Group of children in classroom with display-Audio Visual-Lifestyle-Banner
Group of children in classroom with display-Audio Visual-Lifestyle-Banner

Klasserom

Interaktive skjermer som engasjerer elevene og maksimerer læringsutbyttet.

Klasseromsmiljøer

Klasserommet er et sted for aktivitet og læring fra grunnskole- til universitetsnivå. Det er her lærerne formidler kunnskap gjennom leksjoner, kurs, seminarer og forelesninger. Samtidig er de avgjørende for å skape et miljø som inspirerer og tilrettelegger for samarbeid, idémyldring og kreativitet.

 

Innovativ teknologi for det moderne klasserommet

Løsninger som f.eks. klasseromsskjermer som engasjerer elevene – uansett alder og fag – spiller en viktig rolle for å fremme produktivitet. Interaktivitet gjennom f.eks. berøringsskjermer er en flott måte for å fange elevenes oppmerksomhet og få dem til å engasjere seg mer i undervisningen. 

Våre brukervennlige teknologi- og programvareløsninger kan hjelpe elever og lærere å bli tryggere på bruk av interaktive skjermer for smart klasseromsundervisning. Med den interaktive BIG PAD-serien vår kan lærere og elever gi presentasjoner og enkelt formidle informasjon på en underholdende og interaktiv måte. Sharps interaktive skjermer for klasserom gir en moderne, samarbeidsorientert tilnærming til læring, og bidrar til et læringsmiljø som både lærere og elever i alle aldre trives i.

Vi tilpasser teknologien vår ut fra ønsket om en optimal brukeropplevelse der brukerne kan konsentrere seg om faget og levere gode presentasjoner. Bruk av mer innovativ teknologi i klasserommet gir deg dessuten mulighet til å styrke følelsen av fellesskap og få også de mer stille og beskjedne til å tørre å ta ordet og fremføre foran klassen. 

Three students working on interactive display-Audio Visual-Product

Samarbeid og lytt

Elevene lærer fra tidlig av hvor viktig det er å kunne jobbe sammen i team, og de interaktive displayene våre er ideelt egnet for samarbeid. Med interaktive displayer som gjør det enkelt å legge til, vise og håndtere informasjon, kan presentasjoner og gruppearbeider enkelt legges frem på en mer underholdende måte som øker læringsutbyttet.

Smartere teknologi i klasserommet gir deg dessuten mulighet til å styrke følelsen av fellesskap og få også de mer stille og beskjedne til å tørre å ta ordet og fremføre foran klassen. 

Sharp tilfører moro og fokus

Øk produktiviteten og legg til rette for en mer effektiv undervisning ved å innføre interaktivitet i klasserommet. Ta en titt på AV-sortimentet vårt for å finne ut hvordan du kan skape engasjement og fokus gjennom en imponerende visuell kvalitet og AV-programvare og -tilbehør med superhøy respons.

Young students in classroom with teacher-Audio Visual-Product