Kontakt oss

En ny tid med remote og hybrid arbeidsmetodikk med Sharp og Microsoft

På vårt tidligere direktesendte webinar med tittelen «Making the Right Technology Choices to Support Hybrid Working» (De riktige valgene for å støtte hybrid arbeid) diskuterte vi, sammen med vår partner Microsoft, hvordan bedrifter kan legge til rette for de raske endringene i de ansattes behov og skape den beste IT- og nettverksinfrastrukturen for å støtte hybrid arbeid.

Siden begynnelsen av COVID-19-pandemien tidlig i 2020 har måten vi utfører vårt daglige arbeid på, endret seg dramatisk. Både arbeidsgivere og ansatte har måttet tilpasse seg raskt til denne «nye normalen» for arbeidsmetodikk, samtidig som det å kombinere kontorarbeid og privatliv under samme tak også har gitt nye utfordringer.

Sharps undersøkelse blant 6000 kontorarbeidere i hele Europa fremhevet at et stort flertall av dem under 30 støtter en hybrid tilnærming til arbeidet. Samtidig begynner bedriftene å forstå at tanken bak teknologien deres også må endres for å oppfylle behov som er i stadig endring. Den må være av beste kvalitet og oppdateres kontinuerlig.

 

Hva kan vi forvente i fremtiden?

Webinaret begynte med en samtale mellom Chris Parker, europeisk produktsjef hos Sharp, og Thomas Hall, Partner Account Executive hos Microsoft, om den enorme støtten de mottok fra sine egne medarbeidere under pandemien, og hvordan dette var helt kritisk for å finne balansen mellom jobb og fritid.

Webinaret fokuserte på to hovedtemaer: hvordan bedrifter kan planlegge for en fremtid basert på hybrid arbeid ved å ta informerte teknologivalg, og hva de ansatte ønsker seg av en kontorarbeidsplass etter pandemien.

Chris tror ikke det vil bli en massevandring tilbake til kontorene, han tror det vil foregå mer stille og forsiktig. «Den yngre delen av arbeidsstokken er mye mer åpen og klar for tanken om at å arbeide eksternt, også hjemmefra, kan være veldig produktivt. De føler seg trygge nok til å bidra på nettmøter og er faktisk ganske glade for å ikke være stengt inne i et mer formelt arbeidsmiljø.»

Thomas er enig, og foreslår at «tiden på kontoret må bli mer gjennomtenkt, slik at vi får folk inn på kontoret ikke bare for å arbeide, men slik at tiden på kontoret betyr noe.» Thomas sa videre: «Gjør møtene viktige, pass på at det sosiale engasjementet faktisk blir planlagt og tilrettelagt slik at folk får mest mulig ut av det. Jeg tror det er i den retningen verden er på vei.»
 

Vil medarbeiderne komme tilbake til kontoret?

Med Sharps undersøkelse som støtter tanken om at eksternt arbeid har kommet for å bli, handlet den neste delen av webinaret om hva som skal til for å få medarbeiderne tilbake.

Chris oppsummerte sine tanker om dette, og sa at «man må gjøre tanken på å komme tilbake til kontoret attraktiv». Det er kamp om talentene, så hvis du vil ha de beste til å jobbe for deg, må du kunne vise dem det. Det betyr å tilby et godt arbeidsmiljø, fleksibilitet i arbeidsstil og å sikre at aktivitetene passer inn i omgivelsene.

Han la også stor vekt på at «det også er viktig å tenke over plasseringen. Å ha et kontor utenfor byen i en ensartet næringspark er ikke veldig spennende, det er ikke attraktivt, og trekker ikke akkurat inn folk. Jeg elsker å dra på kontoret fordi jeg vet at det ligger i sentrum, hvor jeg har tilgang til fasiliteter, lunsjrestauranter, litt shopping og mulighet til få gjort unna noen ærender. Dette er ting som folk anser som goder.»

 

Kan standardisering av teknologi hindre fallgruver?

