Personvernerklæring

Sharp Business Systems Norge AS 

Sist oppdatert: sept 2022

1. Innledning

Vi hos Sharp Business Systems Norge AS tar personvernet på alvor.

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Sharp samler inn og bruker personlige data og beskriver hvilke rettigheter du har angående dine personlige data.

Som en ansvarlig organisasjon har vi implementert en rekke tekniske og organisatoriske virkemidler for å sikre en så fullstendig beskyttelse som mulig av alle personlige data som behandles av oss, slik at vi kan oppfylle kravene i EU-forordningen for personvern (heretter kalt «GDPR») og overholde eventuelle nasjonale lover om databeskyttelse.

Sharp behandler personlige data for flere ulike formål. Vi samler inn disse dataene direkte fra deg, for eksempel hvis du ber oss om å levere tjenester direkte til deg, eller vi kan samle inn personlige data fra offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. LinkedIn) eller behandle dataene dine i forbindelse med at vi leverer tjenester til din arbeidsgiver (som vår kunde).

Formålet med denne personvernerklæringen er å dekke alle sider ved Sharps behandling av personlige data og alle sider ved dette, og utfylles ytterligere av mer spesifikke personvernerklæringer som du vil motta når de personlige dataene blir samlet inn, der dette er relevant.

 

2. Datakontrollerens navn og adresse

Datakontrolleren i forbindelse med GDPR, andre databeskyttelseslover som gjelder i medlemsland i EU/EØS og andre forskrifter angående databeskyttelse er:

Sharp Business Systems Norge AS

Telefon: +47 23170950

E-post GDPR.SNBNO@sharp.eu (for spørsmål om personvern)

Nettadresse: https://www.sharp.no/

Det finnes også en sekundær datakontroller for dette nettstedet:

Sharp Electronics GmbH, Nagelsweg 33-35, 20097, Hamburg, Tyskland

Telefon: +49 (0)40 2376-0

E-post: DSchott@intersoft-consulting.de

Vær oppmerksom på at hver Sharp-organisasjon i Europa er datakontrollere i seg selv, og at du bør lese personvernerklæringen for på det lokale nettstedet (f.eks. sharp.no, sharp.co.uk, sharp.de osv.) for det landet der du bor.

Som datakontroller er vi ansvarlige for å bestemme hvordan vi oppbevarer, bruker og beskytter personlige data. Det betyr også at vi er ansvarlige for å svare på forespørsler fra deg om hvordan de personlige dataene dine blir brukt. Hvis du har spørsmål om hvordan de personlige dataene dine behandles, kan du kontakte oss ved hjelp av denne kontaktinformasjonen:

E-post:  GDPR.SBSNO@sharp.eu

Du kan når som helst ta kontakt med vår personvernansvarlige direkte med spørsmål og forslag angående personvern.

3. Personvernansvarlig

Artikkel 27 i den britiske GDPR-forskriften (UK General Data Protection Regulation, «UK GDPR») krever at organisasjoner som ikke er etablert i Storbritannia, må utnevne en ansvarlig i Storbritannia hvis de er underlagt UK GDPR.

Sharp Business Systems Norge AS kan påta seg å håndtere aktiviteter der UK GDPR gjelder. Derfor har Sharp Business Systems Norge AS utnevnt en ansvarlig i samsvar med UK GDPR til å handle på deres vegne hvis og når de påtar seg databehandlingsaktiviteter der UK GDPR gjelder, i samsvar med artikkel 13 og 14 i UK GDPR. Slik utnevnelse skal ikke ses som en anerkjennelse av at UK GDPR gjelder for noen av deres databehandlingsaktiviteter.

Kontrollerens personvernansvarlige er:

Sharp Electronics Europe Ltd., etablert og registrert i England og Wales med registrert kontoradresse på 4 Furzeground Way, Stockley Park, Uxbridge, UB11 1EZ, Storbritannia,

E-post: DPOEurope.SEE@sharp.eu

 

4. Personlige data

Denne personvernerklæringen dekker alle personlige data som behandles av Sharp. «Personlige data» betyr all informasjon som gjelder en enkeltperson som kan identifiseres, direkte eller indirekte, med referanse til en identifikator som for eksempel navn, personnummer, posisjonsdata eller en nettidentifikator. Personlige data omfatter også én eller flere faktorer som er spesifikke for en persons fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

De omfatter også sensitive personlige data (referert til i GDPR som data av spesiell kategori), inkludert:

 • Rasemessig eller etnisk opprinnelse
 • Politiske meninger
 • Religiøs eller filosofisk tro
 • Medlemskap i arbeidstakerorganisasjoner
 • Genetiske data
 • Biometriske data
 • Fysisk og mental helsetilstand
 • Sexliv eller seksuell orientering

Sensitive personlige data omfatter også personlige data angående kriminelle domfellelser og lovovertredelser.

