Kontakt oss

Personvernerklæring

Sharp Business Systems Norge AS Personvernerklæring

Sist oppdatert: april 2021

1. Innledning

Hos Sharp Business Systems Norge AS (heretter omtalt som «vi», «oss» eller «Sharp») tar vi personvern på alvor. Følgende personvernerklæring er en oversikt over hvem vi er som behandlingsansvarlig, hvilke data vi samler inn på nettstedene våre, hvordan og hvorfor vi samler den inn, og din rett til å ha kontroll over disse dataene.

Som en ansvarlig organisasjon har vi implementert en rekke tekniske og organisatoriske virkemidler for å sikre en så fullstendig beskyttelse som mulig av alle personlige data (f.eks. navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer) som behandles via dette nettstedet, slik at vi kan oppfylle den nye EU-forordningen for personvern (heretter kalt «GDPR») og overholde eventuelle nasjonale lover om databeskyttelse. Internett-baserte dataoverføringer kan imidlertid alltid medføre sikkerhetsbrudd, så absolutt beskyttelse kan ikke garanteres. Av denne grunn står alle datasubjekter fritt til å overføre personlige data til oss via alternative metoder, f.eks. på telefon.

A) Hvem vi er som behandlingsansvarlig

B) Hvorfor og hvordan vi bruker dataene dine

C) Din rett til å ha kontroll over dataene dine

A) Hvem vi er som behandlingsansvarlig

2. Behandlingsansvarlige navn og adresse

Behandlingsansvarlig i forbindelse med GDPR, andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemsland i EU/EØS og andre forskrifter angående databeskyttelse er:

Sharp Business Systems Norge AS

Ole Deviks vei 35

0668

Oslo

Norge

Telefon: +47 23170950

E-post: GDPR.SNSNO@sharp.eu 

Nettadresse: www.sharp.no

Det finnes også en sekundær behandlingsansvarlig for dette nettstedet:

Sharp Electronics GmbH

Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Germany

Telefon: 0049- (0)40 2376-0

E-post: Dataprotection.seg@sharp.eu

Nettadresse: https://www.sharp.de/cps/rde/xchg/de/hs.xsl/-/html/energy-solutions.htm

Som behandlingsansvarlig er vi ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer, bruker og beskytter personlige data. Det betyr også at vi er ansvarlige for å svare på forespørsler fra deg om hvordan de personlige dataene dine blir brukt. Hvis du har spørsmål om hvordan de personlige dataene dine behandles, kan du kontakte oss ved hjelp av denne kontaktinformasjonen:

2.1 Behandlingsansvarlig navn og adresse

Sharp i Europa har en behandlingsansvarlig som har sitt hovedkontor i London (Storbritannia) og personvernombud i hver juridiske enhet. Hvis du har spørsmål om databeskyttelse, ber vi deg kontakte den lokale personvernombud:

E-post: GDPR.SBSNO@sharp.eu

Hvis du ønsker å kontakte behandlingsansvarlige for Sharp ved det europeiske hovedkontoret, finner du kontaktinformasjonen nedenfor:

E-post: DPOEurope.SEE@sharp.eu

3. Databeskyttelsesrepresentant

Artikkel 27 i EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) krever at organisasjoner som ikke er etablert i EU (EU) skal utpeke en representant i EU hvis de er underlagt GDPR. Sharp Electronics (Europe) GmbH kan gjennomføre behandlingsaktiviteter som GDPR gjelder for. Av den grunn har Sharp Electronics (Europe) GmbH utnevnt en representant i samsvar med GDPR til å handle på deres vegne hvis og når de foretar databehandlingsaktiviteter som artikkel 3 (2) i GDPR gjelder. Slik avtale er ikke ment å være en bekreftelse på at GDPR gjelder for noen av deres behandlingsaktiviteter.

Databehandlingsrepresentanten for den behandlingsansvarlige er:

 Sharp Electronics (Europe) Ltd. Sucursal En Espana, innlemmet og registrert i Spania med hovedkontor i Cornellà de Llobregat (08940 - Barcelona), Plaza Pau (bygning 6, 4. etasje verdenshandelen)

E-post: proteccion.datos@sharp.eu

B) Hvorfor og hvordan vi bruker dataene dine

4. Innsamling av personlige data og generell informasjon

Vi vil samle inn personlige data når du oppretter en konto hos oss, kjøper produkter eller tjenester fra oss, fyller ut skjemaer vi ber deg fylle ut, sender en rapport eller et varsel om vår produkter eller tjenester, kontakter oss på telefon eller e-post eller kommuniserer direkte med oss på annen måte.

