Kontakt oss

Personvernerklæring

Sharp Business Systems Norge AS Personvernerklæring

Sist oppdatert: aug 2021

1. Innledning

Hos Sharp Business Systems Norge AS (heretter omtalt som «vi», «oss» eller «Sharp») tar vi personvern på alvor. Følgende personvernerklæring er en oversikt over hvem vi er som behandlingsansvarlig, hvilke data vi samler inn på nettstedene våre, hvordan og hvorfor vi samler den inn, og din rett til å ha kontroll over disse dataene.

Som en ansvarlig organisasjon har vi implementert en rekke tekniske og organisatoriske virkemidler for å sikre en så fullstendig beskyttelse som mulig av alle personlige data (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) som behandles via dette nettstedet, slik at vi kan oppfylle den nye EU-forordningen for personvern (heretter kalt «GDPR») og overholde eventuelle nasjonale lover om databeskyttelse. Internett-baserte dataoverføringer kan imidlertid alltid medføre sikkerhetsbrudd, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn står alle datasubjekter fritt til å overføre personlige data til oss via alternative metoder, f.eks. på telefon.

A) Hvem vi er som behandlingsansvarlig

B) Hvorfor og hvordan vi bruker dataene dine

C) Din rett til å ha kontroll over dataene dine

Denne personvernerklæring ment å dekke alle aspekter og scenarier for hvordan Sharp behandler personlig informasjon og suppleres ytterligere med mer spesifikke personvernregler som blir gitt til deg når din personlige informasjon blir samlet inn, der det er aktuelt.

A) Hvem vi er som behandlingsansvarlig

2. Behandlingsansvarlige navn og adresse

Behandlingsansvarlig i forbindelse med GDPR, andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemsland i EU/EØS og andre forskrifter angående databeskyttelse er:

Sharp Business Systems Norge AS

Ole Deviks vei 35

0668 Oslo

Norge

Telefon: +47 23170950

E-post: GDPR.SNSNO@sharp.eu 

Nettadresse: www.sharp.no

Det finnes også en sekundær behandlingsansvarlig for dette nettstedet:

Sharp Electronics GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Germany

Telefon: 0049- (0)40 2376-0

E-post: dschott@intersoft-consulting.de

Nettadresse: https://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/energy-solutions.htm

Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer, bruker og beskytter personlige data. Det betyr også at vi er ansvarlige for å svare på forespørsler fra deg om hvordan de personlige dataene dine blir brukt. Hvis du har spørsmål om hvordan de personlige dataene dine behandles, kan du kontakte oss ved hjelp av denne kontaktinformasjonen:

2.1 Behandlingsansvarlig navn og adresse

Sharp i Europa har en behandlingsansvarlig som har sitt hovedkontor i London (Storbritannia) og personvernombud i hver juridiske enhet. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, ber vi deg kontakte den lokale personvernombud:

E-post: GDPR.SBSNO@sharp.eu

Hvis du ønsker å kontakte behandlingsansvarlige for Sharp ved det europeiske hovedkontoret, finner du kontaktinformasjonen nedenfor:

E-post: DPOEurope.SEE@sharp.eu

3. Databeskyttelsesrepresentant

Artikkel 27 i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) krever at organisasjoner som ikke er etablert i EU (EU) skal utpeke en representant i EU hvis de er underlagt GDPR. Sharp Electronics (Europe) GmbH kan gjennomføre behandlingsaktiviteter som GDPR gjelder for. Av den grunn har Sharp Electronics (Europe) GmbH utnevnt en representant i samsvar med GDPR til å handle på deres vegne hvis og når de foretar databehandlingsaktiviteter som artikkel 3 (2) i GDPR gjelder. Slik avtale er ikke ment å være en bekreftelse på at GDPR gjelder for noen av deres behandlingsaktiviteter.

Databehandlingsrepresentanten for den behandlingsansvarlige er:

 Sharp Electronics (Europe) Ltd. Sucursal En Espana, innlemmet og registrert i Spania med hovedkontor i Cornellà de Llobregat (08940 - Barcelona), Plaza Pau (bygning 6,World  Trade, 4. etasje)

E-post: proteccion.datos@sharp.eu

B) Hvorfor og hvordan vi bruker dataene dine

4. Innsamling av personlige data og generell informasjon

Vi vil samle inn personlige data når du oppretter en konto hos oss, kjøper produkter eller tjenester fra oss, fyller ut skjemaer vi ber deg fylle ut, sender en rapport eller et varsel om vår produkter eller tjenester, kontakter oss på telefon eller e-post eller kommuniserer direkte med oss på annen måte.

