Kontakt oss

Kasusstudie – Sharps energisparingsløsning Smart Chap

I dette avsnittet beskriver vi hvordan Smart Chap hjelper en villaeier i Tyskland å gjøre solenergianlegget sitt mer effektivt.

Med riktig infrastruktur i boligen kan de fortsette å bruke solenergi lenge etter at solen har gått ned. Sharps intelligente energistyringssystem Smart Chap kan effektivt drive boligen din ved hjelp av fritt tilgjengelig – men ofte uforutsigbart – sollys hele dagen.

Smart Chap kan brukes i boliger der solcellepaneler og batteriløsning er installert. Energi som produseres i løpet av dagen, lagres og kan brukes effektivt når som helst.

Smart Chap analyserer boligens energibruk og styrer energien som brukes av husholdningens maskiner og annet utstyr slik at den brukes så effektivt som mulig. Systemet kan motta informasjon fra ulike enheter i boligen via Smart Grid Ready‑grensesnittet eller via trådløse kontaktbokser eller releer.

Enhetene kan slås på eller av i samsvar med forhåndsdefinerte vilkår, for eksempel at de slås på tidspunkter når det er overskudd av solenergi eller i en bestemt rekkefølge.

Ved bruk av Smart Chap til å styre lagring og forbruk av energi kan en bolig produsere opptil 95 prosent av energibehovet i sommermånedene og opptil 80 prosent resten av året.

Vi skal illustrere hva dette betyr for en villaeier i virkeligheten ved å se nærmere på et hus i Rendsburg i Tyskland, der energiforbruket har blitt registrert og overvåket gjennom et helt år.

Før installasjon av solenergisystemet

  • Årlig energiforbruk: 2 700 kWh husholdningsstrøm + 1 000 kWh til oppvarming av vann (gassforbruk)
  • Ingen solcellepaneler og ingen egen vannpumpe

Installert maskinvare

For å produsere solenergi ble det montert solpaneler på sør- og vestsiden av taket. For å kunne bruke denne energien må vekselstrøm konverteres til likestrøm. Til dette ble det brukt en Victron batterivekselretter. Til lagring av energien ble vekselretteren koblet til et batteri med 5 kWh effektiv lagringskapasitet.

I denne installasjonen installerte villaeieren i tillegg en Smart Grid Ready‑varmtvannspumpe for varmtvann i kranene. Vanligvis er det oppvarming av rom og vann som forbruker mest energi i en bolig. Varmepumper utnytter varmen i omgivelsene, men krever som oftest tilleggsenergi fra andre energikilder i den kalde årstiden for å dekke hele energibehovet. En del av dette ekstra energibehovet kan nå genereres i form av solenergi ved hjelp av Smart Chap.

Ved energioverskudd fra solcellepanelene aktiveres varmepumpen via Smart Chap. Dette er lønnsomt på flere måter: En varmepumpe forbruker 1 kWh solenergi for å produsere 3–4 kWh varme, samtidig som forbruket av fossilt brensel kan reduseres.

Smart Chap-energistyringsenheten er installert i koblingsboksen og utnytter alle fordelene i maskinvaren. Den kan overvåkes fra hvor som helst via Smart Chap-appen, som finnes for både iOS, Android og Windows.

Resultat etter et år

Det årlige strømforbruket kom opp i 1000 kWh, inkludert strøm til oppvarming av kranvann. Dette innebærer et innsparing på 1700 kWh.

Siden en varmtvannspumpe for oppvarming av kranvann uten bruk av gass ble installert, ble innsparingen av gass på 1 000 kWh.

I løpet av året gjennomgikk batteriet 200 sykluser, altså prosesser med opplading og påfølgende utlading. Det er verdt å legge merke til at batteriet som ble brukt, er garantert for 5000 sykluser, det vil si at det med samme bruksfrekvens skal vare i ca. 25 år.

I løpet av sommermånedene viste systemet hva det var godt for, siden selvforsyningen steg til 97 prosent i mai og 96 prosent i juli.

Andre nøkkeltall:

  • Energikostnader redusert med 65 %.
  • Reduserte kostnader for strøm det første året: 500 euro (årlig økning som følge av stigende strømpriser).
  • Selvforsyning fra april til september: > 90 %.
  • Varmepumpens strømforbruk: 700 kWh (400 kWh fra direkte solenergi og 300 kWh fra strømnettet).

Fordeler med overgang til solenergi

I tillegg til de miljømessige fordelene ved å bruke fornybar energi, innebærer det også en høyere grad av selvforsyning og at man ikke lenger er like avhengig av det allmenne strømnettet slik at man kan unngå å rammes av plutselige stigende strømpriser. Nå er det mer lønnsomt og viktigere enn noen gang å utnytte solenergien.

Kontakt

HERMAN LUNDQUIST
Nordic Marketing Directorr
herman.lundquist@sharp.eu

Social