Vi samler inn følgende typer personlige data fra deg:

Kontaktinformasjon: informasjon som gjør det mulig for oss å kontakte deg, så som navn, e-postadresse, telefonnummer og adresser tilknyttet kontoen, ordren eller forespørselen din.

Betalingsinformasjon: informasjon om kreditt-/debetkort og bankkonto som du oppgir for å betale for produktene og tjenestene du kjøper av oss.

Kjøps- og kontohistorikk: oversikt over hvilke produkter og tjenester du har kjøpt.

Personlige data i rapporter og varsler du sender til oss: Hvis du sender inn informasjon til oss om produktene og tjenestene våre via nettstedet vårt, vil vi samle inn alle eventuelle personlige data du sender med.

Logger fra dine diskusjoner med oss: Når du kontakter oss, enten det er på e-post eller telefon, vil vi ta vare på et referat av samtalene. Vi tar også opp telefonsamtaler med kundestøtteteamet slik at vi kan bruke opptakene til opplæring og sikre så god service som mulig for deg.

Hvordan du bruker nettstedet vårt: Nettstedet vårt samler inn en rekke generelle data og informasjon når en bruker eller et automatisert system kaller opp nettstedet. Disse generelle dataene lagres i serverens loggfiler. Vi kan samle inn informasjon om (1) nettlesertyper og -versjoner som brukes, (2) operativsystemet som brukes av systemet som bruker nettstedet, (3) nettstedet som brukersystemet kommer til nettstedet vårt fra (såkalte referansenettsteder), (4) undernettstedene, (5) datoen og klokkeslettet da brukersystemet kom inn på nettstedet vårt, (6) en IP-adresse (Internett-protokolladresse), (7) brukersystemets Internett-leverandør og (8) eventuelle andre lignende data og informasjon som kan brukes i tilfelle angrep på våre informasjonsteknologisystemer.

Vi trekker ingen konklusjoner om brukeren ut fra nettstedsdataene. Denne informasjonen brukes heller til å (1) levere innholdet på nettstedet riktig, (2) optimalisere innholdet på nettstedet samt annonsene der, (3) sikre langsiktig holdbarhet for informasjonsteknologisystemene og nettstedsteknologiene våre og (4) oppgi informasjon til politiet med den informasjonen som er nødvendige for å straffeforfølge eventuelle cyberangrep. Derfor analyserer kontrolleren anonymt innsamlede data og informasjon statistisk for å kunne forbedre databeskyttelsen og datasikkerheten for foretaket vårt og sikre optimal beskyttelse for de personlige dataene vi håndterer. De anonyme dataene i serverloggfilene lagres atskilt fra alle personlige data som er oppgitt av den registrerte.

5. Juridisk grunnlag for databehandlingen

Vi begrenser innsamlingen av personlige data til bare det som er absolutt nødvendig for å utføre våre juridiske og forretningsmessige forpliktelser. I enkelte tilfeller kan utlevering av personlige data imidlertid være delvis lovpålagt (f.eks. skatteforskrifter), være nødvendig som en del av kontraktsforhandlinger eller som en del av leveringen av en tjeneste. Å ikke utlevere personlige data i slike tilfeller kan føre til at kontrakten eller tjenesten overfor den registrerte ikke kan leveres eller ferdigstilles, og anses derfor som en legitim interesse for behandlingen.

Nedenfor beskriver vi:

 • formålet med å samle inn de personlige dataene dine
 • kategoriene av personlige data som vi behandler for dette formålet
 • det juridiske grunnlaget for at vi kan behandle de personlige dataene dine
 • hvor lenge vi oppbevarer de personlige dataene

Formålet med databehandlingen

Kategorier av data vi behandler
Juridisk grunnlag for databehandlingen
Hvor lenge dataene oppbevares
Levere våre tjenester til deg og opprettholde kontoen din
All den personlige informasjonen vi smaler inn
Oppfylle kontrakten mellom oss
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav
Motta betaling for produktene og tjenestene vi leverer
Transaksjons- og betalingsinformasjon
Oppfylle kontrakten mellom oss
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav 
Levere produkter til deg
Kontaktinformasjon
Oppfylle kontrakten mellom oss
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav
Svare på spørsmål og klager
All den personlige informasjonen vi smaler inn
Oppfylle kontrakten mellom oss
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav
Undersøke misbruk av kontoen, svindel og innkreving av gjeld
All den personlige informasjonen vi smaler inn
Legitim interesse
Juridisk forpliktelse
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav
Opprettholde og forbedre produktene og tjenestene våre
All den personlige informasjonen vi smaler inn
Legitim interesse
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav
Opplæring av personale
All den personlige informasjonen vi smaler inn
Legitim interesse
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav
Direkte markedsføring
Kontaktinformasjon
Produkter og tjenester vi anser at du vil være interessert i
Samtykke
Påkrevd tid til oppfyllelse av formål og rettslige krav

