Reception-sign-in-screen

Besøkshåndtering

Ønsk velkommen, registrer og spor besøkende sikkert og effektivt. Tilrettelegg for hybridarbeid ved å la personalet planlegge når de skal være på kontoret, bestille arbeidsplasser, rom og parkering.

Vil du vite mer?
Arbeidsplassløsninger

Hva er Besøkshåndtering?

Med vår besøkshåndtering kan du registrere og spore gjester og besøkende – leverandører, kunder, kontraktsansatte og ansatte. Du får oversikt over hvor i bygget, eller på et eksternt sted, de er og forenkler også for hybridarbeid. 

 

OnLocation visit Sharp office

ØK SIKKERHETEN, FÅ KONTROLL OG MOTA BESØKENDE

For kunder, konsulenter og hybridarbeid

Velkommen besøkende
Gjestene logger inn via en skjerm eller ved hjelp av personalet i resepsjonen. Alle som venter besøk vil få varsel på SMS eller e-post.

Registrer entreprenører
Servicepersonell og konsulenter som skal utføre en jobb.

Se hvem som jobber på kontoret
Nærværsledelse av ansatte.

 

OnLocation Visit Sharp

FÅ ORDEN OG STRUKTUR

Verktøy for leveranser og brannøvelser

Hybrid arbeid
Ansatte kan planlegge når de skal være på kontoret, bestille arbeidsplasser, rom og parkering.

Motta leveranser
Registrer leveranser og gi beskjed til mottaker.

Tilrettelegge for evakuering
Finn raskt ut hvem som er tilstede og hvem som er savnet på oppsamlingsstedet.

 

Sign-in-screen-signature-record

PERSONALET I RESEPSJONEN FÅR MER TID TIL ANDRE TING

Sjekk inn - skriv ut

Rask innsjekking
Via programvaren og berøringsskjermen kan besøkende raskt og enkelt selv legge inn informasjonen sin og sjekke inn og ut av bygninger.

Utskrift av navneskilt og påmelding på forhånd
En skriver kan produsere nyttige navnelapper med relevant informasjon som navn, besøkendes navn, Wi-Fi-innstillinger og helse- og sikkerhetsinformasjon.

Registrer grupper på forhånd som ved ankomst raskt kan sjekke inn ved å skanne en QR-kode. Administratoren kan også registrere faste gjester og tilbakevendende besøkende.

 

On Location Sharp Stockholm office

ET SYSTEM SOM BIDRAR TIL ARBEIDSPLASSENS SIKKERHET

Følg og spor via mobilappen

Ved utrykning og brannøvelser gir systemet informasjon om hvilke personer som befinner seg i bygget. Mobilappen er enkel å bruke og gjør at ansatte enkelt kan kommunisere eksternt uavhengig av tid og sted:

• Automatisk, stedsbasert innsjekking.
• Viktige meldinger om farer, hendelser og inntrengere.
• Umiddelbar SOS-varsling - direkte alarm via et knappetrykk.
• Forventet sluttid - kontakt risikopersonell og servicepersonell dersom planlagt sluttid overskrides.
• Fjerninnsjekking - ansatte som arbeider på fjerntliggende arbeidsplasser kan sjekke inn med geografisk plassering, noe som gjør risikopersonell tryggere, og forhåndsdefinerte sikkerhetskontakter kan raskt iverksette tiltak om nødvendig.
• Følg meg-funksjonen – i faresonen, alenearbeidere eller ansatte som jobber eksternt kan føle seg trygge ved å la Følg meg spore hvor de befinner seg via enten geolokalisering eller kontinuerlig sporing.

 

man-with-hardhat-on-mobile

GDPR KOMPATIBILITET

Sikrer overholdelse av regelverket

Det skybaserte systemet sikrer overholdelse av den generelle databeskyttelsesforordningen – GDPR. Data lagres kun for innsjekking og sporingsformål. Den besøkende kan umiddelbart se hvordan dataene brukes ved innsjekking.

 

Hands holding GDPR file in office

Spor og få bedre rutiner

Takket være automatisert e-post og SMS-varsling trenger ikke resepsjonisten å kontakte besøksmottakeren når besøkende kommer. Bud og speditører som leverer forsendelser varsler personalet ved å trykke på knappen for innkommende levering.

Bevegelsen av mennesker inn og ut av en bygning eller et anlegg kan spores og en sanntidsrapport som fastslår hvem som er i en bygning kan genereres når som helst, noe som gir bedre sikkerhet, etterlevelse, helse og sikkerhet og sporingsmuligheter. Ved en nødsituasjon kan alle raskt og enkelt kontaktes for evakueringsinstrukser.

 

mobile-sos-alert-message