Vi samler inn følgende typer personlige data fra deg:

Kontaktinformasjon: informasjon som gjør det mulig for oss å kontakte deg, så som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresser tilknyttet kontoen, ordren eller forespørselen din.

Betalingsinformasjon: informasjon om kreditt-/debetkort og bankkonto som du oppgir for å betale for produktene og tjenestene du kjøper av oss.

Kjøps- og kontohistorikk: oversikt over hvilke produkter og tjenester du har kjøpt.

Personlige data i rapporter og varsler du sender til oss: Hvis du sender inn informasjon til oss om produktene og tjenestene våre via nettstedet vårt, vil vi samle inn alle eventuelle personlige data du sender med.

Logger fra dine diskusjoner med oss: Når du kontakter oss, enten det er på e-post eller telefon, vil vi ta vare på et referat av samtalene. Vi tar også opp telefonsamtaler med kundestøtteteamet slik at vi kan bruke opptakene til opplæring og sikre så god service som mulig for deg.

Hvordan du bruker nettstedet vårt: Nettstedet vårt samler inn en rekke generelle data og informasjon når en bruker eller et automatisert system kaller opp nettstedet. Disse generelle dataene lagres i serverens loggfiler. Vi kan samle inn informasjon om (1) nettlesertyper og -versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av systemet som bruker nettstedet, (3) nettstedet som brukersystemet kommer til nettstedet vårt fra (såkalte referansenettsteder), (4) undernettstedene, (5) datoen og klokkeslettet da brukersystemet kom inn på nettstedet vårt, (6) en IP-adresse (Internett-protokolladresse), (7) brukersystemets Internett-leverandør og (8) eventuelle andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

Vi trekker ingen konklusjoner om brukeren ut fra nettstedsdataene. Denne informasjonen brukes heller til å (1) levere innholdet på nettstedet riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet samt annonsene der, (3) sikre langsiktig holdbarhet for informasjonsteknologisystemene og nettstedsteknologiene våre og (4) oppgi informasjon til politiet med den informasjonen som er nødvendige for å straffeforfølge eventuelle cyberangrep. Derfor analyserer kontrolleren anonymt innsamlede data og informasjon statistisk for å kunne forbedre databeskyttelsen og datasikkerheten for foretaket vårt og sikre optimal beskyttelse for de personlige dataene vi håndterer. De anonyme dataene i serverloggfilene lagres atskilt fra alle personlige data som er oppgitt av den registrerte.

5. Hvilke data som behandles

Vi vil samle inn personlige data når du oppretter en konto hos oss, kjøper produkter eller tjenester fra oss, fyller ut skjemaer vi ber deg fylle ut, sender en rapport eller et varsel om vår produkter eller tjenester, kontakter oss på telefon eller e-post eller kommuniserer direkte med oss på annen måte.

Nedenfor vil vi definere hvilke typer personlige data som behandles av oss, avhengig av omstendighetene der de personlige dataene samles inn. Vi samler inn følgende typer personlige data fra deg:

5.1. Besøkende på nettstedet vårt

Personlige data om deg som vi samler inn når du besøker nettstedet vårt, kan deles inn i to kategorier.

1) Informasjon oppgitt direkte av deg

Vi samler inn personlige data som du oppgir frivillig via nettstedet vårt, for eksempel ved å fylle ut nettskjemaer for å kontakte oss, abonnere på et nyhetsbrev, bruke en av våre nettjenester, abonnere på markedsføringskommunikasjon fra oss, delta i undersøkelser eller melde deg på arrangementer som vi organiserer. Informasjonen vi samler inn om deg omfatter følgende:

 • Navn
 • Stillingstittel, jobbnivå eller -funksjon, rolle
 • Firma eller organisasjon
 • Firmadata
 • Kontaktinformasjon, inkludert primær e-postadresse, e-postadresse og telefonnumre
 • Demografisk informasjon, for eksempel bransje, land, postnummer, preferanser og interesser
 • Annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser eller tilsvarende forskning
 • Informasjon som er nødvendig for å kunne levere tjenester til deg
 • Alle andre personlige data som du frivillig velger å oppgi til oss

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive data med mindre du selv oppgir slike data. Selv om det kan finnes felt for fritekst på nettstedet hvor du kan oppgi alle typer informasjon, har vi ikke til hensikt å behandle sensitiv informasjon, og du bør derfor avstå fra å oppgi slike data. Hvis du velger å oppgi sensitiv personlig informasjon på denne måten, erkjenner du ditt samtykke til innsamlingen og behandlingen av denne sensitive informasjonen.