Før du oppgir personlige data, kan du kontakte vår personvernombud, som kan forklare om din utlevering av personlige data er lovpålagt eller nødvendig for å oppfylle kontrakten med deg, om du er forpliktet til å oppgi de personlige dataene og konsekvensene av å ikke oppgi dem.

6. Ditt samtykke

Når det juridiske grunnlaget for behandlingen av de personlige dataene er at du har gitt ditt samtykke, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket. Du skal ikke lide noen skade eller ulempe for å trekke tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket, vil det ikke gjøre den databehandlingen vi har gjennomført før du trakk tilbake samtykket, ulovlig.

Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte vår databeskyttelsesansvarlige, som du finner kontaktinformasjon til i avsnitt 2 i dette dokumentet.

7. Slik deler vi informasjonen din

Vi deler de personlige dataene vi samler inn, med følgende:

Våre medarbeidere: De personlige dataene vil være tilgjengelige for medarbeiderne våre, men bare når dette er nødvendig for arbeidet de er satt til å utføre.

Selskaper i samme konsern som oss: For å kunne levere en tjeneste til deg.

Partnere og forhandlere: For å kunne svare på spørsmål du har om produkter og tjenester som ikke leveres direkte av Sharp.

Eksterne tjenesteleverandører: Sharp bruker eksterne tjenesteleverandører til å hjelpe med, for eksempel, informasjonsteknologi og andre administrative støttetjenester for å drifte dette nettstedet.

Rettshåndhevelse- og tilsynsorgan: hvis vi må avsløre eller dele personopplysningene dine for å kunne overholde rettslige forpliktelser eller andre lovbundede krav. 

8.   Endringer av bedriftseierskap og kontroll
Vi kan overføre, selge eller tilordne informasjonen beskrevet i personvernerklæringen til tredjeparter ved salg, sammenslåing, endring av kontroll, overføring av aktiva eller omorganisering av bedriften vår. Dersom vi er involvert i en sammenslåing, kjøp eller salg av aktiva, vil vi alltid behandle opplysningene i tråd med rettighetene dine og gjeldende avtaler om taushetsplikt mellom partene.

9. Overføring av personlige data

Noen ganger overfører vi personopplysninger til tredjeparter, for eksempel leverandører av programvare for salg eller service CRM, programvareleverandører av markedsføringsautomatisering som er basert i [et land / land] utenfor EU og det europeiske økonomiske området (“EØS”).

For å sikre at dine personlige data er sikre, overfører vi bare informasjonen din til [et land / land] utenfor EU eller EØS der vi gjør det i samsvar med GDPR. Dette krever at ett av følgende vilkår gjelder:

• EU-kommisjonen har bestemt at landet gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for dine personopplysninger;

• overføringen er underlagt en juridisk bindende og håndhevbar forpliktelse mot mottakeren for å beskytte personopplysningene;

• overføringen er underlagt bindende selskapsregler; eller

• overføringen er basert på et unntak fra GDPR-begrensningene for overføring av personopplysninger utenfor EU.

Tabellen nedenfor viser en oversikt over viktige overføringer av personopplysninger vi gjør til land utenfor EU eller EØS. For en fullstendig liste over overføringer eller for å be om en kopi av de bindende og håndhevbare forpliktelsene vi er avhengige av for å sikre at dine personlige data overføres trygt, vennligst kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i seksjon 2

 

Tredjeparts / gruppeenhet

 

 

Kategorier av personopplysninger som overføres

 

 

Formålet med overføringen

 

 

Tredjeparts lokasjon

 

 

Vilkår for overføring

 

Sales CRM & Marketing Automation provider - kontakt DPO for mer informasjon

 

Prospekt- og kundeopplysninger

 

Cloud hosting

 

Forente Stater

 

Bindende forretningsregler, Privacy Shield, Standard kontraktlige klausuler

 

10. Informasjonskapsler (også kjent som «cookies»)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler er tekstfiler som lagres i et datasystem via en nettleser.

