Kontakt oss

Hvordan små og mellomstore bedrifter kan forbedre datasikkerheten

Sikkerhetseksperten Karen Renaud deler sine råd om sikkerhet og teknologi på arbeidsplassen, og vi foreslår løsninger som du kan overveie hvis du har mistanke om at bedriftens IT‑sikkerhetsregler bør gjennomgås.

I henhold til en undersøkelse som Sharp gjennomførte blant 6000 kontormedarbeidere i ni europeiske land, tar ikke mennesker datasikkerhet på alvor. Dette medfører at virksomheter risikerer sikkerhetsinntrengning som kunne vært unngått, noe som kan føre til straffegebyrer, tap av åndsverksrettigheter og stress blant personalet.

Vi fant at én av 12 (7,7 %) som deltok i undersøkelsen oppga at de hadde hatt tilgang til konfidensiell informasjon som de ikke hadde rettigheter til.

Manglende overholdelse av bedriftens regler var vanlig. En fjerdedel av respondentene (26 %) oppga at de oppbevarer arbeidsrelatert informasjon i den allment tilgjengelige skyen selv om dette ikke er tillatt.

21 % av de spurte oppga at de bruker offentlig tilgjengelige fildelingstjenester uten bedriftens godkjenning, og en tredjedel (29 %) at de bryter mot bedriftens forbud mot å ta med seg arbeid hjem.

Vi spurte sikkerhets- og konfidensialitetsekspert dr. Karen Renaud om disse resultatene. Hun sier hun ikke er overrasket, siden andre undersøkelser viser lignende resultater. Hun sier: «Mange småbedrifter nøyer seg med å bare la de ansatte skrive under en konfidensialitetserklæring. De har urealistiske forventninger om at det er bra nok å dele ut en liste med instruksjoner.»

Hennes råd om hvordan sikkerheten på arbeidsplassen bør håndteres, utgjør hjørnesteinen i vårt faktablad «Blir datasikkerhet tatt på alvor på din arbeidsplass?», som kan lastes ned kostnadsfritt fra våre nettsider. I dette faktabladet analyseres årsakene til sikkerhetsbrudd i småbedrifter, samt hvilke effektive tiltak som kan iverksettes. Oppdag hvordan du kan gjøre arbeidstempoet sikrere både for personalet og for bedriftens informasjon.

Sharp har en mengde sikkerhetsløsninger for din organisasjon. Fra innebygde sikkerhetsfunksjoner i Sharps multifunksjonssystemer til sikre løsninger for utskriftshåndtering, en skybasert tjeneste for lagring og deling av digitale filer og administrerte IT-tjenester inkludert datavern og pålitelig sikkerhetskopiering. Uansett hvor stor bedriften din er, kan vi hjelpe deg med å beskytte informasjonen.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social