5. Hvilke data som behandles

Vi vil samle inn personlige data når du oppretter en konto hos oss, kjøper produkter eller tjenester fra oss, fyller ut skjemaer vi ber deg fylle ut, sender en rapport eller et varsel om vår produkter eller tjenester, kontakter oss på telefon eller e-post eller kommuniserer direkte med oss på annen måte.

Nedenfor vil vi definere hvilke typer personlige data som behandles av oss, avhengig av omstendighetene der de personlige dataene samles inn. Vi samler inn følgende typer personlige data fra deg:

5.1. Besøkende på nettstedet vårt

Personlige data om deg som vi samler inn når du besøker nettstedet vårt, kan deles inn i to kategorier.

1) Informasjon oppgitt direkte av deg

Vi samler inn personlige data som du oppgir frivillig via nettstedet vårt, for eksempel ved å fylle ut nettskjemaer for å kontakte oss, abonnere på et nyhetsbrev, bruke en av våre nettjenester, abonnere på markedsføringskommunikasjon fra oss, delta i undersøkelser eller melde deg på arrangementer som vi organiserer. Informasjonen vi samler inn om deg omfatter følgende:

 • Navn
 • Stillingstittel, jobbnivå eller -funksjon, rolle
 • Firma eller organisasjon
 • Firmadata
 • Kontaktinformasjon, inkludert primær e-postadresse, e-postadresse og telefonnumre
 • Demografisk informasjon, for eksempel bransje, land, postnummer, preferanser og interesser
 • Annen informasjon som er relevant for kundeundersøkelser eller tilsvarende forskning
 • Informasjon som er nødvendig for å kunne levere tjenester til deg
 • Alle andre personlige data som du frivillig velger å oppgi til oss

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive data med mindre du selv oppgir slike data. Selv om det kan finnes felt for fritekst på nettstedet hvor du kan oppgi alle typer informasjon, har vi ikke til hensikt å behandle sensitiv informasjon, og du bør derfor avstå fra å oppgi slike data. Hvis du velger å oppgi sensitiv personlig informasjon på denne måten, erkjenner du ditt samtykke til innsamlingen og behandlingen av denne sensitive informasjonen.

2) Automatisk innsamlet informasjon

Når du besøker nettstedet vårt, samler vi automatisk inn noen personlige data fra enheten din, for eksempel IP-adresse, type enhet, unikt enhetsidentifiseringsnummer, nettlesertype, generell geografisk posisjon (f.eks. på land- eller bynivå) og annen teknisk informasjon. Vi kan også samle inn informasjon om hvordan du og enheten din samhandlet med innholdet på nettstedet, f.eks. hvilke koblinger du har klikket på og hvilken informasjon du har vist. Vi samler inn denne informasjonen for å få en bedre forståelse av besøkerne på nettstedet vårt, hvor de kommer fra og hvilket innhold på nettstedet de er interessert i. Denne informasjonen kan også bli brukt til analyser og kvalitetsformål. Du finner videre informasjon om hvordan Sharp bruker automatisk innsamlede data, inkludert informasjonskapsler («cookies») og lignende sporingsteknologi, i vår informasjonskapserklærin

Nettstedet vårt bruker også ulike plugin-moduler for sosiale medier. Se paragraf 4.6 for videre informasjon om bruken av disse.

5.2 Kunder

Når du engasjerer oss til å levere tjenester til deg, samler vi inn og bruker personlig informasjon til lovlige forretningsformål i den hensikt å kunne levere tjenester til deg. Som del av en hvilken som helst slik tjeneste kan Sharp også behandle personlige data om enkeltpersoner som ikke er våre direkte kunder (for eksempel våre kunders ansatte, kunder eller leverandører).

