People working and collaborating in a modern office

Informasjonssikkerhet

Skriverne og fotokopimaskinene fra Sharp er utstyrt med en rekke avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter deg mot et bredt spekter av sikkerhetstrusler og hjelper deg å innfri personvernlovene.

Informasjonssikkerhet

Information security breaches through networked and Internet-enabled devices like multifunction printers

Sikkerhetsbrudd gjennom nettverkstilkoblede og Internett-aktiverte enheter som multifunksjonsskrivere (MFP) og alt-i-ett-skrivere er en reell risiko – som øker etter hvert som nye sårbarheter utnyttes. Datatap som skyldes utrygge utskriftsrutiner, koster i gjennomsnitt £825 000 i Europa*.

Til tross for at datasikkerhet står høyt på dagsordenen hos de aller fleste organisasjoner, blir skriverne ofte glemt og kan være det svake leddet i dokumentsikkerheten, utskriftssikkerheten, enhetssikkerheten og nettverkssikkerheten din. I undersøkelsene som Sharp gjennomførte nylig, oppga 21 % av kontormedarbeiderne at de ikke har sikkerhetsrutiner for skrivere eller multifunksjonsskrivere**. Dette gjør skriverne til et yndet mål for hackere, da de kan fungere som innfallsport til bedriften og gi tilgang til sensitiv informasjon i utskrifts- og skannejobber.
 

* “Print Security Landscape 2020”, Quocirca 
** “Simple Printer Security for Small Business”, 2020, Sharp 

Two colleagues walking through office-printer-Product

Beskytt dataene dine

For å få en optimalt effektiv informasjonssikkerhet må systemene og forretningsdataene dine beskyttes mot alle former for uautorisert tilgang, bruk, offentliggjøring, manipulering eller ødeleggelse:

•    Fysiske trusler – fysiske handlinger og hendelser som kan skade/ødelegge informasjon eller systemer. Truslene kan komme av interne faktorer (f.eks. ustabil strømforsyning), eksterne faktorer (f.eks. lynnedslag) eller være knyttet til sabotasje (f.eks. fra en misfornøyd medarbeider).

•    Nettverkstrusler – dette er all aktivitet som muliggjør uautorisert tilgang til nettverket ditt, vanligvis i den hensikt å få tilgang til eller kompromittere data (f.eks. virus og skadelig programvare), stjele konfidensiell informasjon (f.eks. nettfisking) eller hindre tilgang til systemene dine gjennom DoS-angrep (Denial-of-Service) eller gisselvare (ransomware).

•    Lovpålagt ansvar – sensitive data som bedriftene er i besittelse av – f.eks. medarbeiderjournaler, kundeinformasjon og kontodata – må, uavhengig av hvor de aktuelle opplysningene er lagret, beskyttes iht. bransjestandard og lovbestemmelser som bl.a. den europeiske personvernforordningen (GDPR).
 

Man-pressing-lock-icon-on screen

Hvordan kan Sharp være til hjelp?

Sharp erkjenner at informasjonssikkerhet spiller en grunnleggende rolle i dokument- og utskriftsstyringen hos bedrifter. Hvis kommersielt sensitiv eller forretningskritisk informasjon stjeles eller kompromitteres, kan det få enorme følger

Skreddersydd til dine behov

Hvis du ønsker det, kan Sharp også administrere det hele for deg gjennom sin totalløsning for utskriftssikkerhet. Denne innbefatter den anerkjente profileringstjenesten Smart Security Service, som vurderer potensielle datatrusler mot multifunksjonsskriverne dine. Sikkerhetsekspertene våre skreddersyr en unik sikkerhetskonfigurasjon ut fra sikkerhetsretningslinjene til organisasjonen din. Deretter sørger vi for at alle Sharp-skriverne og Sharp-fotokopimaskinene dine forhåndskonfigureres, leveres, installeres og integreres på en enklest og sikrest mulig måte.

Som del av våre innovative administrerte utskriftstjenester administrerer vi dessuten proaktivt hele utskriftsmiljøet ditt for å holde informasjonen din trygg. Vi vil overvåke multifunksjonsskriverne dine døgnet rundt ved hjelp av et bransjeledende system for styring av sikkerhetsinformasjon og hendelser (Security Information and Event Management, SIEM), slik at vi straks kan identifisere og ta tak i eventuelle forsøk på uautorisert tilgang, systemendringer eller andre sikkerhetsvarsler.

De strenge sikkerhetstiltakene våre betyr dessuten at du kan få tilgang til Sharp-skrivere og Sharp-fotokopimaskiner fra smarttelefonen eller mobilenheten din like enkelt og trygt som fra en kontor-PC. Dermed kan du dra fordel av smidige utskrifter, enkel skanning og sømløs informasjonsdeling uansett hvor du befinner deg.

Person working

Sikkerhetsegenskaper

Sharp-skriverne og Sharp-fotokopimaskinene er derfor utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner. Disse hjelper deg å kontrollere og administrere retningslinjene dine for utskriftssikkerhet. I tillegg beskytter de dataene og dokumentene dine mot en rekke fysiske og digitale sikkerhetstrusler og sørger for at lovpålagte krav innfris.

Sikkerhetsfunksjonene innbefatter følgende:

•    brukerautentisering før en enhet kan tas i bruk
•    serverløs utskriftsfrigivelse som gir brukerne mulighet til trygt å skrive ut og frigi jobber fra opptil 5 andre enheter på samme nettverk
•    automatisk kryptering av dokumenter som er lagret på eller sendes via e-post fra enheten
•    selvgjenopprettingsteknologi som sørger for at enheten gjenopprettes trygt etter et angrep
•    en blinkende LED-lampe som minner deg om å hente dokumentene dine etter skanning
•    klarering av applikasjoner og fastvare som kan kommunisere med enheten
•    validering av SSL/TLS-sertifikater for å kontrollere sikkerheten til tredjepartsservere som kommuniserer med enheten din
•    revisjonsspor og jobblogg for omfattende oversikt over all brukeraktivitet

MFP-user authentication-lifestyle