Kontakt oss

Tips om hvordan du bruker teknologi til å motivere personalet

UK, 15.03.2017

Stefan Haefliger, professor i Strategic Management and Innovation ved Cass Business School, deler sine råd om teknologi og motivasjon. Hvis du føler at du har motivasjonsproblemer, kan vi tilby noen ulike løsninger.

Gjør teknologien på arbeidsplassen din at du kjenner deg mer motivert eller mer umotivert? I den siste undersøkelsen vår oppdaget vi at teknologien på arbeidsplassen gjør at ansatte føler frustrasjon gjennomsnittlig tre ganger om dagen, og at dette er en av grunnene til de ansattes negative følelser for arbeidsplassen.

Vi gjorde en undersøkelse med 6 000 kontoransatte i hele Europa og oppdaget at mange savner riktig verktøy for å gjøre jobben sin. 43 % av de ansatte synes at teknologien på arbeidsplassen er restriktiv og begrensende, 26 % innrømmer at de har latt som om teknisk utstyr er ødelagt for å slippe å bruke det, og 39 % foretrekker å bruke sine personlige enheter fremfor dem på arbeidsplassen fordi de synes de er lettere å bruke.

Det virker som dette stemmer overens med de mer generelle klagene på arbeidsplassen. 77 % av alle kontoransatte beskriver arbeidsplassen som negativ: 28 % synes at arbeidsmiljøet er uinspirerende, 34 % at arbeidsplassen er stille og rolig og 15 % at den er kjedelig. Bare 19 % beskriver arbeidsmiljøet som motiverende. Da de ble spurt om hvorfor de beskriver arbeidsplassen sin på denne måten, sa en fjerdedel at årsaken er gammeldagse og frustrerende arbeidsmetoder (28 %) og en tredjedel at de må bruke alt for mye tid på kjedelig papirarbeid (31 %)

Vi ba Stefan Haefliger, professor i Strategic Management and Innovation ved Cass Business School om å dele sine råd om teknologi og motivasjon. Hans tips og triks utgjør grunnvollen i Sharp Unlock-faktabladet.

Med mer enn 100 års erfaring med bruk av teknologi til motivering av personalet går vi dessuten gjennom mange tips om hvordan du engasjerer personalet og passer på at teknologien som brukes på ditt kontor eller din arbeidsplass, faktisk oppfyller medarbeidernes behov.

Dette faktabladet, som kan lastes ned kostnadsfritt, dekker alt du trenger for at du skal kunne begynne å tenke på hvordan teknologi kan bidra til å motivere og inspirere personalet i bedriften din.

Last ned: Gjør kontorutstyret deg mindre produktiv?

Kontakt

STEFAN LÖGDBERG
Nordic Commercial Director
stefan.logdberg@sharp.eu

Social