Hovedandelen av de personlige dataene vi samler inn og bruker for å levere tjenester til deg, oppgis frivillig av kundene våre. Der slike data kan gjelde enkeltpersoner som ikke er Sharps direkte kunder, innhenter vi en bekreftelse fra kunden om at de har rett til å overlevere dataene til oss for lovlig videre behandling.

Vi behandler følgende typer personlige data

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, firmaet du arbeider for, hvilken stilling du har og hvilken relasjon du har til en person
 • Kontraktinformasjon, for eksempel postadresse, e-postadresse og telefonnumre
 • Økonomisk informasjon, inkludert informasjon som er nødvendig for å gjennomføre betaling mellom partene
 • Eventuelle andre personlige data som gjelder deg eller andre tredjeparter, og som du oppgir til oss for å kunne motta våre tjenester

5.3 Kontakter i våre CRM-systemer

Vi behandler personlige data om våre forretningskontakter (f.eks. eksisterende, tidligere eller potensielle kunder, inkludert enkeltpersoner ansatt hos dem, og andre forretningskontakter) i våre Client Relationship Management-systemer (CRM).

Våre CRM-systemer understøtter driften og tilrettelegger for våre markedsføringsprogrammer. Sharp bruker informasjonen som er registrert i slike systemer, til å dele informasjon, for eksempel informasjon om Sharps produkter, markedsføringsmateriell, undersøkelser og invitasjoner til arrangementer, med kontaktene våre, samt til generell administrasjon av kunderelasjoner.

Vi behandler følgende kategorier av personlige data i våre CRM-systemer:

 • Navn, stillingstittel, adresse, e-postadresse og telefon- og faksnumre
 • Navn på arbeidsgiver eller organisasjon som den enkelte er tilknyttet
 • Markedsføringspreferanser
 • Svar på invitasjoner og bekreftelse på deltakelse på arrangementer
 • Eventuell annen informasjon som du har oppgitt frivillig gjennom vårt kundeforhold

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive data hvis du deltar på ett av våre arrangementer med mindre du selv oppgir slike data (for eksempel hvis du oppgir spesielle matbehov som kan avsløre din religiøse tilknytning eller eventuelle matallergier). Innsamling av alle slike data vil være underlagt personvernmerknader som gjelder det arrangementet du deltar på.

5.4 Deltakere på Sharps arrangementer

Vi behandler personlige data om deltakere på arrangementer som organiseres av Sharp, inkludert møter, konferanser, opplæring og nettkurs. Vi kan bruke ulike programmer og plattformer på nettet til å administrere påmelding til arrangementene. Vi gjør oppmerksom på deres egne personvernerklæringer og ber deg lese dem nøye før du oppgir dine personlige data for å melde deg på et arrangement.

Vi behandler følgende kategorier av personlige data (i den utstrekning de er relevante for et bestemt arrangement):

 • Navn og alder eller fødselsdato
 • Klientpersonalinformasjon (hjemsted, kontor og forretningsinformasjon)
 • Kreditt- eller bankkortnummer
 • Kundeinformasjon (hjemsted, kontor og forretningsinformasjon)
 • E-postadresse
 • Kjønn
 • Hjemmeadresse eller annen fysisk adresse
 • Navn på arbeidsgivere
 • Rolle (stillingstittel)
 • Passnummer
 • Telefon- eller faksnumre

Vi samler ikke med hensikt inn sensitive data hvis du deltar på ett av våre arrangementer med mindre du selv oppgir slike data (for eksempel hvis du oppgir spesielle matbehov som kan avsløre din religiøse tilknytning eller eventuelle matallergier eller andre helserelaterte data som er nødvendige for å kunne legge til rette for deltakelse på arrangementer i Sharps regi).

Sharp kan ta bilder eller ta opp video eller lyd på offentlige steder under Sharps arrangementer. Etter arrangementet kan opptakene og bildene bli redigert før de offentliggjøres eller distribueres i markedsføringsøyemed.

5.5 Enkeltpersoner som bruker våre plattformer og dataprogrammer

Vi gir eksterne brukere, inkludert våre kunder og deres sluttbrukere, tilgang til ulike dataprogrammer som administreres av oss, for eksempel vår partnerportal eller vår opplæringstjeneste (Sharp Academy). Alle personlige data som samles inn via disse systemene (f.eks. navn, e-postadresse, dato og klokkeslett for registrering) brukes for å levere disse tjenestene til brukerne, bekrefte brukerens identitet og gi brukerne sikker pålogging i et beskyttet miljø på nettet. De gir også Sharp muligheten til å gi tilgang eller nekte tilgang på grunnlag av misbruk av tjenester. Eventuelle tredjepartsprogrammer som leveres av Sharp, er underlagt sine egne personvernerklæringer. Vi anbefaler å lese dem nøye når du bruker våre plattformer og programmer.

