People working and collaborating in a modern office

Frivillig avtale

Bildebehandlingsutstyr

Miljøvaredeklarasjoner

Sharp er et miljøbevisst selskap med en lang tradisjon for miljømessige forbedringer av produktene sine. Sharp deltar blant annet i den frivillige europeiske bransjeavtalen om bildebehandlingsutstyr («Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment») med det mål å produsere og levere miljøvennlig bildebehandlingsutstyr. På denne måten bidrar Sharp til EUs handlingsplan for energieffektivitet ved å gjøre produktene mer miljøvennlige, særlig med hensyn til ressurs- og energieffektivitet.

Kundene drar fordel av ekstra miljøvennlige produkter og kan ta mer bærekraftige beslutninger om innkjøp takket være informasjon om miljøvennlig utførelse. Denne produktinformasjonen presenteres som miljøerklæring iht. ECMA-370-standarden og finnes under «Støtte og nedlastinger» på nettsiden for hvert land.

Sharp MFP's