Kontakt oss

Microsoft 365

Mulig å alltid ha informasjon og program tilgjengelig

Microsoft Office 365 gjør det mulig å alltid ha informasjon og program tilgjengelig uansett hvor man befinner seg og når man behøver å ha tilgang til informasjon. Utvalget av pakker som tilbys av Office 365 fra Microsoft, er veldig stort og tilbyr e-postfunksjoner, samarbeidsflater, kommunikasjonsverktøy, fildeling og Officepakker i både webbasert versjon samt installasjon lokalt på PC (avhenger valg av pakke).