Kontakt oss

Desktop Care+

Fokuser på deres arbeidsoppgaver og la oss ta hånd om deres datamaskiner

Vi overvåker og supporterer deres datamaskiner på avstand. Du får et tryggere IT-miljø som gir kontinuitet og mulighet til økt produktivitet i din virksomhet.