Sikker utskrift fra Sharp

Alle bedrifter ønsker å gjøre ting raskere og mer effektivt. Det er viktig å vite nøyaktig hva det koster å skrive ut og kopiere. Den eneste måten å forbedre effektiviteten på, er å fjerne det som du vet er unødvendig.

Sikker utskrift fra Sharp hjelper deg med dette ved proaktivt å overvåke og håndtere utskriftene, skanningen og kopieringen hos bedriften din. Du kan se nøyaktig hvordan skriverne dine brukes, av hvem og når. I tillegg kan du styre tilgangsrettighetene for hver skriver i nettverket ditt. Med denne informasjonen kan du forbedre produktiviteten samtidig som du øker dokumentsikkerheten og innfrir lover og forskrifter. Du kan også se til at bedriften har riktig skriver på riktig sted, slik at det kan jobbes maksimalt effektivt.