Kontakt oss

Utdatasikkerhet

Sharp tilbyr en omfattende produktportefølje for utdatasikkerhet som passer til alle typer organisasjoner av alle størrelser, slik at dere kan arbeide effektivt og samtidig holde oversikt over utskriftsrelaterte kostnader. Vi kan også hjelpe dere å definere reglene og begrense tilgangen til – og sikkerheten ved – utskrift.

Ved å tilordne tillatelser til enkeltpersoner og styre hvordan de får tilgang til skriverflåten, hva de kan og ikke kan gjøre, på avdelings- eller personnivå, kan du skape en utskriftspolicy. Alle kan prøve å skrive ut eller logge seg på multifunksjonsskriveren, men den vil bare fungere hvis de har de riktige tillatelsene.

IT-administratorer eller bedriftseiere kan også velge å forenkle påloggingen med PIN-kode eller kortleser, tilordne kredittgrenser for enkeltpersoner eller grupper og innføre en brukerfaktureringsmodell i bedriftene for å tilbakeføre kostnadene til avdelinger, prosjekter eller kunder. All bruk av enhetene blir loggført for revisjonsformål.