Datafangst fra Sharp

Håndtering og deling av informasjon er viktig for alle bedrifter. Informasjon må være tilgjengelig for riktig person til riktig sted og tid. Det å kunne organisere, lagre og dele dokumenter på en effektiv og sikker måte vil derfor spille en avgjørende rolle uansett virksomhet.

Datafangst-funksjonen som Sharp tilbyr, hjelper deg å håndtere dokumenter raskt, effektivt og enkelt. Tradisjonelt tidkrevende oppgaver som det å skanne, indeksere, arkivere, distribuere og hente, kan utføres automatisk under skanning eller i løpet av noen sekunder ved hjelp av berøringsskjermen på skriveren.

Filtrer resultater