Administrerte utskriftstjenester

Våre spesialferdigheter

Administrerte utskriftstjenester hjelper deg å forenkle arbeidsflyten for dokumentproduksjon og gjøre den mer kostnadseffektiv. Funksjonene tilpasses ut fra de unike behovene til hvert foretak. Mange foretak har ikke tid, ressurser eller spesialkompetanse til å håndtere skriverne effektivt og opprette rutiner for utskriftssikkerhet. Flere velger derfor Administrerte utskriftstjenester (Managed Print Services, MPS) som del av dokument- og utskriftshåndteringen.

Hva er MPS?

Kort forklart innebærer det at en ekstern leverandør overtar ansvaret for håndteringen av utskriftsmiljø og skrivere. Målet er å minimere kostnadene og forbedre produktiviteten ved hjelp av en sentralisert tjeneste som eliminerer unødvendig administrering.

Det gjelder her å velge en leverandør som har erfaringen og kompetansen som må til for å gi deg kontroll over og maksimalt utbytte av skriverne og kopimaskinene dine.

 

people-discussing-sitting around table-office

Få en effektiv utskriftshåndtering

MPS-løsningene fra Sharp er designet for å gi kostnadskontroll over dokumentproduksjonen og å skape mer effektive arbeidsflyter. De kan videre tilpasses etter behov.

Løsningene kan gi umiddelbare kostnadsbesparelser og økt effektivitet fra du klikker på «skriv ut», «skann» eller «kopier» og til du henter, distribuerer eller lagrer det ferdige dokumentet.

 

 

Finger-pressing-printer-panel product MX-C607F

Skreddersydde utskriftstjenester

De administrerte utskriftstjenestene våre er delt inn i ulike trinn. Første trinn er en grundig gjennomgang av utskriftsbehovene og kostnadene dine. Vi vil i samarbeid med deg utarbeide og implementere en strategi for håndtering og optimalisering av utskriftsmiljøet ditt. Løsningen vi kommer frem til, vil avhenge av hvordan du ønsker å jobbe.

Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Få kontroll over forbruk og kostnader – programvare for utskriftstjenester som for eksempel MFP-basert (uten server) for sikre utskrifter, gir bedre kontroll over utskriftsbruken og reduserer utskriftsvolumet med opptil 18 % uten at det går ut over produktiviteten. Utskriftskostnadene kan her kobles til interne kostnadssteder eller prosjekter.
  • Øke produktivitet og ytelse – vi kan hjelpe deg å skape nye rutiner og få mer ut av prosessene og ressursene du allerede har. De nyeste MFP-enhetene våre tilbyr dessuten rask og pålitelig utskrift, brukervennlige funksjoner og tett integrering med skytjenester og mobilenheter. Automatisk bestilling av forbruksmateriell reduserer antall unødvendige driftsstopp og hjelper deg å holde produktiviteten på topp.
  • Verne om informasjon og miljøet – skriverne og kopimaskinene fra Sharp er utstyrt med avanserte sikkerhetsfunksjoner som beskytter informasjonen din mot en rekke ulike trusler ved oppretting, deling og lagring. Disse funksjonene er sertifisert for å innfri RoHS-kravene, WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall, og miljømerket Blå engel.
People-around table-having meeting