Kontakt oss

Hva er ”Direct Optical Bonding”?

Direct Optical Bonding er en unik produksjonsprosess som er utviklet av Sharp Visual Solution og som benyttes i den siste generasjonen av BIG PAD SC5 interaktive skjermer*.

I motsetning til konvensjonell LCD-skjermkonstruksjon og produksjon, blir LCD-panelet ”sveiset” direkte til det beskyttende glasset ved hjelp av et gjennomsiktig gel-lignende lim. Denne prosessen sikrer et tilnærmet ikke-eksisterende mellomrom mellom lagene og muliggjør sammenkobling mellom det berøringsfølsomme sjiktet og skjermflaten.

Resultatet blir at parallakseforskyvningen nesten ikke foreligger,samtidig som intern refleks og fargespredning av lyset blir borte. Dette medfører at man får en ekstremt nøyaktig berøringseffekt sammen med best mulig kontrast og visuell ytelse som er mulig å oppnå på dagens interaktive skjermer.

* Modeller som tilbyr Direct Optical Bonding er PN-80SC5 og PN-70SC5 som er henholdsvis 80 og 70 tommers skjermer. PN-60SC5 med tilsvarende egenskaper lanseres noe senere.

 


 

 

 

 

 

 

Hva er ‘Parallakse forskyvning’ og hvorfor er dette viktig?

Interaktive berøringsskjermer er i ferd med å bli dagligdagse verktøy for lærere og innen undervisning og samarbeid, samt miljøer hvor møter og forskjellig funksjonalitet utøves. Nøyaktighet, hurtighet og øyeblikkelig respons i denne type miljøer er utslagsgivende for å oppnå effektivitet og nyttig anvendelse av produktet. Tidligere generasjoner av denne type produkter medførte ofte at man erfarte at fingerens og pennens posisjon på glasset ikke var i samsvar med hvor påtegningen ble utført og man opplevde det som kalles en parallakse forskyvning.


Dette kan sammenlignes med det å stikke hånden ned i vannet hvor man så at armen fikk en ”knekk” akkurat der hvor man stakk hånden ned. Parallakseforskyvningen i kombinasjon med berøringsskjermer resulterte ofte i frustrasjon, irritasjon og en dårlig erfaring med produktene. Dagen skjermer som benytter ”Direct Optical Bonding” har ikke dette problemet og man kan utføre oppgavene nøyaktig og med ønsket brukervennlighet.

Naturlig, gjennomgående, rask og nøyaktig berøringsfunksjonalitet

  • Presis og naturlig berøringsopplevelse når man benytter både finger og penn
  • Større hastighet og nøyaktighet gir mer effektiv tidsbruk
  • Bedre brukeropplevelse
  • Bedre kontrast og visuell ytelse