5.6 Enkeltpersoner som besøker våre nettsteder på sosiale medier og samhandler med våre verktøy på sosiale medier.

Sosiale medier

Sharp bruker ulike sosiale medieplattformer til formål innen rekruttering, markedsføring og forretningsutvikling. Vi bruker sosiale medier til å annonsere rekrutteringsmuligheter hos Sharp og til å markedsføre våre produkter, tjenester og varemerke.

Vær oppmerksom på at selv om Sharp er ansvarlig for innholdet vi publiserer på sosiale medieplattformer, skal Sharp ikke være ansvarlige for administrasjonen og ledelsen av disse plattformene.  Du bør alltid gjøre deg kjent med og lese nøye gjennom alle juridiske vilkår og personvernregler som gjelder for de sosiale medieplattformene. Hvis du har spørsmål om hvordan sosiale medieplattformer bruker dataene dine, må du kontakte disse selskapene direkte.

I enkelte tilfeller kan Sharp innhente aggregerte data fra disse sosiale medieplattformene, f.eks. antall «likes» som blir gitt på Sharps publiserte innhold og innlegg, antall besøkende som engasjerer seg i våre innlegg, eller informasjon om koblinger som det klikkes på og innhold som lastes ned.

Plugins på sosiale medier

Plugins for sosiale medieplattformer er også bygd inn på nettstedet vårt, f.eks. en bestemt knapp eller logo som gjør det mulig for nettstedet å opprette direkte forbindelse med serveren for den aktuelle sosiale medieplattformen. Som resultat av en slik forbindelse vil leverandøren av det sosiale mediet bli informert om den aktuelle siden på vårt nettsted som utløste opprettingen av forbindelsen. Hvis du ønsker å unngå slik deling, bør du gå gjennom innstillingene i dine kontoer på sosiale medier, da Sharp ikke har noen mulighet til å påvirke hvordan dataene samles inn via plugins på sosiale medier.

Nettstedet vårt bruker følgende plugin-moduler eller widgeter:

 • Twitter

Funksjoner fra Twitter-tjenesten er integrert på vårt nettsted. Når du bruker Twitter og «retweet»-funksjonen, blir nettstedene du besøker, koblet til Twitter-kontoen din og gjort tilgjengelig for andre brukere. Hvis du ikke er logget på Twitter-kontoen din, vil påloggingssiden for Twitter vises når du klikker på en Twitter-knapp, slik at du kan angi påloggingsinformasjonen din. Når du gjør dette, vil data også bli overført til Twitter. Vi vil påpeke at vi ikke har noen informasjon om innholdet i dataene som overføres eller hvordan de vil bli brukt av Twitter.

Se Twitters personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon.

 • YouTube

Nettstedet vårt bruker plugin-moduler fra YouTube, som driftes av Google. Hvis du besøker en av våre nettsider som inneholder en YouTube-modul, er dette en forbindelse til YouTube-serverne. Her blir YouTube-serveren informert om hvilke sider du har besøkt.

Hvis du er logget på din egen YouTube-konto, vil YouTube gi deg mulighet til å knytte nettleseratferden din direkte til din personlige profil. Du kan hindre dette ved å logge deg av YouTube-kontoen din. Hvis du ikke er logget på, vil påloggingssiden for YouTube vises når du klikker på en YouTube-knapp, slik at du kan angi påloggingsinformasjonen din.

Se Googles personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon.

 • LinkedIn Lead Gen-skjemaer

Sharp bruker LinkedIn Lead Gen-skjemaer til innhold som er sponset av Sharp, og sponset LinkedIn InMails til rekruttering, forretningsutvikling og markedsføringskampanjer. Så snart LinkedIn-medlemmer klikker på en Sharp-annonse, vil de se et skjema som er forhåndsutfylt fra LinkedIn-profilene sine, for eksempel navn, kontaktinformasjon, firmanavn, ansiennitet, stillingstittel og tilholdssted. Så snart et LinkedIn-medlem sender inn et skjema, vil de få opprettet forbindelse til Sharp.