2) Automatisk innsamlet informasjon

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn noen personlige data fra enheten din, for eksempel IP-adresse, type enhet, unikt enhetsidentifiseringsnummer, nettlesertype, generell geografisk posisjon (f.eks. på land- eller bynivå) og annen teknisk informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om hvordan du og enheten din samhandlet med innholdet på nettstedet, f.eks. hvilke koblinger du har klikket på og hvilken informasjon du har vist. Vi samler inn denne informasjonen for å få en bedre forståelse av besøkerne på nettstedet vårt, hvor de kommer fra og hvilket innhold på nettstedet de er interessert i. Denne informasjonen kan også bli brukt til analyser og kvalitetsformål. Videre informasjon om hvordan Sharp bruker automatisk innsamlede data, inkludert informasjonskapsler (cookies) og annen lignende sporingsteknologi, forklares i vår erklæring om informasjonskapsler [link to Cookie Policy]

Nettstedet vårt bruker også ulike plugin-moduler for sosiale medier. Se paragraf 4.6 for videre informasjon om bruken av disse.

5.2 Kunder

Når du engasjerer oss til å levere tjenester til deg, samler vi inn og bruker personlig informasjon til lovlige forretningsformål i den hensikt å kunne levere tjenester til deg. Som del av en hvilken som helst slik tjeneste kan Sharp også behandle personlige data om enkeltpersoner som ikke er våre direkte kunder (for eksempel våre kunders ansatte, kunder eller leverandører).

Hovedandelen av de personlige dataene vi samler inn og bruker for å levere tjenester til deg, oppgis frivillig av kundene våre. Der slike data kan gjelde enkeltpersoner som ikke er Sharps direkte kunder, innhenter vi en bekreftelse fra kunden om at de har rett til å overlevere dataene til oss for lovlig videre behandling. 

 Vi behandler følgende typer personlige data:

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, firmaet du arbeider for, hvilken stilling du har og hvilken relasjon du har til en person
 • Kontraktinformasjon, for eksempel postadresse, e-postadresse og telefonnumre
 • Økonomisk informasjon, inkludert informasjon som er nødvendig for å gjennomføre betaling mellom partene
 • Eventuelle andre personlige data som gjelder deg eller andre tredjeparter, og som du oppgir til oss for å kunne motta våre tjenester

5.3 Kontakter i våre CRM-systemer

Vi behandler personlige data om våre forretningskontakter (f.eks. eksisterende, tidligere eller potensielle kunder, inkludert enkeltpersoner ansatt hos dem, og andre forretningskontakter) i våre Client Relationship Management-systemer (CRM).

Våre CRM-systemer understøtter driften og tilrettelegger for våre markedsføringsprogrammer. Sharp bruker informasjonen som er registrert i slike systemer, til å dele informasjon, for eksempel informasjon om Sharps produkter, markedsføringsmateriell, undersøkelser og invitasjoner til arrangementer, med kontaktene våre, samt til generell administrasjon av kunderelasjoner.

Vi behandler følgende kategorier av personlige data i våre CRM-systemer:

 • Navn, stillingstittel, adresse, e-postadresse og telefon- og faksnumre
 • Navn på arbeidsgiver eller organisasjon som den enkelte er tilknyttet
 • Markedsføringspreferanser
 • Svar på invitasjoner og bekreftelse på deltakelse på arrangementer
 • Eventuell annen informasjon som er oppgitt frivillig gjennom vårt kundeforhold

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive data hvis du deltar på ett av våre arrangementer med mindre du selv oppgir slike data (for eksempel hvis du oppgir spesielle matbehov som kan avsløre din religiøse tilknytning eller eventuelle matallergier). Innsamling av alle slike data vil være underlagt personvernmerknader som gjelder det arrangementet du deltar på.

5.4 Deltakere på Sharps arrangementer

Vi behandler personlige data om deltakere på arrangementer som organiseres av Sharp, inkludert møter, konferanser, opplæring og nettkurs. Vi kan bruke ulike programmer og plattformer på nettet til å administrere påmelding til arrangementene. Vi gjør oppmerksom på deres egne personvernerklæringer og ber deg lese dem nøye før du oppgir dine personlige data for å melde deg på et arrangement.

Vi behandler følgende kategorier av personlige data (i den utstrekning de er relevante for et bestemt arrangement):

 • Navn og alder eller fødselsdato
 • Klientpersonalinformasjon (hjemsted, kontor og forretningsinformasjon)
 • Kundeinformasjon (hjemsted, kontor og forretningsinformasjon)
 • E-postadresse
 • Kjønn
 • Hjemmeadresse eller annen fysisk adresse
 • Navn på arbeidsgivere
 • Rolle (stillingstittel)
 • Passnummer
 • Telefon

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive data hvis du deltar på ett av våre arrangementer med mindre du selv oppgir slike data (for eksempel hvis du oppgir spesielle matbehov som kan avsløre din religiøse tilknytning eller eventuelle matallergier eller andre helserelaterte data som er nødvendige for å kunne legge til rette for deltakelse på arrangementer i Sharps regi).

