Kontakt oss

'Panic Printing': How to speed up your Sharp Printer

Du kan gjøre multifunksjonssystemet fra Sharp raskere og samtidig gi virksomheten viktige fordeler.

Du kan gjøre multifunksjonssystemet fra Sharp raskere og samtidig gi virksomheten viktige fordeler.

Har det vært situasjoner da du har ønsket at skriveren på kontoret hadde vært litt raskere? Det oppstår ofte situasjoner der man vil at skriveren skal skrive ut så raskt som bare mulig, for eksempel en rapport i siste liten, et dokument du trenger midt i et møte eller et hastebrev som du må rekke å poste før postkassen tømmes.

Du kunne jo velge et av våre virkelig raske nettverkstilkoblede multifunksjonssystemer, for eksempel det nye, kompakte Sharp MX-2630N, som er utviklet for krevende arbeidsgrupper, eller Sharp MX-M905, som er utviklet for virkelig store volumer.

Det finnes imidlertid noen universelle metoder for å få multifunksjonssystemet til å skrive ut raskere og samtidig gi virksomheten viktige fordeler.

Du kan for eksempel endre innstillingene for multifunksjonssystemet, nettverket eller den datamaskinen, alternativt den andre enheten som dokumentet er opprettet på.

Betydningen av filstørrelse

Man bør være oppmerksom på at hastigheten på skriveren ofte begrenses av filstørrelsen på jobben som skal skrives ut. Filstørrelsen påvirkes av dokumentets kompleksitet, antall sider, antall bilder og annen grafikk.

Hvis du trenger en raskere utskrift, bør du derfor undersøke hva utskriftsjobben består av. Hvis dokumentet for eksempel er i farger, kan du skrive det ut i svart-hvitt eller gråtoner. Du kan også velge en lavere oppløsning.

En ting som mange kanskje ikke vet, er at Sharps skriverdriver bruker standardinnstillingen Sharp Quality, som er en veldig høy kvalitetsinnstilling i forhold til standardinnstillingene hos mange andre skriverprodusenter. Dette gir svært høy utskriftskvalitet, men også lavere utskriftshastighet, spesielt hvis dokumentet inneholder mange bilder.

Dette trenger ikke være et problem, siden du kan velge mange kvalitetsinnstillinger i driveren. Du kan fortsatt få en veldig høy utskriftskvalitet, men på betydelig kortere tid. Du kan for eksempel velge utskriftsmodusen ”normal 600 dpi” i stedet for standardinnstillingen ”high quality 600 dpi”, og bildekomprimeringsmodusen kan stilles inn til ”medium quality” eller ”draft quality” i stedet for standardinnstillingen ”very high quality”.

Sharp-skriveren behandlingsytelse

Også skriverens behandlingsytelse kan innvirke på hastigheten. Den beste måten å øke skriverens ytelse på, er vanligvis å gi den mer minne. Dette øker skriverens hastighet og behandlingsytelse for alle typer utskriftsjobber. Ekstra minne kan kjøpes som tilleggsutstyr enten når skriveren kjøpes eller senere ved behov.

Ikke alle Sharp-skrivere kan oppgraderes med mer minne, men de fleste har et ekstra kortspor til minneoppgradering. Hvis en skriver som standard har 3 GB minne, kan du ved et senere tidspunkt installere 1 GB ekstra i skriverens ekstra kortspor.

Økt minnekapasitet kan for eksempel være nyttig når virksomheten utvides. I stedet for å bytte skriver, kan mer minne i den eksisterende Sharp-skriveren være nok til å oppfylle behovene i en voksende småbedrift.

Annet tilleggsutstyr

I skriverdriveren kan du angi at alle fremtidige utskriftsjobber skal lagres i Dokumentarkivering, forutsatt at multifunksjonssystemet ditt har denne funksjonen. Jobben lagres da på skriverens harddisk, noe som betyr at en utskriftsjobb raskt kan hentes inn igjen fra Dokumentarkivering på et senere tidspunkt for å skrives ut på nytt. Siden skriveren allerede har behandlet dokumentet og lagret det på harddisken, kan det skrives ut veldig raskt.

Et annet område når det gjelder utskriftshastighet som sjelden blir tatt i betraktning, er hastigheten på det lokale nettverket. Selv om det ikke er mye som kan gjøres med det uten inngrep fra IT-administrators side, finnes det en funksjon i mange Sharp-skrivere for å gå utenom en eventuell flaskehals: direkteutskrift.

Dette er en veldig praktisk funksjon som gjør at du kan skrive ut direkte fra en USB-minneenhet som kobles til USB-porten på skriveren. Du kan skrive ut dokumenter i mange ulike formater på denne måten, for eksempel JPEG, TIFF, PNG og PDF. Våre nye MX-fargesystemer kan håndtere enda flere formater og har direkteutskriftsfunksjon også for Microsoft Office Excel-, PowerPoint- og Word-filer.

Det betyr at du med enkle midler kan øke utskriftshastigheten på Sharp-skriveren. Her finner du mer informasjon om Sharps nye skrivere.

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social