Kontakt oss

GDPR overholdelse

Hvorfor er GDPR så viktig? Det er en viktig endring, siden mengdene data som bedrifter nå lagrer og bruker, er enormt mye større enn de dataene de lagret i 1995, da EUs databeskyttelsesdirektiv ble innført.

Mål med GDPR. Målet med GDPR (som offisielt kalles forordning (EU) 2016/679), er å gi relevant regulering for dagens digitale verden og beskytte personlige data som nå samles inn, lagres og brukes i mye større grad og til mer detaljerte analyser for beslutningstaking og markedsføringsformål enn tidligere.

GDPR og dokumentsikkerhet. Selv om GDPR fokuserer mye på å beskytte elektroniske data, gjelder dette også fysisk lagrede data, noe som betyr at bedrifter må tenke over hva som skjer med informasjonen de skriver ut, kopierer, skanner og fakser. Papirkopier som genereres av en multifunksjonsskriver og blir liggende i utskuffen eller i usikrede papirkurver, er sårbare for uautorisert tilgang og kan anses som et brudd på regelverket for sikring av personlige data.

Usikrede nettverksskrivere og multifunksjonsskrivere uten kryptering og datasletting kan også ses som en risiko. De digitale kopiene av dokumenter som er lagret på dem, kan bli et mål for hackere som vil stjele informasjon, og uten en innebygd brannmur kan de brukes som en plattform til å penetrere et nettverk for å angripe andre systemer.

Hvordan kan Sharp hjelpe dere å overholde GDPR? Sharp tilbyr en lang rekke sikkerhetsløsninger som kan hjelpe dere å overholde GDPR, inkludert avanserte teknologi og sikkerhetsløsninger som er innebygd i maskinvaren på Sharps multifunksjonsskrivere, og programvareløsninger for sikker utskrift og dokumentadministrasjon.

Sharps administrerte IT-tjenester, som for eksempel PC-beskyttelse og trygg sikkerhetskopiering, betyr også at vi kan hjelpe dere å beskytte informasjon uten at det fører til merarbeid for medarbeiderne, uansett hvor stor eller liten bedriften måtte være.