People shaking hands
People shaking hands

Kultur og verdier

Kulturen sitter ikke i veggene – den er i menneskene.

Ledige tjenester

Vår kultur

Bedriftskulturen vår er tuftet på to kjerneverdier - oppriktighet og kreativitet som står like sterkt i dag som da Sharp ble grunnlagt i 1912.

Det viktigste for oss er medarbeiderne våre. Trivsel på arbeidsplassen og gode verdier som alle lever etter, er etter vår mening nøkkelen til suksess. Det handler om en inkluderende kultur som vi alle er med på å forbedre og utvikle fortløpende.

 

Vi bryr oss om miljøet

Vi er også forpliktet til det bredere samfunnsansvaret knyttet til vår virksomhet og produkter. Vår bærekraftstrategi går utover bare å overholde gjeldende lovgivning; fra tidlig produktdesign til produksjon, helt opp til resirkulering, hvert område der det direkte eller indirekte påvirker vårt felles miljø er under konstant gransking og utvikling.

Leaves