Klikk her for å lese LinkedIns personvernerklæring.

 • Google Maps

Nettstedet vårt bruker karttjenester fra Google Maps via en API (application programming interface).

For å kunne bruke Google Maps er det nødvendig å lagre IP-adressen din. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Vi har ingen kontroll med denne dataoverføringen.

Se Googles personvernerklæring hvis du vil ha mer informasjon.

5.7 Enkeltpersoner som korresponderer med Sharp via e-post

Sharp bruker en rekke verktøy for å opprettholde sikkerheten i vår IT-infrastruktur, inkludert vårt e-postsystem. Dette kan for eksempel gjelde:

 • Systemer som skanner innkommende e-post til mottakere hos Sharp for mistenkelige vedlegg og URL-koblinger for å hindre skadevareangrep
 • Verktøy som oppdager endepunktstrusler for å oppdage skadelige angrep
 • Verktøy som blokkerer bestemt innhold eller bestemte nettsteder

Hvis du korresponderer med en mottaker hos Sharp via e-post, vil e-postene dine bli skannet av verktøyene Sharp bruker til å opprettholde sikkerheten i sin IT-infrastruktur, noe som kan føre til at innhold blir lest av autorisert Sharp-personale som ikke er den angitte mottakeren.

5.8 Jobbsøkere

Vi behandler personlige data av rekrutteringshensyn, for å legge til rette for administrasjon av våre tilgjengelige ledige stillinger og til å kombinere dine spesifikke kunnskaper, egenskaper og utdannelse med bestemte stillinger som Sharp kan tilby. Alle slike data kan samles inn direkte fra søkeren eller fra andre tredjeparter, om søkeren.

Generelt samler vi inn følgende typer personlige data:

 • CV-er
 • identifikasjonsdokumenter
 • akademiske vitnemål eller karakterutskrifter
 • jobbhistorikk
 • ansettelsesinformasjon og referanser

Denne informasjonen blir oversendt til de aktuelle ansettende lederne og personer som er involvert i rekrutteringsprosessen for at de skal kunne avgjøre om de vil innkalle deg til intervju. Sharp vil samle inn mer informasjon hvis du blir innkalt til intervjufasen (eller tilsvarende) og videre fremover i prosessen. Dette omfatter blant annet intervjunotater, vurderingsresultater, tilbakemelding og detaljer om tilbud.

Som en del av rekrutteringsprosessen kan vi også samle inn data fra spesielle kategorier fra kandidater der hvor vi er forpliktet til dette ved lov. Denne informasjonen er relevant for deres fremtidige arbeidsmiljø hos Sharp eller fremtidig tilveiebringelse av arbeidsgodtgjørelser, eller med den enkeltes eksplisitte tillatelse, der innsamling av slik informasjon er tillatt ved lov.

Våre rekrutteringsverktøy og nettsteder inneholder sine egne personvernmerknader som forklarer hvorfor og hvordan slike data samles inn og behandles i disse verktøyene. Vi oppmuntrer personer som bruker rekrutteringsverktøyene og nettstedene våre, til å lese personvernmerknadene som er tilgjengelige i disse verktøyene og nettstedene.

5.9 Leverandører 

Vi behandler personlige data om leverandørene våre (inkludert underleverandører og personer tilknyttet våre leverandører) for å kunne administrere forholdet til og kontraktene med dem, og for å kunne motta tjenester fra leverandørene våre.

De personlige dataene vi samler inn, er vanligvis begrenset til kontaktinformasjon (navn, navn på arbeidsgiver, telefon, e-post og annen kontaktinformasjon) og økonomisk informasjon, inkludert betalingsrelatert informasjon.

5.10 Besøkende på Sharps kontorer

Når du besøker et av Sharps kontorer, behandler vi dine personlige data for å kunne gi deg tilgang til bestemte fasiliteter (for eksempel adgang til bygninger og konferanserom eller Wi-Fi) for å ha kontroll over adgangen til bygningene våre og beskytte kontorer, personale, varer og konfidensiell informasjon (blant annet ved hjelp av sikkerhetskameraer).

De personlige dataene vi samler inn er vanligvis begrenset til navn, kontaktinformasjon, sted og tidspunktet når du kommer inn og går fra kontoret vårt.