Sharp kan ta bilder eller ta opp video eller lyd på offentlige steder under Sharps arrangementer. Etter arrangementet kan opptakene og bildene bli redigert før de offentliggjøres eller distribueres i markedsføringsøyemed.

5.5 Enkeltpersoner som bruker våre plattformer og dataprogrammer

Vi gir eksterne brukere, inkludert våre kunder og deres sluttbrukere, tilgang til ulike dataprogrammer som administreres av oss, for eksempel vår partnerportal eller vår opplæringstjeneste (Sharp Academy). Alle personlige data som samles inn via disse systemene (f.eks. navn, e-postadresse, dato og klokkeslett for registrering) brukes for å levere disse tjenestene til brukerne, bekrefte brukerens identitet og gi brukerne sikker pålogging i et beskyttet miljø på nettet. De gir også Sharp muligheten til å gi tilgang eller nekte tilgang på grunnlag av misbruk av tjenester. Eventuelle tredjepartsprogrammer som leveres av Sharp, er underlagt sine egne personvernerklæringer. Vi anbefaler å lese dem nøye når du bruker våre plattformer og programmer.

5.6 Enkeltpersoner som besøker våre kanaler på sosiale medier og samhandler med innhold i sosiale medier og annonser.

Kanaler på sosiale medier

Sharp bruker ulike sosiale medieplattformer til formål innen rekruttering, markedsføring og forretningsutvikling. Vi bruker sosiale medier til å annonsere rekrutteringsmuligheter hos Sharp og til å markedsføre produkter, tjenester og merkevarerelatert innhold.

Vær oppmerksom på at selv om Sharp er ansvarlig for innholdet vi publiserer på sosiale medieplattformer, skal Sharp ikke være ansvarlige for administrasjonen og ledelsen av disse plattformene.  Du bør alltid gjøre deg kjent med og lese nøye gjennom alle juridiske vilkår og personvernregler som gjelder for de sosiale medieplattformene. Hvis du har spørsmål om hvordan sosiale medieplattformer bruker dataene dine, må du kontakte disse selskapene direkte.

I enkelte tilfeller kan Sharp innhente aggregerte data fra disse sosiale medieplattformene, f.eks. antall «likes» som blir gitt på Sharps publiserte innhold og innlegg, antall besøkende som engasjerer seg i våre innlegg, eller informasjon om koblinger som det klikkes på og innhold som lastes ned.

Widgeter eller innebygde ikoner for sosiale medier 

Widgeter for sosiale medieplattformer er også bygd inn på nettstedet vårt, f.eks. en bestemt knapp eller logo som gjør det mulig for nettstedet å opprette direkte forbindelse med serveren for den aktuelle sosiale medieplattformen. Som resultat av en slik forbindelse vil leverandøren av det sosiale mediet bli informert om den aktuelle siden på vårt nettsted som utløste opprettingen av forbindelsen. Hvis du ønsker å unngå slik deling, bør du gå gjennom innstillingene i dine kontoer på sosiale medier.

Nettstedet vårt bruker følgende plugin-moduler eller widgeter for sosiale medier:

 • Twitter

Funksjoner fra Twitter-tjenesten er integrert på vårt nettsted. Når du bruker Twitter og «retweet»‑funksjonen, blir nettstedene du besøker, koblet til Twitter-kontoen din og gjort tilgjengelig for andre brukere. Hvis du ikke er logget på Twitter-kontoen din, vil påloggingssiden for Twitter vises når du klikker på en Twitter-knapp, slik at du kan angi påloggingsinformasjonen din. Når du gjør dette, vil data også bli overført til Twitter. Vi vil påpeke at vi ikke har noen informasjon om innholdet i dataene som overføres eller hvordan de vil bli brukt av Twitter. Se Twitters personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon. 

 • YouTube

Nettstedet vårt bruker plugin-moduler fra YouTube, som driftes av Google. Hvis du besøker en av våre nettsider som inneholder en YouTube-modul, er dette en forbindelse til YouTube‑serverne. Her blir YouTube-serveren informert om hvilke sider du har besøkt og hvilke videoer fra Sharps YouTube-kanal du har sett på eller samhandlet med.

