Sikre utskrifter med utskriftshåndtering

Hva er utskriftshåndtering?

Digital transformering med 5G og skytjenester kan øke effektiviteten og senke kostnadene. Det gjelder også for typiske kontormaskiner som kopimaskiner og skrivere.

Digital automatisering kombinert med utskriftshåndtering kan bidra til å øke effektiviteten og sikkerheten, redusere miljøpåvirkningen og kutte kostnader. Med utskriftshåndtering får du sikre utskrifter.

Office workers working at desks

Hold øye med effektiviteten

Å overvåke bruken av skriveren kan være den beste måten å sikre effektivitet på, men det kan være svært tidkrevende. Det å fysisk skulle kontrollere hver maskin for å sjekke tonernivå og papirmateriale samt fange opp og diagnostisere eventuelle feil, kan ta opp mye av arbeidstiden.

Med skriverhåndtering er det slutt på å måtte overvåke papir og toner manuelt. Ved bruk av utskriftshåndtering vil all informasjon være samlet på ett sted, slik at du kun trenger å kaste et blikk på skjermen for å få full oversikt. Dokumenthåndteringen går automatisk og gjør at du enkelt sparer tid og penger. Uansett hvor mange skrivere eller hvilke modeller du har, kan du se dem alle samlet på skjermen.

Three colleagues reviewing on-screen content at PC

Følg regelverket

Med styrte utskrifter kan du sikre at kun personer som trenger å skrive ut, kopiere eller skanne, har mulighet til å gjøre dette. På den måten holder du kostnadene nede og unngår unødige fargeutskrifter.

For å øke sikkerheten kan du konfigurere skriverhåndteringen slik at brukerne må identifisere seg før de henter dokumentene sine. Dette reduserer effektivt risikoen for at papirer havner i feil hender.

 

Product-Software-Job Accounting II-Login

God utskriftshåndtering

Dokumenthåndtering handler ikke bare om å minimere avfall og verne om miljøet – det går hånd i hånd med kontorsikkerhet. Uten dokument- og utskriftshåndtering får du kanskje aldri vite om et sensitivt dokument har blitt skrevet ut, kopiert eller skannet av uvedkommende.

 

Product-Software-Job Accounting II- Environment

Se vår programvare for utskriftshåndtering

Med sikker utskriftshåndtering vet du når multifunksjonsskriverne dine brukes, til hva og av hvem.