 • Besøkslogger og adgangskort

Vi krever at besøkende på kontorene våre registrerer seg i resepsjonen, og vi oppbevarer denne besøksloggen i en kort periode. Besøkende på kontorene våre blir utstyrt med et midlertidig adgangskort for å få adgang til kontorene våre. Besøksloggene vil bli brukt til å bekrefte at adgangskortene blir levert tilbake, til etterforskning ved eventuelle sikkerhetsproblemer og i nødssituasjoner (hvis for eksempel et kontor må evakueres).

 • Wi-Fi

Vi overvåker og loggfører trafikken på våre Wi-Fi-nettverk. Dette gir oss mulighet til å se begrenset informasjon om en brukers nettverksatferd, men vil også inkludere muligheten til å se minst kilde- og destinasjonsadressene som brukeren kobler seg fra og til.

 • Overvåkingskameraer

Sharp bruker overvåkingskameraer i sine lokaler der dette er tillatt etter loven. Bildene fra disse kameraene oppbevares sikret, og er bare tilgjengelige for personer som trenger dem for å utføre arbeidet sitt (for eksempel for å etterforske et sikkerhetsproblem).

6. Formål og juridisk grunnlag for databehandling

Vi begrenser innsamlingen av personlige data til bare det som er absolutt nødvendig for å utføre våre juridiske og forretningsmessige forpliktelser. I enkelte tilfeller kan utlevering av personlige data imidlertid være delvis lovpålagt (f.eks. skatteforskrifter), være nødvendig som en del av kontraktsforhandlinger eller som en del av leveringen av en tjeneste.

Nedenfor beskriver vi:

 • formålet med å samle inn de personlige dataene dine, og:
 • det juridiske grunnlaget for at vi kan behandle de personlige dataene dine

 

Type data

Hensikt med behandlingen

Juridisk grunnlag for behandlingen

1.

Besøkende på sharp.eu

• For å administrere og styre nettstedet vårt, inkludert å bekrefte og autentisere din identitet og hindre uautorisert tilgang til begrensede områder på nettstedet

• For å tilpasse og forbedre søkeopplevelsen din ved å vise innhold som det er mer sannsynlig at er relevant eller interessant for deg

• For å analysere data om de besøkende på nettstedet vårt

• For å fastslå hvilken bedrift, organisasjon, institusjon eller byrå du arbeider for eller som du på annen måte er tilknyttet

• For å videreutvikle bedriften og tjenestene våre

• For å kunne levere deg markedsføringskommunikasjon

• For å utføre målinger og dataanalyse (for eksempel angående bruken av nettstedet og demografiske analyser av besøkerne på nettstedet)

• For å forstå hvordan besøkende bruker funksjonene på nettstedet vårt

• For å overvåke og håndheve overholdelsen med gjeldende bruksbetingelser

• For å utføre kvalitetskontroller og risikoanalyse

• Eventuelle andre formål som du har oppgitt informasjon til Sharp for

• Vår legitime interesse i effektiv leveranse av informasjon og tjenester til deg, og en effektiv og lovlydig drift av bedriftene våre

• Vår legitime interesse i å videreutvikle og forbedre nettstedet og din brukeropplevelse

• Eksplisitt samtykke fra den besøkende

 

2.

Kunder

• For å levere tjenester til deg

• For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontraktsmessige relasjoner

• Av regnskaps- og skattemessige årsaker

• For markedsføring og forretningsutvikling

• For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

• For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

• For historiske og statistiske formål

 

• Oppfylling av en kontrakt

• Vår legitime interesse i effektiv leveranse av informasjon og tjenester til deg, og en effektiv og lovlydig drift av bedriftene våre

• Vår legitime interesse for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Sharp

3.

Kontakter i våre CRM-systemer

• For å levere deg informasjon om våre produkter og tjenester

• For markedsføring og forretningsutvikling

• For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontraktsmessige relasjoner

 

• Eksplisitt samtykke fra forretningskontakten

• Vår legitime interesse for å administrere forholdet til våre forretningskontakter og formidle informasjon om Sharp, våre tjenester og arrangementer

4.

Deltakere på Sharps arrangementer

• For å levere deg informasjon om våre produkter og tjenester

• For markedsføring og forretningsutvikling

• For å administrere og legge til rette for deltakelsen på arrangementet

 

• Eksplisitt samtykke fra deltakeren

• Vår legitime interesse for å organisere arrangementer og administrere påmeldingsprosessen for slike arrangementer

• Vår legitime interesse for å beskytte våre mennesker, eiendom og informasjon, og for å hindre uautoriserte fra å få adgang til Sharp-arrangementer utenfor egne lokaler

• Vår legitime interesse for å formidle informasjon om Sharp, våre tjenester og arrangementer vi organiserer

 

5.