Hvis du er logget på din egen YouTube-konto, vil YouTube gi deg mulighet til å knytte nettleseratferden din direkte til din personlige profil. Du kan hindre dette ved å logge deg av YouTube-kontoen din. Hvis du ikke er logget på, vil påloggingssiden for YouTube vises når du klikker på en YouTube-knapp, slik at du kan angi påloggingsinformasjonen din. Se Googles personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon.

 • LinkedIn og LinkedIn Lead Gen-skjemaer

Sharp bruker LinkedIn Lead Gen-skjemaer til innhold som er sponset av Sharp, og sponset LinkedIn InMails til rekruttering, forretningsutvikling og markedsføringskampanjer. Så snart LinkedIn-medlemmer klikker på en Sharp-annonse, vil de se et skjema som er forhåndsutfylt fra LinkedIn-profilene sine, for eksempel navn, kontaktinformasjon, firmanavn, ansiennitet, stillingstittel og tilholdssted. Så snart et LinkedIn-medlem sender inn et skjema, vil de få opprettet forbindelse til Sharp. Klikk her for å lese LinkedIns personvernerklæring.

Plugin-moduler er en rask og enkel måte å legge inn LinkedIn-funksjonalitet på et nettsted. Bruk verktøyene nedenfor til å generere JavaScript-koder automatisk for å kopiere dem og lime inn direkte på nettstedene dine. Du kan se tre eksempler nedenfor som LinkedIn kan gi brukere og bedrifter tilgang til for å koble seg til profiler for bedrifter og enkeltpersoner.

Del

Følg bedrift

LinkedIn AutoFill

 • Google Maps

Nettstedet vårt bruker karttjenester fra Google Maps via en API (application programming interface).

For å kunne bruke Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vi har ingen kontroll med denne dataoverføringen. Se Googles personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon.

5.7 Enkeltpersoner som korresponderer med Sharp via e-post

Sharp bruker en rekke verktøy for å opprettholde sikkerheten i vår IT-infrastruktur, inkludert vårt e-postsystem. Dette kan for eksempel gjelde:

- Systemer som skanner innkommende e-post til mottakere hos Sharp for mistenkelige vedlegg og URL-koblinger for å hindre skadevareangrep
- Verktøy som oppdager endepunktstrusler for å oppdage skadelige angrep
- Verktøy som blokkerer bestemt innhold eller bestemte nettsteder

Hvis du korresponderer med en mottaker hos Sharp via e-post, vil e-postene dine bli skannet av verktøyene Sharp bruker til å opprettholde sikkerheten i sin IT-infrastruktur, noe som kan føre til at innhold blir lest av autorisert Sharp-personale som ikke er den angitte mottakeren.

5.8 Jobbsøkere

Vi behandler personlige data av rekrutteringshensyn, for å legge til rette for administrasjon av våre tilgjengelige ledige stillinger og til å kombinere dine spesifikke kunnskaper, egenskaper og utdannelse med bestemte stillinger som Sharp kan tilby. Alle slike data kan samles inn direkte fra søkeren eller fra andre tredjeparter, om søkeren.

Generelt samler vi inn følgende typer personlige data:

 • CV-er
 • identifikasjonsdokumenter
 • akademiske vitnemål eller karakterutskrifter
 • jobbhistorikk
 • ansettelsesinformasjon og referanser

Denne informasjonen blir oversendt til de aktuelle ansettende lederne og personer som er involvert i rekrutteringsprosessen for at de skal kunne avgjøre om de vil innkalle deg til intervju. Sharp vil samle inn mer informasjon hvis du blir innkalt til intervjufasen (eller tilsvarende) og videre fremover i prosessen. Dette omfatter blant annet intervjunotater, vurderingsresultater, tilbakemelding og detaljer om tilbud.

Som en del av rekrutteringsprosessen kan vi også samle inn data fra spesielle kategorier fra kandidater der hvor vi er forpliktet til dette ved lov. Denne informasjonen er relevant for deres fremtidige arbeidsmiljø hos Sharp eller fremtidig tilveiebringelse av arbeidsgodtgjørelser, eller med den enkeltes eksplisitte tillatelse, der innsamling av slik informasjon er tillatt ved lov.

Våre rekrutteringsverktøy og nettsteder inneholder sine egne personvernmerknader som forklarer hvorfor og hvordan slike data samles inn og behandles i disse verktøyene. Vi oppmuntrer personer som bruker rekrutteringsverktøyene og nettstedene våre, til å lese personvernmerknadene som er tilgjengelige i disse verktøyene og nettstedene.

5.9 Leverandører 

Vi behandler personlige data om leverandørene våre (inkludert underleverandører og personer tilknyttet våre leverandører) for å kunne administrere forholdet til og kontraktene med dem, og for å kunne motta tjenester fra leverandørene våre.