Mange nettsteder og servere bruker informasjonskapsler. Disse inneholder en såkalt kapsel-ID, som er en unik identifikator for informasjonskapselen. Den består av en streng med tegn som nettsider og -servere kan bli tilordnet i den bestemte nettleseren der informasjonskapselen ble lagret. Dette gjør at besøkte nettsteder og servere kan skille de individuelle nettleserne og brukerne fra andre nettlesere som inneholder andre informasjonskapsler. En bestemt nettleser kan gjenkjennes og identifiseres ved hjelp av den unike kapsel-ID-en.

Ved hjelp av informasjonskapsler kan vi levere nettstedbrukerne våre mer relevante tjenester og innhold som vi ikke kunne levert uten. Finn ut mer om reglene våre for informasjonskapsler.

11. Profilering

Profilering innebærer analyse av personlige data (f.eks. digital atferd som hvilke sider som er besøkt, koblinger det er klikket på, nedlastinger osv.) på en automatisert måte for å identifisere eller forutse nettstedbrukernes atferd.

Enkelte brukere kan bli profilert ved hjelp av plattformer for automatisering av markedsføring hvis de personlige dataene deres behandles og lagres der. Brukerne kan velge å ikke ha dataene sine lagret der ved å trekke tilbake samtykke, enten via alternativene for samtykke som følger med i vår digitale informasjon, ved å gå inn på nettstedet vårt via et anonymt/inkognito nettlesersøk eller ved å kontakte databeskyttelsesansvarlig.

Vi bruker for øyeblikket ikke profilering på nettstedet vårt. Hvis vi begynner med noen form for profileringsaktivitet, vil vi varsle deg spesifikt om at vi bruker profilering.

12. Registrering og skjemaer for forespørsler på nettstedet

Enkelte brukere kan registrere seg på nettstedet vårt med personlige data via et registreringsskjema, for eksempel for partnerportaltjenesten vår eller nettkurs (nettakademiet). Disse personlige dataene (f.eks. navn, e-postadresse, dato og klokkeslett for registrering) brukes for å levere disse tjenestene, bekrefte brukerens identitet og gi brukerne sikker pålogging i et beskyttet miljø på nettet. De gir også Sharp muligheten til å gi tilgang eller nekte tilgang på grunnlag av misbruk av tjenester.

Brukerne kan også oppgi personlig informasjon ved å sende inn en generell forespørsel (f.eks. om salg eller service) via et skjema. Når de gjør dette, blir de innsendte personlige dataene automatisk lagret via e‑post til mottakerkontakten hos Sharp. Slike personlige data overføres på frivillig grunnlag og lagres for å kunne kontakte den registrerte og oppfylle forespørselen. I tillegg kan det også av og til gis samtykke på skjemaene eller på andre kommunikasjonsskjemaer, f.eks. markedsføring. Dette samtykket er frivillig og må velges aktivt (se avsnitt 11 nedenfor).

Disse dataene kan også overføres til selskaper i Sharp-konsernet og partnere for å oppfylle forespørselen hvis den handler om et annet forretningsområde enn det brukeren valgte da forespørselen ble innsendt. De kan også bli overført til tredjepart som CRM-salgssystemer, CRM-servicesystemer og plattformer for automatisering av markedsføring, men i slike tilfeller vil behandlingsansvarlig fremdeles være Sharp.

13. Salgs- og markedsføringskommunikasjon

Som bruker av Sharps nettsted har du også muligheten til å oppgi personlige data for å registrere deg for bestemte salgs- og markedsføringsprogrammer, for eksempel for å uttrykke interesse i et produkt eller en tjeneste, abonnere på nyhetsbrev på e-post eller melde deg på arrangementer. Vi informerer jevnlig brukere, kunder og forretningspartnere om produkter, tjenester og kampanjer via vår salgs- og markedsføringskommunikasjon. Brukerne kan velge å samtykke til å motta slik kommunikasjon via ulike kanaler, og får mulighet til å velge å ikke motta slik kommunikasjon på alle punkter der det er praktisk mulig. Servicekommunikasjon for eksisterende kunder (f.eks. fakturerings-/kontraktsinformasjon) anses som legitim interesse, og slik kommunikasjon anses derfor som en del av leveringen av tjenesten. Når det gjelder markedsføringskommunikasjon, kan den bare mottas av den registrerte hvis (1) han/hun har gyldig e-postadresse, telefonnummer eller postadresse og (2) har registrert seg for å motta slik markedsføringskommunikasjon. E-postadresser til førstegangsbrukere vil bli bekreftet via en dobbel prosess for aktivt valg. Denne bekreftelses-e-posten brukes til å bevise at eieren av e-postadressen som datasubjekt er autorisert til å motta markedsføringskommunikasjon.