Samtalen gikk deretter over til å handle om standardisering. Thomas begynte diskusjonen rundt nøkkelelementene som kreves av kontormaskinvare og -programvare, med å si: «Det må være inkluderende, produktivt og fleksibelt.»

«Hos Microsoft har vi standardisert gjennom M365, og Teams er i ferd med å bli et allment utbredt arbeidsmiljø uansett om du befinner deg på kontoret, hjemme eller på en kaffebar. Du kan få kontakt med andre og samarbeide. Over en million bedrifter bruker nå Microsoft 365-plattformen, så den har blitt standard, men hvor mye man bruker eller ikke bruker av den, er opp til hver enkelt.»

Standardisering er kritisk for å sikre likebehandling av ansatte. «Standardisering gjør innkjøpssjefenes arbeid enklere», sier Chris. «De vil føle seg mer bekvemme, noe som gir større troverdighet og bedre selvfølelse.»

«Windows collaboration display fra Sharp har Microsoft-sertifisering, den gir en sømløs opplevelse med Teams, den kobler seg til Microsofts økosystem og standardisering, og vi vet at kundene våre føler seg trygge og at det er mer sannsynlig at de vil ta en positiv avgjørelse for Windows collaboration display fra Sharp på grunn av det.»

 

Hva bør bedrifter tenke over når de tar beslutninger om innkjøp?

Investering i forretningsinfrastruktur er helt grunnleggende, så bedriftene må sørge for å gjøre det skikkelig. Chris snakket om sin erfaring hos Sharp: «Vi har vår Windows collaboration display, som er noe vi anser som en veldig god investering. En av de største fordelene med den er at den også sparer oss for mye opplæring. Med ny teknologi må man vanligvis lære hvordan det fungerer, men Windows collaboration display bruker allerede velkjent teknologi, så du vil spare inn på opplæringen.»

Thomas definerte tre viktige områder bedrifter i alle størrelser bør tenke over når de tar beslutninger om innkjøp som skal legge til rette for hybrid arbeid:

«Det første er menneskene. Du må inkludere alle i beslutningsprosessen. Under dette punktet ligger også velvære, å tiltrekke seg de riktige medarbeiderne, hvordan kan vi lære opp folk tidlig i sine karrierer for å sikre at de opplever å bli backet opp og får økt sin kompetanse.»

For det andre er det rommet: Hvor må medarbeiderne mine være for å få arbeidet gjort? De medfølgende kostnadene, husleie eller eiendomspriser og hvor stort behovet er for at hver enkelt faktisk må være til stede på hovedkontoret, er ting som må overveies her.»

«Det siste punktet, som jeg tror virkelig skaper sammenhengen mellom menneskene og stedet, er prosessen. Man må tenke gjennom og arbeide med digital arbeidsflyt og personlig produktivitet. Hvordan får jeg det beste ut av medarbeiderne mine, og hvordan gir jeg dem den best mulige opplevelsen? I denne sammenhengen er ikke IT-avdelingen bare folk som løser dataproblemer. De må komme inn som rådgivende part i problemløsningen for at bedriften eller tjenesten skal fungere.»

«Det må også finnes en rådgivende tilnærming til å integrere forretningsprogramvare og hvilke verktøy, produkter og tjenester man trenger for å skape disse digitale løsningene for en rimelig pris. Ellers vil det bare koste deg mer penger enn det burde. Det er naivt å tenke på dette som en kortsiktig ting. Det handler om å utnytte det vi hadde fra før og det vi har lært gjennom pandemien, og sette dette sammen for å bygge en best mulig fremtid.

Chris er enig. «Personlig er jeg ganske overveldet over hvor mye vi har klart å oppnå de siste 18 månedene med Microsoft Teams og digital teknologi. Mye mer enn jeg trodde var mulig. Og vi ser det i produktivitetsresultatene som kommer nå. Jeg tror dette er det som alltid bør være målet for digitale løsninger, å levere dette likeverdet mellom opplevelse og bidrag.»

 Hvis du vil ha mer informasjon om Windows collaboration display fra Sharp eller om hvordan du kan få mer ut av Microsoft Teams og eksternt arbeid, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

 

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social