Datafangst

Digitaliser dokumenter på en enkel måte

De fleste arbeidsplasser trenger å digitalisere dokumenter – det vil si skanne, finne og lagre papirdokumenter digitalt. Det kan handle om å få gamle papirdokumenter over i et digitalt format eller å opprette nye filer og tilpasse dem i en arbeidsflyt. For å få en optimal dokumentflyt trengs for eksempel både en skriver og programvare for datafangst.

Selvsagt må du ha en multifunksjonsskriver eller kopimaskin som kan skanne sammen med programvaren for datafangst. Det sikrer at dokumentene dine lagres, deles og håndteres på en sikker og effektiv måte – og kan bearbeides i arbeidsflytene dine.

Bruk programvaren for datafangst til å digitalisere papirdokumentene dine ved å skanne, lagre og dele dokumenter samt sende passordbeskyttede PDF-filer direkte fra multifunksjonsskriveren.

Three colleagues reviewing on-screen content

Gå for digitalt

Kanskje har du papirfakturaer du trenger å få skannet til et digitalt format. Dokumenter som skal skannes, navngis, arkiveres, indekseres, deles og lagres. Datafangst gir deg mulighet til å automatisere hele denne prosessen for å spare tid og penger.

Sporbare og søkbare filer sørger for en mer effektiv dokumenthåndtering der risikoen for menneskelige feil reduseres gjennom mindre behov for manuell håndtering. Jobben blir ganske enkelt raskere og sikrere unnagjort.

Med en multifunksjonsskriver og datafangst kan du sikre fullstendig sporbarhet for alle dokumenter.

 

MFP scanning in colour

Automatisk indeksering og analyse av innhold

Samme hvor high-tech bedriften din er, vil det alltid forekomme menneskelige feil. Datafangst kan imidlertid hjelpe deg å unngå de store feilene, da det sørger for at du alltid vet hvor du skal lete for å finne dokumentet som mangler.

Ved å skanne metatagger og dokumentinnhold sørger datafangst-funksjonen for at dokumentene dine indekseres på en smart måte som gjør dem enkle å finne. Du har flere alternativer å velge mellom når det gjelder hvordan du vil lagre de digitale dokumentene dine, og kan dermed sikre at de plasseres akkurat der du vil ha dem.

Med fakturaskanning og datafangst kan også sensitive dokumenter sendes og lagres på en sikker måte som passordbeskyttede PDF-filer.

 

Product-Drivve Image Software on MFP panel

En fordel for hele bedriften

Det er ikke bare utvalgte grupper eller avdelinger som drar fordel av dokumenthåndtering – det kan gi hele kontoret bedre rutiner og dermed bidra til lavere kostnader og god bærekraft.

Woman using tablet with colleagues at desks