De personlige dataene vi samler inn, er vanligvis begrenset til kontaktinformasjon (navn, navn på arbeidsgiver, telefon, e-post og annen kontaktinformasjon) og økonomisk informasjon, inkludert betalingsrelatert informasjon.

5.10 Besøkende på Sharps kontorer

Når du besøker et av Sharps kontorer, behandler vi dine personlige data for å kunne gi deg tilgang til bestemte fasiliteter (for eksempel adgang til bygninger og konferanserom eller Wi-Fi) for å ha kontroll over adgangen til bygningene våre og beskytte kontorer, personale, varer og konfidensiell informasjon (blant annet ved hjelp av sikkerhetskameraer).

De personlige dataene vi samler inn er vanligvis begrenset til navn, kontaktinformasjon, sted og tidspunktet når du kommer inn og går fra kontoret vårt.

 • Besøkslogger og adgangskort

Vi krever at besøkende på kontorene våre registrerer seg i resepsjonen, og vi oppbevarer denne besøksloggen i en kort periode. Besøkende på kontorene våre blir utstyrt med et midlertidig adgangskort for å få adgang til kontorene våre. Besøksloggene vil bli brukt til å bekrefte at adgangskortene blir levert tilbake, til etterforskning ved eventuelle sikkerhetsproblemer og i nødssituasjoner (hvis for eksempel et kontor må evakueres).

 • Wi-Fi

Vi overvåker og loggfører trafikken på våre Wi-Fi-nettverk. Dette gir oss mulighet til å se begrenset informasjon om en brukers nettverksatferd, men vil også inkludere muligheten til å se minst kilde- og destinasjonsadressene som brukeren kobler seg fra og til.

 • Overvåkingskameraer

Sharp bruker overvåkingskameraer i sine lokaler der dette er tillatt etter loven. Bildene fra disse kameraene oppbevares sikret, og er bare tilgjengelige for personer som trenger dem for å utføre arbeidet sitt (for eksempel for å etterforske et sikkerhetsproblem).

6. Formål og juridisk grunnlag for databehandling

Vi begrenser innsamlingen av personlige data til bare det som er absolutt nødvendig for å utføre våre juridiske og forretningsmessige forpliktelser. I enkelte tilfeller kan utlevering av personlige data imidlertid være delvis lovpålagt (f.eks. skatteforskrifter), være nødvendig som en del av kontraktsforhandlinger eller som en del av leveringen av en tjeneste.

Nedenfor beskriver vi:

 • formålet med å samle inn de personlige dataene dine, og:
 • det juridiske grunnlaget for at vi kan behandle de personlige dataene dine

 

 

 
Type data
Hensikt med behandlingen 
Juridisk grunnlag for behandlingen 
1.
Besøkende på sharp.no

- For å administrere og styre nettstedet vårt, inkludert å bekrefte og autentisere din identitet og hindre uautorisert tilgang til begrensede områder på nettstedet

- For å tilpasse og forbedre søkeopplevelsen din ved å vise innhold som det er mer sannsynlig at er relevant eller interessant for deg

- For å analysere data om de besøkende på nettstedet vårt

- For å fastslå hvilken bedrift, organisasjon, institusjon eller byrå du arbeider for eller som du på annen måte er tilknyttet

- For å videreutvikle bedriften og tjenestene våre

- For å kunne levere deg markedsføringskommunikasjon

- For å utføre målinger og dataanalyse (for eksempel angående bruken av nettstedet og demografiske analyser av besøkerne på nettstedet)

- For å forstå hvordan besøkende bruker funksjonene på nettstedet vårt

- For å overvåke og håndheve overholdelsen med gjeldende bruksbetingelser

- For å utføre kvalitetskontroller og risikoanalyse

- Eventuelle andre formål som du har oppgitt informasjon til Sharp for

- Vår legitime interesse i effektiv leveranse av informasjon og tjenester til deg, og en effektiv og lovlydig drift av bedriftene våre

- Vår legitime interesse i å videreutvikle og forbedre nettstedet og din brukeropplevelse

- Eksplisitt samtykke fra den besøkende

2.
Kunder

- For å levere tjenester til deg

- For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontraktsmessige relasjoner

- Av regnskaps- og skattemessige årsaker

- For markedsføring og forretningsutvikling

- For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

- For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

- For historiske og statistiske formål

- Oppfylling av en kontrakt

- Vår legitime interesse i effektiv leveranse av informasjon og tjenester til deg, og en effektiv og lovlydig drift av bedriftene våre

