Administrerte utskriftstjenester - MPS

Våre spesialferdigheter

Hva er Managed Print Services, MPS? Kort forklart innebærer det at en ekstern leverandør overtar ansvaret for håndteringen av utskriftsmiljø og skrivere. Målet er å minimere kostnadene og forbedre produktiviteten ved hjelp av en sentralisert tjeneste som eliminerer unødvendig administrering.

 

people-discussing-sitting around table-office

Få en effektiv utskriftshåndtering

De administrerte utskriftstjenestene våre er delt inn i ulike trinn. Første trinn er en grundig gjennomgang av utskriftsbehovene og kostnadene dine. Vi vil i samarbeid med deg utarbeide og implementere en strategi for håndtering og optimalisering av utskriftsmiljøet ditt. Løsningen vi kommer frem til, vil avhenge av hvordan du ønsker å jobbe. Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Få kontroll over forbruk og kostnader 
  • Øke produktivitet og ytelse 
  • Verne om informasjon og miljøet 

 

Finger-pressing-printer-panel product MX-C607F

Skreddersydde utskriftstjenester

MPS-løsningene fra Sharp er designet for å gi kostnadskontroll over dokumentproduksjonen og å skape mer effektive arbeidsflyter. De kan videre tilpasses etter behov.

People-around table-having meeting