Kontakt oss

UV²A-teknologi

Utviklingen av UV²A-teknologi har gitt stor fremgang med tanke på bildekvaliteten og energieffektiviteten til LCD-paneler Dette er spesielt viktig for neste generasjon av Sharps LFD-er og BIG PAD-er.

Den nye UV²A-teknologien for bildejustering, gir presis justering av flytende krystall i moderne LCD-paneler med UV-lys. Dette gir en høy dynamisk kontrast på 2.000.000:1 og en 20 prosents økning i gjennomsiktighet for lys.

1* Ultrafiolett lys
2* Justeringslag med polymerkjeder
3* Glassubstrat

Sharp bruker UV²A-teknologi for å forbedre de viktigste egenskapene til LFD-er og BIG PAD-er. Resultatet: Strålende bildekvalitet og enestående energiegenskaper.

Orienteringen til de flytende krystallmolekylene som går i spesifikk retning, er avgjørende for bildekvaliteten og energiforbruket til LCD-skjermer. Jo mer presist molekylene plasseres, jo bedre statisk kontrast, gjennomsiktighet for lys i skjermen og visningsvinkel.

Sharp setter teknologiske standarder med sin Advanced Super View (ASV)-teknologien som brukes i de fleste nye LFD-er og BIG PAD-er. UV²A-teknologien kombinerer nå Sharps egne teknologier innen UV-stråling og prosesser med spesifikt utviklede overflatematerialer.

Den spesielle funksjonen til UV²A-teknologien danner mikrostrukturen som består av et spesielt polymerlag som er bekledd på skjermglasset. Dette er det såkalte justeringslaget. Polymerkjedene som stikker frem fra overflaten av laget kan justeres fotometrisk med UV-lys. Denne rillede mikrostrukturen muliggjør ekstremt presis kontroll av justeringen av de flytende krystallmolekylene. Helningsvinkelen til de flytende krystallmolekylene er omtrent på to nanometer og kan justeres til nærmeste pikometer.

1* Flytende krystall
2* Justeringslag
3* Glassubstrat

Presis justering av de flytende krystallene med UV²A-teknologi har to effekter som i stor grad bidrar til å forbedre bildekvaliteten og energieffektiviteten til LCD-skjermer:

For det første, når pikslene byttes til svart, penetreres det nesten ikke lys i panelet. Dette øker den dynamiske bildekontrasten til over 2.000.000:1 og muliggjør visning av ekstremt svarte nivåer.

For det andre øker UV²A-teknologien gjennomsiktigheten for lys for LCD-panelet med mer enn 20 prosent. Dette betyr mer effektiv bruk av bakgrunnsbelysningen, som så gir lysere og livligere farger og som samtidig sparer energi.

X-Gen-paneler

Den forbedrede pikselstrukturen til X-Gen-panelet gir nå utrolig bildekontrast. I kombinasjon med den nye LED-bakgrunnsbelysningen i  Sharp sine serier av LDF-er og BIG PAD-er, oppnår de verdier på minst 2.000.000:1. Resultat :

  • Tydeligere svartfarger
  • Mer livlige farger
  • Økt dybde