Under registreringen for markedsføringskommunikasjon lagrer vi også IP-adressen til datasystemet som er tilordnet av Internett-leverandøren og brukt av den registrerte under registreringen, samt dato og klokkeslett for registreringen. Innsamlingen av disse dataene er nødvendig for å forstå (mulig) misbruk av den registrertes e-postadresse på et senere tidspunkt, og tjener derfor formålet om kontrollerens juridiske beskyttelse.

De personlige dataene som samles inn som en del av registreringen for markedsføringskommunikasjon, vil bare bli brukt til å sende spesifikt slik kommunikasjon, med mindre annet er angitt i samtykkeskjemaet. Vi bruker i enkelte tilfeller tredjepartsplattformer som f.eks. leverandører av markedsføringsautomatisering og CRM-salgssystemer. Alle tredjepartsleverandører har GDPR-tilpassede databeskyttelsesavtaler med Sharp Business Systems Norge AS og dataene kontrolleres og eies i sin helhet av Sharp. Samtykke til markedsføringskommunikasjon eller lagring kan når som helst avsluttes av den registrerte. Hver kommunikasjonsmelding vi sender, inneholder en kobling til tilbaketrekking av samtykke (ved elektronisk kommunikasjon). Du kan også trekke tilbake samtykket ved å kontakte databeskyttelsesansvarlig, som du finner kontaktinformasjon til i avsnitt 2 i dette dokumentet.

14. Sporing og analyse

Markedsføringssporing

Vår markedsføringskommunikasjon kan av og til inneholde såkalte sporingspiksler. En sporingspiksel er et miniatyrbilde som er innebygd i e-post, landingssider osv., og som sendes i HTML-format for å gi mulighet for loggføring og analyse. Dette gir mulighet for statistisk analyse av hvor vellykket/mislykket elektroniske markedsføringskampanjer er. På grunnlag av den innebygde sporingspikselen kan kontrolleren se om og når en markedsføringsmelding og bestemt innhold ble vist eller lastet ned av den registrerte, og kan bruke denne informasjonen til å målrette mer spesifikt/relevant innhold til brukerne neste gang de går inn på kontrollerens digitale eiendommer. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til dette enten via koblingen for samtykkestyring i alle elektroniske meldinger, eller ved å kontakte databeskyttelsesansvarlig.

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics til å spore, rapportere og optimalisere ytelsen på nettstedet vårt (f.eks. antall besøkende, hvor de kom fra, hvilke sider de var inne på). Denne informasjonen spores av oss på aggregert nivå, ikke på individuelt nivå.

Operatøren av Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vi bruker Google Analytics med den anonymiserende funksjonen (applikasjonen «_gat. _anonymizeIp»). Det betyr at brukerens IP-adresse blir forkortet av Google og anonymisert når brukeren åpner våre nettsteder fra et land i EU/EØS.

Når en bruker kommer inn på vårt nettsted fra et Google-søk (uansett om det er et organisk søkeresultat eller en betalt digital annonse), plasserer Google Analytics en informasjonskapsel på brukerens datamaskin/enhet. Dette gjør det mulig for Google å spore hva som skjer etter at brukeren har klikket på koblingen og kommet inn på vårt nettsted. Hvis det handler om betalt digital annonsering betaler vi Google ut fra antall klikk eller sider, så dette sikrer også nøyaktig rapportering og fakturering og bidrar til å hindre klikkbedrageri. Google samler inn personlig informasjon fra brukeren, f.eks. IP-adresse, tidspunkt og sted. Med hvert besøk på nettstedet vårt vil slike personlige data bli overført til Google i USA. Disse personlige dataene kan bli lagret av Google i USA, og de kan utlevere dem til tredjepart.

C) Din rett til å ha kontroll over dataene dine

Dine rettigheter som datasubjekt.