Enkeltpersoner som bruker våre plattformer og dataprogrammer

• For å administrere kundeforholdet og opprettholde kontraktsmessige relasjoner

• For å legge til rette for tilgang til våre plattformer og programmer

 

• Vår legitime interesse i effektiv leveranse av informasjon og tjenester til deg, og en effektiv og lovlydig drift av bedriftene våre

• Vår legitime interesse for å oppfylle en kontrakt mellom deg og Sharp

• Eksplisitt samtykke fra sluttbrukeren av plattformen/programmet

 

6.

Enkeltpersoner som besøker våre sider, plugin-moduler og verktøy på sosiale medier

• For å levere deg informasjon om våre produkter og tjenester

• For markedsføring og forretningsutvikling

• For rekruttering og for å fremme Sharps varemerke

 

• Vår legitime interesse for å markedsføre Sharps tjenester og varemerke

• Vår legitime interesse for å tiltrekke, identifisere og få kontakt med kvalifiserte jobbsøkere

• Vår legitime interesse for å forbedre opplevelsen av nettstedet og optimalisere våre tjenester

 

7.

Enkeltpersoner som korresponderer med Sharp via e-post

• For å kunne finne et svar på spørsmålet ditt eller en løsning på problemet du skriver om

• Av informasjonssikkerhetsmessige årsaker

• Vår legitime interesse for å beskytte vår IT-infrastruktur mot uautorisert tilgang eller datalekkasje

• Vår legitime interesse for å analysere e-posttrafikken

 

8.

Jobbsøkere

• For rekruttering og søk etter kvalifiserte søkere

• For å legge til rette for å velge ut og ansette jobbsøkere

• For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

• For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

• For å administrere kontoen din gjennom søkeprosessen, inkludert å utføre eventuelle bakgrunnssjekker der dette er aktuelt

• Av statistiske årsaker

 

• Eksplisitt samtykke fra søkeren

• Vår legitime interesse for å tiltrekke, identifisere og få kontakt med kvalifiserte jobbsøkere

• Vår legitime interesse for å behandle og administrere søknader til stillinger hos Sharp, inkludert bakgrunnssjekker og utvelgelse av kandidater

• Vår legitime interesse for å ansette og introdusere søkere ved å sende tilbud til dem det gjelder, og å utføre bakgrunnssjekker før ansettelse

• Vår legitime interesse for å administrere våre jobbsøkernettsteder (inkludert å utføre statistiske analyser)

• For å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser (under utføring av bakgrunnssjekker for å garantere at en søker er aktuell for arbeidet)

 

9.

Leverandører

• For å administrere forholdet og kontrakten, inkludert administrasjon av betalinger og gjeldsinndrivelse

• For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

• For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

 

• Oppfylling av en kontrakt

• For å overholde juridiske eller forskriftsmessige forpliktelser

• Vår legitime interesse for å administrere betalinger, gebyrer og kostnader, og til å inndrive og få tilbake penger som noen skylder Sharp

• Vår legitime interesse for å beskytte Sharp mot å uaktsomt handle med utbytte fra kriminelle aktiviteter eller bidra til andre ulovlige eller svikefulle aktiviteter

10.

Besøkende på Sharps kontorer

• For administrasjon av besøkendes adgang til Sharps lokaler

• For å beskytte og trygge våre lokaler, ansatte og informasjon

• For å oppfylle våre juridiske og forskriftsmessige forpliktelser

• For å etablere, utøve eller forsvare juridiske rettigheter

 

• Vår legitime interesse for å beskytte våre kontorer, ansatte, eiendom og konfidensiell informasjon

• Vår legitime interesse for å hindre og oppdage kriminell aktivitet og etablere, håndheve og forsvare juridiske rettigheter

7. Hvordan vi deler dine personlige data

Vi deler de personlige dataene vi samler inn, med følgende:

Våre medarbeidere: De personlige dataene vil være tilgjengelige for medarbeiderne våre, men bare når dette er nødvendig for arbeidet de er satt til å utføre.

Selskaper i samme konsern som oss: For å kunne levere en tjeneste til deg.

