinnet for den interaktive skjermen, en skjerm som er klar for smarte bygninger, og som utforsker mulighetene i IoT for å gjøre møterommene våre til mer produktive steder.

 

Skjermoppløsningen vil gi mulighet for nye bruksområder

Når vi nå ser at 4K nå begynner å bli standardoppløsning for mange, er 8K neste logiske skritt mot å få en skjerm som viser bilder som er så nær virkeligheten som mulig.

Vi tror at 8K vil utvikle seg på samme måte som 4K har. Etter at 4K-kameraene kom på markedet, ble redigeringsutstyr kompatibelt med 4K, og teknologi for datakomprimering/‑dekomprimering ble etablert. Dette førte til en overgang fra 2K til 4K, spesielt på store skjermer. Sharp ønsker å øke etterspørselen etter 8K på samme måte ved å bygge opp 8K-økosystemet med kameraer og skjermer og dermed forbedre miljøet for spredning av 8K-film.

Japan leder utviklingen mot høyere oppløsninger med oppstarten av 4K- og 8K‑programmer hos NHK, Japans nasjonale kringkastingsselskap, og kommersielle TV‑stasjoner i desember. Mange andre kringkastere rundt om i verden har også påbegynt både små og store prøveprosjekter med 8K.

8K er imidlertid ikke bare et forbrukerprodukt med høyere oppløsning, det er også grunnlaget for mange nye bruksområder i arbeidslivet som gir stort potensial for å forbedre livene våre. I medisin kan for eksempel bedre detaljer bety at man kan diagnostisere og operere pasienter på avstand.

Til kommersielle formål gir 8K muligheter innen reklame og design. I bilindustrien ser vi allerede selskaper som prøver ut 8K-kameraer til å lage hyperrealistiske bilder og filmer av bilprototyper. Det betyr at man kan utvikle reklamen parallelt med produksjonen og dermed korte inn på tiden til markedet

 

Skjermer som ikke synes

Skjermer vil fremdeles spille en sentral rolle i vår hverdag, men det vil bli vanskeligere å få øye på dem. Med tynnere skjermer og ulike rammer vil de begynne å gå mer i ett med omgivelsene.

Jeg tror vi vil se flere ikke-konvensjonelle skjermer i hverdagslige miljøer snart, for eksempel fleksible skjermer som er mer som digitale plakater enn skjermer. Dette åpner også for muligheten til å montere skjermer på underlag som ikke er flatt.

Til syvende og sist ser jeg en fremtid der skjermer er fullstendig integrert i omgivelsene, nesten som en del av arkitekturen. Både på innsiden og utsiden av bygninger vil skjermene nærmest bli en del av selve bygningen.

Samhandling med skjermer fra mobile enheter vil også bli vanligere. Det vil for eksempel bli veldig mye enklere å sende innhold til eller motta innhold fra en skjerm. Dette vil gjøre det mulig for oss å ta informasjonen fra en digital plakat, for eksempel på et kjøpesenter eller en flyplass, og ta den med oss mens vi vandrer rundt.

Sharp Visual Solutions vil delta på ISE i februar 2019 (hall 12, stand E100). Besøk standen for å se Sharps Windows-samarbeidsskjerm med IoT-sensorer og Sharps Innovation Area, hvor du kan oppleve fremtidige produkter, inkludert et 8K-videokamera.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social