Utskriftsstyring fra Sharp No

Utskriftsstyring fra Sharp hjelper alle i teamet med å forbedre arbeidsflyten og effektiviteten ved å koble til en rekke programmer, strømlinjeforme manuelle repeterende oppgaver og dermed redusere kostnadene.

Utskriftsstyring erstatter tidkrevende rutiner som håndtering av leverandørfakturaer med en effektiv digital arbeidsflyt som forbedrer nøyaktigheten og øker hastigheten. Utskriftsstyring kan inneholde godkjenning og digital signatur for å være sikker på at det ikke er noen flaskehalser i prosessen.

Nå kan du opprette eller skanne dokumenter og sende dem direkte til e-postadresser, mapper, skytjenester, programmer eller forretningsfunksjoner som trenger dem.

Filtrer resultater