Partnere og forhandlere: For å kunne svare på spørsmål du har om produkter og tjenester som ikke leveres direkte av Sharp.

Eksterne tjenesteleverandører: Sharp bruker eksterne tjenesteleverandører til å hjelpe med, for eksempel, informasjonsteknologi og andre administrative støttetjenester for å drifte dette nettstedet.

Rettshåndhevelse- og tilsynsorgan: hvis vi må avsløre eller dele personopplysningene dine for å kunne overholde rettslige forpliktelser eller andre lovbundede krav. 

8. Endringer i bedriftens eierskap og kontroll

Vi kan overføre, selge eller overføre all den informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen, som resultat av salg, fusjon, konsolidering, overføring av aktiva eller omorganisering av bedriften. Der vi er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller et salg av aktiva, vil vi alltid behandle dataene dine i tråd med dine rettigheter og i samsvar med konfidensialitetsavtaler mellom partene.

9. Overføring av personlige data

Sharps selskaper driver på ulike steder over hele verden. Enkelte deler av vår internasjonale infrastruktur er sentralisert, noe som omfatter vårt arbeid med å levere informasjonsteknologiske løsninger. Vi kan også overføre data til tredjeparter (og deres tilknyttede selskaper) som leverer ovennevnte hjelpetjenester til Sharp.

Derfor vil dine personlige data av og til bli overført utenfor den jurisdiksjonen der den ble innsamlet og lagret. Dette omfatter land utenfor De europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Storbritannia. Der slik overføring er nødvendig, iverksetter vi egnede sikkerhetsmessige og juridiske tiltak for å beskytte og sikre personlige data. Sharp har implementert egnede avtaler for dataoverføring internt i konsernet, med en juridisk bindende og tvangskraftig forpliktelse til å beskytte alle personlige data innenfor Sharp-konsernet. Der personlige data overføres til en tredjeparts tjenesteleverandør, sikrer vi også juridisk bindende kontraktsmessig beskyttelse som er i samsvar med GDPR og eventuelle andre lover om databeskyttelse.

10. Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter angående dine personlige data:

 • Å få tilgang til de personlige dataene Sharp har om deg
 • Å få dine personlige data rettet opp, for eksempel hvis de er ufullstendige eller feil
 • Å når som helst velge å ikke motta markedsføringskommunikasjon
 • Å begrense eller innvende mot behandlingen av personlige data eller be om sletting av personlige data (i enkelte situasjoner og underlagt gjeldende lov)
 • Å motta en kopi av de personlige dataene du har oppgitt til Sharp, i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlesbart format (kjent som «dataportabilitet») underlagt gjeldende lov
 • Der du har oppgitt personlige data frivillig, eller på annen måte samtykket bruken av dem, retten til å trekke tilbake ditt samtykke
 • Retten til å klage til en databeskyttelsesmyndighet

For å utøve rettighetene som er omtalt ovenfor, eller for å klage på et påstått brudd på databeskyttelsesloven, ber vi deg kontakte oss via GDPR.SNSNO@sharp.eu

11. Sikkerhet

Sharp har implementert egnede organisatoriske og tekniske kontrollmekanismer for å beskytte konfidensialiteten og sikkerheten for informasjon selskapet innhenter under sin forretningsdrift. Tilgang til slik informasjon er begrenset, og regler og prosedyrer er på plass for å beskytte informasjonen mot tap, misbruk og urettmessig utlevering.

12. Oppbevaring

Vår policy er å beholde personlige data bare så lenge som det er nødvendig for det formålet som er beskrevet i paragraf 5 i denne personvernerklæringen, «Formål og juridisk grunnlag for databehandling». Vær oppmerksom på at oppbevaringsperioden kan variere i ulike jurisdiksjoner og fastsettes i samsvar med lokale forskrifter og profesjonelt behov for oppbevaring.

13. Oppdateringer til denne erklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i måten vi behandler personlige data på (f.eks. hvis vi implementerer nye systemer eller prosesser som omfatter nye måter å bruke personlige data på) eller for å tydeliggjøre informasjon i dette dokumentet. Endringene våre vil være i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Vi anbefaler at du ser etter oppdateringer til dette dokumentet fra tid til annen, men vi vil varsle deg direkte om endringer i dette dokumentet eller i måten vi bruker dine personlige data på, når vi er lovpålagt å gjøre det.