Kontakt oss

Informasjonssikkerhet

Multifunksjonsskrivere er nå en vesentlig del av dokumentarbeidsflyten og forretningsprosessen i de fleste organisasjoner, og det betyr at de kan være et potensielt sårbart punkt i informasjons- og nettverkssikkerheten.

Sharp tilbyr en omfattende serie av avanserte sikkerhetsløsninger som er utviklet for å beskytte konfidensiell informasjon mens den skrives ut, kopieres, skannes og fakses eller overføres via nettverket.

Organisasjoner bruker betydelige beløp på å beskytte sin digitale eiendom mot trusler, men de overser ofte en av de mest brukte enhetene på nettverket – multifunksjonsskriveren på kontoret.

Jo mer avanserte og integrerte multifunksjonsskriverne blir, desto større er faren for lekkasje av konfidensiell informasjon mens den kopieres, skrives ut, skannes eller fakses.

En opplevelse du kan stole på

Sharp var verdens første produsent av multifunksjonsskrivere til å ta opp sikkerhet i digital bildebehandling, mottok den første Common Criteria-valideringen for en multifunksjonsskriver i 2001 og var den første til å oppnå en EAL 4-rangering for en datasikkerhetspakke.

Vi er fremdeles anerkjent som en av bransjens største sikkerhetsinnovatører, og bedrifter og myndigheter over hele verden er avhengige av Sharp for å sikre sine konfidensielle data mot uautorisert tilgang.

Dokumentbeskyttelse fra ende til ende

Sharp leverer en rekke avanserte sikkerhetsløsninger som beskytter informasjon og dokumenter mot en mengde trusler, inkludert selv de mest vedvarende og iherdige angrep, samtidig som de oppfyller de juridiske kravene til databeskyttelse. Med denne kombinasjonen leverer de en nærmest ugjennomtrengelig ende-til-ende-beskyttelse gjennom hele dokumentsyklusen.

Tilgangssikkerhet

Sharp Security Suite begrenser hvem som har tilgang til en multifunksjonsskriver og hva de kan bruke den til. Den styrer tilgjengelighet ved selve maskinen ved å autentisere brukeren, og begrenser nettverkstilgang med adgangskort eller en kombinasjon av brukernavn og passord. All brukeridentifikasjon kommuniseres til multifunksjonsskriveren med en kombinasjon av sikre protokoller for å hindre at informasjonen kan fanges opp.

 

Nettverkssikkerhet

Sharps multifunksjonsskrivere har et intelligent nettverksgrensesnitt som kan begrense tilgangen til bestemte datamaskiner på et nettverk og selektivt aktivere eller deaktivere en hvilken som helst protokoll eller tjenesteport på hver enhet. All kommunikasjon til og fra multifunksjonsskriveren kan bruke SSL/TLS for sikker overføring over nettverket, og de fleste enhetene støtter også SMB, IPv6, IPSec, 802.1X og SNMPv3.

Fakssikkerhet

Sharps multifunksjonsskrivere har en logisk separasjon mellom fakslinjen og det lokale nettverket slik at det er nærmest umulig for angripere å få tilgang til de interne systemene i multifunksjonsskriveren eller på det lokale nettverket. I tillegg finnes det flere sikkerhetsfunksjoner som deaktivering av kringkastingssending, mulighet til å tillate eller avvise mottak fra bestemte numre, brukerautentisering med mer.

Dokument- og e-postsikkerhet

Uansett om man skanner, skriver ut eller sender med e-post, er beskyttelse av sensitive dokumenter standard, takket være Sharps RSA-krypterte Adobe PDF-filer og bruk av sikkerhetsprotokollene SSL/TLS og e-postkryptering med S/MIME for sikker e-postkommunikasjon. Det valgfrie Data Security Kit eliminerer også restdata ved å overskrive dem opptil ti ganger.

Revisjonssporsikkerhet

Sharps granulære funksjon for revisjonssporing og jobblogg gir omfattende revisjon av all brukeraktivitet, som kan loggføres, revideres og arkiveres i henhold til bestemmelsene i gjeldende lover og forskrifter. I tillegg kan du overvåke og revidere hendelseslogger, så som hva slags endringer har blitt gjort i innstillingene og når de ble endret, eller hvilke IP-adresser som har hatt tilgang til enheten.

Avhendingssikkerhet

Avhendingsfunksjonen på utvalgte Sharp-systemer sikrer at alle konfidensielle data blir digitalt makulert før enheten sendes tilbake til leasingselskapet.

 

 

Hvorfor er GDPR så viktig?

Det er en viktig endring, da mengden data som bedrifter nå lagrer og bruker, er svært forskjellige fra den datalagringen bedriftene gjorde i 1995 da den tidligere lovgivningen fra EUs databeskyttelsesdirektiv fra 1995 ble opprettet.

Målet med GDPR

Målet med GDPR (offisielt kalt forordning (EU) 2016/679) er å gi relevant regulering for dagens digitale verden og beskytte sikkerheten til personopplysninger som nå samles inn, lagres og brukes i langt større og detaljerte analyser for beslutningstaking og markedsføringsformål enn tidligere.

GDPR og dokument sikkerhet

Mens GDPR fokuserer på å beskytte online data, gjelder det også for fysisk lagrede data, noe som betyr at bedrifter må vurdere hva som skjer med informasjonen de skriver ut, kopierer, skanner og fakser. Utskrifter og kopier som genereres av en multifunksjonsmaskin og som blir liggende igjen på utmatingsbrettet eller i usikre retur og resirkulerings bokser, er sårbare for uautorisert tilgang og kan anses som brudd på personopplysninger.

Usikre nettverksskrivere og multifunksjonsmaskiner uten kryptering og dataslettering kan også være et risikopunkt. De digitale kopier av dokumenter som er lagret på dem, kan bli et mål for hackere som vil stjele informasjon eller som er uten en innebygd brannmur,kan da brukes som en plattform for å trenge inn i et nettverk for å angripe andre systemer.

 

Hvordan Sharp kan bidra til å overholde GDPR

Sharp tilbyr et bredt spekter av sikkerhetsløsninger som kan bidra til din GDPR-samsvar, inkludert toppmoderne teknologi og sikkerhetsfunksjoner innebygd i Sharps MFP-maskinvare, sikre utskrifts- og dokumenthåndteringsløsninger.

Sharps administrerte IT-tjenester, som PC-beskyttelse og sikrebackupløsniger, betyr også at vi kan hjelpe deg med å beskytte dine opplysninger uten å legge ekstra belastning på IT teamet ditt, og uansett størrelse på bedrift.