- Vår legitime interesse for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Sharp
3.
Kontakter i våre CRM-systemer

- For å levere deg informasjon om våre produkter og tjenester
- For markedsføring og forretningsutvikling
 -For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontraktsmessige relasjoner

- Eksplisitt samtykke fra forretningskontakten

- Vår legitime interesse for å administrere forholdet til våre forretningskontakter og formidle informasjon om Sharp, våre tjenester og arrangementer
4.
Deltakere på Sharps arrangementer

- For å levere deg informasjon om våre produkter og tjenester
- For markedsføring og forretningsutvikling

- For å administrere og legge til rette for deltakelsen på arrangementet 

- Eksplisitt samtykke fra deltakeren

- Vår legitime interesse for å organisere arrangementer og administrere påmeldingsprosessen for slike arrangementer

- Vår legitime interesse for å beskytte våre mennesker, eiendom og informasjon, og for å hindre uautoriserte fra å få adgang til Sharp-arrangementer utenfor egne lokaler

- Vår legitime interesse for å formidle informasjon om Sharp, våre tjenester og arrangementer vi organiserer

5.
Enkeltpersoner som bruker våre plattformer og dataprogrammer 

- For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontraktsmessige relasjoner

- For å legge til rette for tilgang til våre plattformer og programmer 

- Vår legitime interesse i effektiv leveranse av informasjon og tjenester til deg, og en effektiv og lovlydig drift av bedriftene våre

- Vår legitime interesse for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Sharp

- Eksplisitt samtykke fra sluttbrukeren av plattformen/programmet

6.

Enkeltpersoner som besøker våre sider, plugin-moduler og verktøy på sosiale medier

- For å levere deg informasjon om våre produkter og tjenester


- For markedsføring og forretningsutvikling


- For rekruttering og for å fremme Sharps varemerke

- Vår legitime interesse for å markedsføre Sharps tjenester og varemerke

- Vår legitime interesse for å tiltrekke, identifisere og få kontakt med kvalifiserte jobbsøkere

- Vår legitime interesse for å forbedre opplevelsen av nettstedet og optimalisere våre tjenester

7.
Enkeltpersoner som korresponderer med Sharp via e-post

- For å kunne finne et svar på spørsmålet ditt eller en løsning på problemet du skriver om

- Av informasjonssikkerhetsmessige årsaker 

- Vår legitime interesse for å beskytte vår IT-infrastruktur mot uautorisert tilgang eller datalekkasje


- Vår legitime interesse for å analysere e-posttrafikken

8.
Jobbsøkere

- For rekruttering og søk etter kvalifiserte søkere

- For å legge til rette for å velge ut og ansette jobbsøkere

-For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

- For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

- For å administrere kontoen din gjennom søkeprosessen, inkludert å utføre eventuelle bakgrunnssjekker der dette er aktuelt

- Av statistiske årsaker 

- Eksplisitt samtykke fra søkeren

- Vår legitime interesse for å tiltrekke, identifisere og få kontakt med kvalifiserte jobbsøkere

- Vår legitime interesse for å behandle og administrere søknader til stillinger hos Sharp, inkludert bakgrunnssjekker og utvelgelse av kandidater

- Vår legitime interesse for å ansette og introdusere søkere ved å sende tilbud til dem det gjelder, og å utføre bakgrunnssjekker før ansettelse

- Vår legitime interesse for å administrere våre jobbsøkernettsteder (inkludert å utføre statistiske analyser)

- For å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser (under utføring av bakgrunnssjekker for å garantere at en søker er aktuell for arbeidet)

9.
Leverandører  

- For å administrere forholdet og kontrakten, inkludert administrasjon av betalinger og gjeldsinndrivelse

- For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

- For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

- Oppfylling av en kontrakt

- For å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser

- Vår legitime interesse for å administrere betalinger, gebyrer og kostnader, og til å inndrive og få tilbake penger som noen skylder Sharp

- Vår legitime interesse for å beskytte Sharp mot å uaktsomt handle med utbytte fra kriminelle aktiviteter eller bidra til andre ulovlige eller svikefulle aktiviteter 
10.
Besøkende på Sharps kontorer

- For administrasjon av besøkendes adgang til Sharps lokaler

- For å beskytte og trygge våre lokaler, ansatte og informasjon

- For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

- For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

- Vår legitime interesse for å beskytte våre kontorer, ansatte, eiendom og konfidensiell informasjon

- Vår legitime interesse for å hindre og oppdage kriminell aktivitet og etablere, håndheve og forsvare juridiske rettigheter

 

7. Slik deler vi informasjonen din

Vi deler de personlige dataene vi samler inn, med følgende:

Våre medarbeidere: De personlige dataene vil være tilgjengelige for medarbeiderne våre, men bare når dette er nødvendig for arbeidet de er satt til å utføre.

