People working and collaborating in a modern office

Informasjonssikkerhet

Skriverne og fotokopimaskinene fra Sharp er utstyrt med en rekke avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter deg mot et bredt spekter av sikkerhetstrusler og hjelper deg å innfri personvernlovene.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsbrudd gjennom nettverkstilkoblede og Internett-aktiverte enheter som multifunksjonsskrivere (MFP) og alt-i-ett-skrivere er en reell risiko – som øker etter hvert som nye sårbarheter utnyttes. 

Til tross for at datasikkerhet står høyt på dagsordenen hos de aller fleste organisasjoner, blir skriverne ofte glemt og kan være det svake leddet i dokumentsikkerheten, utskriftssikkerheten, enhetssikkerheten og nettverkssikkerheten din.
 

Two colleagues walking through office-printer-Product
Sharp Security Guide

Sharp Security Guide

28.09.2023

Bitdefender

Med Bitdefender er dataene dine beskyttet

Bitdefender er et tilbehør til vår mfp

I dag er det aktører som truer cybersikkerheten vår og også stadig endrer taktikk for å utføre skadevarehendelser, datainnbrudd og forretningsforstyrrelser.

Bitdefender er en prisvinnende programvare for å beskytte brukere mot cybertrusler. Den implementerer flere metoder for å sikre bransjeledende deteksjonsnøyaktighet. Bitdefender utfyller MFPens innebygde sikkerhetsfunksjoner og beskytter den mot kjente og ukjente ondsinnede trusler som:

  • Virus
  • Trojaner
  • Worms
  • Ransomware
  • Spyware
  • Ständiga hot

Bitdefender er designet for å gi optimal ytelse og en trygg hverdag.

Security-Bitdefender logo and awards

Selvskannende antivirusprogrammer

Innebygd i programvaren til multifunksjonssystemene våre, bruker Bitdefender maskinlæringsalgoritmer og patentert teknologi for å oppdage skadelig programvare og kode.

Hvis du har Bitdefender installert i våre kopimaskiner, er det standard at programvaren skanner etter virus daglig. Bitdefender utfører også sanntidsskanninger når data sendes eller mottas, for eksempel under en utskriftsjobb fra skyen, oppdatering av en applikasjon eller programvareoppdatering osv. Brukere kan også kjøre en virusskanning på forespørsel fra kontrollpanelet. Alle relaterte aktiviteter vil bli registrert i multifunksjonssystemets revisjonslogg når den er aktivert.

Virusskanningsinformasjon vil vises i "Systeminformasjon"-delen av kontrollpanelet, og hasteadvarsler vil vises i systemstatusfeltet.

Bitdefender aktiveres gjennom tilbehøret BP-VD10ED Virus Detection Kit.

Bitdefender Virus Detection Diagram

Velg våre sikre systemer

Bitdefender er tilgjengelig for følgende modeller av

Fargekopimaskiner

BP-90C70, BP-90C80

BP-70C65, BP-70C55, BP-70C45, BP-70C36, BP-70C31

BP-60C45, BP-60C36, BP-60C31 

BP-55C26

BP-50C65, BP-50C55, BP-50C45, BP-50C36, BP-50C31, BP-50C26

BP-C533WR, BP-C533WD, BP-C542WD

Sort/hvitt-kopimaskiner

BP-70M90, BP-70M75

BP-70M65, BP-70M55, BP-70M45, BP-70M36, BP-70M31

BP-50M65. BP-50M55, BP-50M45, BP-50M36, BP-50M31, BP-50M26

BP-B537WR, BP-B547WD

Two people talking and scanning using the CR5

Beskytt dataene dine

For å få en optimalt effektiv informasjonssikkerhet må systemene og forretningsdataene dine beskyttes mot alle former for uautorisert tilgang, bruk, offentliggjøring, manipulering eller ødeleggelse:

•    Fysiske trusler – fysiske handlinger og hendelser som kan skade/ødelegge informasjon eller systemer. Truslene kan komme av interne faktorer (f.eks. ustabil strømforsyning), eksterne faktorer (f.eks. lynnedslag) eller være knyttet til sabotasje (f.eks. fra en misfornøyd medarbeider).

•    Nettverkstrusler – dette er all aktivitet som muliggjør uautorisert tilgang til nettverket ditt, vanligvis i den hensikt å få tilgang til eller kompromittere data (f.eks. virus og skadelig programvare), stjele konfidensiell informasjon (f.eks. nettfisking) eller hindre tilgang til systemene dine gjennom DoS-angrep (Denial-of-Service) eller gisselvare (ransomware).

•    Lovpålagt ansvar – sensitive data som bedriftene er i besittelse av – f.eks. medarbeiderjournaler, kundeinformasjon og kontodata – må, uavhengig av hvor de aktuelle opplysningene er lagret, beskyttes iht. bransjestandard og lovbestemmelser som bl.a. den europeiske personvernforordningen (GDPR).
 

Man-pressing-lock-icon-on screen

Hvordan kan Sharp være til hjelp?

Sharp erkjenner at informasjonssikkerhet spiller en grunnleggende rolle i dokument- og utskriftsstyringen hos bedrifter. Hvis kommersielt sensitiv eller forretningskritisk informasjon stjeles eller kompromitteres, kan det få enorme følger

Skreddersydd til dine behov

Hvis du ønsker det, kan Sharp også administrere det hele for deg gjennom sin totalløsning for utskriftssikkerhet. Deretter sørger vi for at alle Sharp-skriverne og Sharp-fotokopimaskinene dine forhåndskonfigureres, leveres, installeres og integreres på en enklest og sikrest mulig måte.

Som del av våre innovative administrerte utskriftstjenester administrerer vi dessuten proaktivt hele utskriftsmiljøet ditt for å holde informasjonen din trygg. Vi vil overvåke multifunksjonsskriverne dine døgnet rundt ved hjelp av et bransjeledende system for styring av sikkerhetsinformasjon og hendelser (Security Information and Event Management, SIEM), slik at vi straks kan identifisere og ta tak i eventuelle forsøk på uautorisert tilgang, systemendringer eller andre sikkerhetsvarsler.

 

Person working

Sikkerhetsegenskaper

Sharp-skriverne og Sharp-fotokopimaskinene er derfor utstyrt med en rekke sikkerhetsfunksjoner. Disse hjelper deg å kontrollere og administrere retningslinjene dine for utskriftssikkerhet. I tillegg beskytter de dataene og dokumentene dine mot en rekke fysiske og digitale sikkerhetstrusler og sørger for at lovpålagte krav innfris.

Sikkerhetsfunksjonene innbefatter følgende:

• brukerautentisering før en enhet kan tas i bruk
• serverløs utskriftsfrigivelse som gir brukerne mulighet til trygt å skrive ut og frigi jobber fra opptil 5 andre enheter på samme nettverk
• automatisk kryptering av dokumenter som er lagret på eller sendes via e-post fra enheten
• selvgjenopprettingsteknologi som sørger for at enheten gjenopprettes trygt etter et angrep
• en blinkende LED-lampe som minner deg om å hente dokumentene dine etter skanning
• klarering av applikasjoner og fastvare som kan kommunisere med enheten
• validering av SSL/TLS-sertifikater for å kontrollere sikkerheten til tredjepartsservere som kommuniserer med enheten din
• revisjonsspor og jobblogg for omfattende oversikt over all brukeraktivitet

card-swipe-log-in-at-printer