Illustration in front of green scenery
Illustration in front of green scenery

Bærekraft

Vi i Sharp tar bærekraft på alvor. For oss er det viktig å ta vare på ressurser og ta vare på miljøet gjennom hele et produkts livssyklus og samtidig ta samfunnsansvar.

Om Sharp
Jobbmuligheter
CSR

Sharp Eco Vision 2050

Verdens land har innsett det presserende behovet for å motvirke jordens stadig mer alvorlige miljø- og bærekraftproblemer i form av blant annet klimaendringer, ressursutarming og plastforurensning.

 

Leaves

Klimaendring

De ekstreme værforholdene som har rådet de siste årene, som med stor sannsynlighet kan tilskrives klimaendringer, har forårsaket et økende antall naturkatastrofer verden over. Spesielt kan tyfoner, orkaner, lokale regnskyll og flom forårsake ødeleggende skade på menneskers liv og bedrifter.

A polar bear stood on floating ice

Grønne produkter

I forbindelse med vårt produktutviklingsarbeid etablerer Sharp spesifikke mål i henhold til Sharps standardskjema for Grønne produkter (GP), som er basert på Sharps interne fastlegeretningslinjer.

Hands holding a cartoon

Miljøstyring

Fra designstadiet og produksjon til resirkulering av utrangerte produkter, gjennomgår vi nøye alle områder der vi direkte eller indirekte påvirker miljøet via vårt miljøstyringssystem.

A field with trees

Rettferdige og upartiske innkjøp

Sharp sikrer bærekraftig vekst og lønnsomhet for både egen bedrift og sine leverandører ved å møte etablerte krav til kvalitet, pris og leveranser vedrørende komponenter og materialer med god margin. Sharp jobber også for å ivareta sitt samfunnsansvar på mange ulike områder gjennom hele innkjøps- og forsyningskjeden.

A stack of boxes next to a plane and a truck