Selskaper i samme konsern som oss: For å kunne levere en tjeneste til deg.

Partnere og forhandlere: For å kunne svare på spørsmål du har om produkter og tjenester som ikke leveres direkte av Sharp.

Eksterne tjenesteleverandører: Sharp bruker eksterne tjenesteleverandører til å hjelpe med, for eksempel, informasjonsteknologi og andre administrative støttetjenester for å drifte dette nettstedet.

Rettshåndhevelse- og tilsynsorgan: hvis vi må avsløre eller dele personopplysningene dine for å kunne overholde rettslige forpliktelser eller andre lovbundede krav. 

 

8.   Endringer av bedriftseierskap og kontroll


Vi kan overføre, selge eller tilordne informasjonen beskrevet i personvernerklæringen til tredjeparter ved salg, sammenslåing, endring av kontroll, overføring av aktiva eller omorganisering av bedriften vår. Dersom vi er involvert i en sammenslåing, kjøp eller salg av aktiva, vil vi alltid behandle opplysningene i tråd med rettighetene dine og gjeldende avtaler om taushetsplikt mellom partene.

 

9.   Overføring av personlige data

Sharps selskaper driver på ulike steder over hele verden. Enkelte deler av vår internasjonale infrastruktur er sentralisert, noe som omfatter vårt arbeid med å levere informasjonsteknologiske løsninger. Vi kan også overføre data til tredjeparter (og deres tilknyttede selskaper) som leverer ovennevnte hjelpetjenester til Sharp.

Derfor vil dine personlige data av og til bli overført utenfor den jurisdiksjonen der den ble innsamlet og lagret. Dette omfatter land utenfor De europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia. Der slik overføring er nødvendig, iverksetter vi egnede sikkerhetsmessige og juridiske tiltak for å beskytte og sikre personlige data. Sharp har implementert egnede avtaler for dataoverføring internt i konsernet, med en juridisk bindende og tvangskraftig forpliktelse til å beskytte alle personlige data innenfor Sharp-konsernet. Der personlige data overføres til en tredjeparts tjenesteleverandør, sikrer vi også juridisk bindende kontraktsmessig beskyttelse som er i samsvar med GDPR og eventuelle andre lover om databeskyttelse. 

 

10.   Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter angående dine personlige data:

 • Å få tilgang til de personlige dataene Sharp har om deg
 • Å få dine personlige data rettet opp, for eksempel hvis de er ufullstendige eller feil
 • Å når som helst velge å ikke motta markedsføringskommunikasjon
 • Å begrense eller innvende mot behandlingen av personlige data eller be om sletting av personlige data (i enkelte situasjoner og underlagt gjeldende lov)
 • Å motta en kopi av de personlige dataene du har oppgitt til Sharp, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format (kjent som «dataportabilitet») underlagt gjeldende lov
 • Der du har oppgitt personlige data frivillig, eller på annen måte samtykket bruken av dem, retten til å trekke tilbake ditt samtykke
 • Retten til å klage til en databeskyttelsesmyndighet 

For å utøve rettighetene som er omtalt ovenfor, eller for å klage på et påstått brudd på databeskyttelsesloven, ber vi deg kontakte oss via DPOEurope.SEE@sharp.eu.

 

11. Sikkerhet

Sharp har implementert egnede organisatoriske og tekniske kontrollmekanismer for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten for informasjon selskapet innhenter under sin forretningsdrift. Tilgang til slik informasjon er begrenset, og regler og prosedyrer er på plass for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk og urettmessig utlevering

 

12. Oppbevaring

Vår policy er å beholde personlige data bare så lenge som det er nødvendig for det formålet som er beskrevet i paragraf 6 i denne personvernerklæringen, «Formål og juridisk grunnlag for databehandling». Vær oppmerksom på at oppbevaringsperioden kan variere i ulike jurisdiksjoner og fastsettes i samsvar med lokale forskrifter og profesjonelt behov for oppbevaring.

 

13. Oppdateringer til denne erklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i måten vi behandler personlige data på (f.eks. hvis vi implementerer nye systemer eller prosesser som omfatter nye måter å bruke personlige data på) eller for å tydeliggjøre informasjon i dette dokumentet. Endringene våre vil være i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Vi anbefaler at du ser etter oppdateringer til dette dokumentet fra tid til annen, men vi vil varsle deg direkte om endringer i dette dokumentet eller i måten vi bruker dine personlige data på, når vi er lovpålagt å gjøre det.