Du har følgende rettigheter til å holde kontroll over dataene dine i henhold til bestemmelsene i GDPR:

Rett til bekreftelse – dette betyr at du skal kunne finne ut fra oss om vi behandler data om deg
Rett til tilgang – dette betyr at du skal kunne se hvilke data som er lagret om deg (også kalt subjektets tilgangsforespørsel). Dette gir deg rett til å motta en kopi av den personlige informasjonen vi har om deg, og til å kontrollere om vi behandler den på lovlig måte.
Rett til korrigering – dette betyr at du skal kunne endre eller rette opp eventuell unøyaktig eller uriktig informasjon vi har om deg.
Rett til sletting – dette betyr at du skal kunne bli slettet fra våre databaser/systemer såfremt: det ikke finnes gode grunner til at vi skal fortsette å behandle dem, du trekker tilbake samtykket, vi oppbevarer de personlige dataene dine ulovlig, eller vi skulle ha slettet dataene dine for å oppfylle gjeldende lovgivning i EU/EØS. Du har rett til å be oss om å slette eller fjerne din personlige informasjon når du har brukt din rett til å ikke ønske behandling..
Rett til å begrense databehandlingen – dette betyr at du skal kunne begrense eller suspendere hvilke personlige data som kan behandles.
Rett til datamobilitet – dette betyr at du skal kunne overføre dataene til en annen leverandør.
Rett til å protestere – dette betyr at du skal kunne hindre at de personlige dataene dine blir behandlet på en bestemt måte eller trekke tilbake ditt samtykke. Det finnes en spesifikk, separat bestemmelse om å kunne protestere mot dataprofilering.

Hvis du vil utøve dine rettigheter som omtalt ovenfor, ber vi deg kontakte oss via mailto:GDPR.SBSNO@sharp.no

Som bruker av nettstedene våre kan du også begrense mengden personlige data vi behandler på andre måter:

Ikke gi samtykke eller trekk tilbake samtykke:

 • Når vi fanger opp personlige data i skjemaer, vil vi vise deg alternativer for aktivt valg slik at du kan fortelle oss om du vil høre fra oss i markedsføringsøyemed. Hvis du ikke godtar dette, vil du ikke høre fra oss med mindre det gjelder den tjenesten vi leverer til deg
 • Det meste av markedsføringskommunikasjon, spesielt elektronisk kommunikasjon, vil der det er praktisk mulig inneholde en mulighet for å velge å ikke lenger motta slik kommunikasjon.

Hindre eller fjerne nettsporing:

 • Gå inn på nettstedet vårt fra et anonymt/inkognito nettleservindu
 • Slå på blokkering av informasjonskapsler i innstillingene for nettleseren:

           o  Innstillinger for informasjonskapsler i Internet Explorer
           o  Innstillinger for informasjonskapsler i Firefox
           o  Innstillinger for informasjonskapsler i Chrome
           o  Innstillinger for informasjonskapsler i Safari web og iOS

 • Protester på Google Analytics' innsamling av data

           o  Last ned og installer et nettlesertillegg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
           o  This Dette forteller Google Analytics (via JavaScript) at det ikke kan overføres noen data til Google Analytics
           o  Mer informasjon: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/http://www.google.com/analytics/terms/us.html
           o  https://www.google.com/analytics/

 • Vi har alltid som mål å hjelpe deg når du ønsker å utøve rettighetene dine, men i enkelte tilfeller kan vi ha lovlige grunner til å avvise forespørselen din
 • Vi vil undersøke forespørselen din uten unødvendig forsinkelse og i alle tilfeller innen én måned etter at forespørselen ble mottatt. Denne perioden kan bli forlenget med to måneder til om nødvendig, avhengig av sakens kompleksitet og antall saker. Vi vil informere om en slik eventuell forlengelse innen én måned etter mottak av forespørselen, inkludert årsaken til forsinkelsen
 • Hvis vi skulle avgjøre at vi ikke vil kunne utføre det du ber om, vil vi informere deg om årsaken til at vi ikke kan gjøre det.
 • Sende inn en klage til en overordnet myndighet: Hvis du ikke er enig i vår avgjørelse angående din forespørsel i forbindelse med disse rettighetene, eller hvis du mener at vi bryter databeskyttelseslovene, kan du sende inn en klage til den overordnede myndigheten for databeskyttelse i EU. Du kan kontakte den overordnede myndigheten for databeskyttelse i Norge  ved hjelp av kontaktinformasjonen på dette nettstedet www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/

15. Oppdateringer til denne erklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i måten vi behandler personlige data på (f.eks. hvis vi implementerer nye systemer eller prosesser som omfatter nye måter å bruke personlige data på) eller for å tydeliggjøre informasjon i dette dokumentet. Endringene våre vil være i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Vi anbefaler at du ser etter oppdateringer til dette dokumentet fra tid til annen, men vi vil varsle deg direkte om endringer i dette dokumentet eller i måten vi bruker dine personlige data på, når vi er lovpålagt å gjøre det.