Office workers working at desk and an informal meeting
Office workers working at desk and an informal meeting

Lær mer om dokument- og utskriftshåndtering

Bidra til gode rutiner og gjøre det enkelt å digitalisere dokumenter

Lag bedre rutiner

Alle arbeidsplasser – enten det er snakk om en liten arbeidsgruppe, en større avdeling eller et avansert utskriftsrom – har behov for en skriver og kopimaskin.

Selv om mange av oss i stor grad jobber digitalt, er dokumenter i papirformat (f.eks. ordrer, fraktsedler og fakturaer) fortsatt viktig i mange sammenhenger. Med dokument- og utskriftshåndtering kan de håndteres enda mer effektivt.

Denne programvaren kan forbedre hvert trinn i dokumenthåndteringen – innbefattet dokumentkontroll, håndtering av arbeidsflyt, sikker lagring og skanning – for å gi bedre og sikrere rutiner, høyere effektivitet og lavere kostnader.

Overvåk skriverne dine

Det spiller ingen rolle om du har én skriver eller hundre, enhetshåndtering kan via en sentral skjerm vise hva hver multifunksjonsskriver brukes til, hvem den benyttes av og når. Du ser i sanntid hvordan skriveren fungerer, og trenger ikke lenger å gjette.

Med utskriftshåndtering kan du opprette utskriftsregler, bestemme tilgangen for hver bruker, begrense antall utskrifter og eventuelt kreve brukerautorisasjon. Regler for utskriftshåndtering øker sikkerheten samtidig som du gjør ting enklere og mer effektivt.

 

A woman using an MFP in an office

Reduser sløsingen med papir

Ved hjelp av utskriftshåndtering kan du redusere kostnadene knyttet til unødvendige og uautoriserte utskrifter. Dette er positivt for miljøet og bidrar til bedre rutiner og arbeidsflyt med datafangst og digital håndtering. Noen knappetrykk er alt som skal til for automatisk å få dokumentet ditt til riktig sted. For eksempel kan personalet ved regnskapsavdelingen skanne fakturaer og enkelt lagre dem i riktig mappe. 

Three office workers working at desks

Spar tid og penger

Med datafangst og dokumenthåndtering kan du hindre at dokumenter blir borte eller lagres på feil sted. Datafangst effektiviserer arbeidsflyten og rutinene. Når et dokument skannes, kan det tilvises til riktig team eller mappe. Hva betyr det for deg? Det går fortere å navngi, sortere, sende og arkivere filer, og du får en bedre arbeidsflyt og mer tid til overs til andre ting.

Ettersom programvaren indekserer både metatagger og dokumentinnhold, finner du raskt og enkelt det du leter etter. Med programvaren for datafangst kan du dessuten sende skannede dokumenter som passordbeskyttede PDF-filer.

Four colleagues looking a PC screen

Øk sikkerheten og følg regelverket

Beskytt utskrifter samt skannede og kopierte dokumenter gjennom datafangst og enhetshåndtering som samtidig forenkler dokumentsøk. Gode rutiner med digital arbeidsflyt kan jobben gjøres sikrere og enklere. 

Small workgroup informal meeting