Male teacher in a library

Velkommen til Sharps sikkerhetshub!

Hva er cybertruslene mot europeiske selskaper? Stammer svakheten i din cybersikkerhet fra interne kilder? Vår forskning belyser hvordan menneskelige feil kan påvirke integriteten til ditt digitale forsvar.

Les mer

Slått på av sikkerhetshensyn

I dag er nesten alle virksomheter digitalt tilkoblet. Vi bruker e-post, opererer over delte Wi-Fi-nettverk, og deltar til og med på virtuelle møter, opplæring og avtaler. Med denne økende digitaliseringen står små og mellomstore bedrifter (SMB) overfor en stadig voksende trussel: cyberangrep. Disse angrepene kan alvorlig hindre driften av en bedrift, uavhengig av bransje - enten du bygger bygninger eller jobber på en bærbar datamaskin.

Basert på innsikt fra SMB-markedet over hele Europa har vi utviklet et sett med ressurser for å hjelpe deg med å forstå sikkerhetsrisikoer, bryte ned kompleksiteten rundt dem og finne måter å holde deg beskyttet på. Vårt mål er å gi praktisk innsikt og informasjon som hjelper SMB-markedet med å navigere gjennom cybersikkerhetsutfordringene og opprettholde en solid digital sikkerhetskultur. Utforsk vårt innhold for å styrke dine digitale forsvarslinjer og minimere risikoen for alvorlige konsekvenser.

Collage of hybrid working images

5 vanlige sikkerhetstrusler

Her lister vi opp de fem viktigste truslene og hvordan du kan beskytte deg selv.

Molntjänster för företag

Menneskelige feil: håndtere den største sikkerhetstrusselen mot bedrifter

I dag kan de minste ansattfeilene by på store sikkerhetsproblemer. Samtidig oppga en tredjedel av SMB-ene vi undersøkte mangel på kunnskap eller opplæring som noe som har økt deres bekymringer for IT-sikkerhet. Vi undersøkte hvordan innsidetrusselen materialiserer seg og hva du kan gjøre for å redusere den.

Doctors using tablet - avoiding human error

Konkrete risikoer for nettkriminalitet: Cybersikkerhet for bedrifter

Cyberangrep øker, og IT-ledere over hele Europa er bekymret. Vår undersøkelse viste at 68 % av IT-ledere mangler tillit til selskapets evne til å håndtere IT-sikkerhetsrisikoer, og mange bekymrer seg for konsekvensene av et angrep. I denne artikkelen skal vi diskutere noen vanlige sikkerhetsproblemer og de beste måtene å holde seg beskyttet på.

Female business owner using a laptop in her clothing store

Jargon Buster

Komplekse sikkerhetstermer, forenklet

Det er mange begreper som brukes i dag innen cybersikkerhet. Selv om det å bygge et robust digitalt forsvar allerede er en stor nok utfordring for mange små og mellomstore bedrifter, er det en annen oppgave å forstå all den komplekse sjargongen som følger med. For å gjøre ting litt enklere og hjelpe deg med å beskytte bedriften din har vi forenklet noen av de vanligste vilkårene for nettsikkerhet.

Phishing, smishing, vishing. Confused? Don't worry, we've broken it down for you.

Ordliste for sikkerhet

Mens vår Jargon Buster bryter ned noen av de viktigste terminologiene som brukes i cybersikkerhet, ønsker vi også å gi deg det større bildet.

Se vår fullstendige sikkerhetsordliste; En katalog over vilkår for de ulike risikoene og løsningene.

Viktige resultater for små og mellomstore bedrifter over hele Europa

62%

Har ikke implementert godkjenning med flere faktorer

55%

Har ikke sterke passordpolicyer

59%

Har ikke økt sikkerhetsopplæringen etter at vi gikk over til en hybrid arbeidsmodell

1/3

Innrømmet å være ofre for phishing, skadelig programvare og tap av data

37%

Er mer bekymret for et IT-sikkerhetsbrudd enn for 12 måneder siden

1/3

har ingen IT-sikkerhetstiltak på plass for å dekke skrivere

Våre tips om cybersikkerhet

Utforsk artiklene våre for å beskytte bedriften din.

Construction Workers Looking at Ipad

Forbered deg på risikoen: Tips for å bygge cyberforsvar

Mange IT-beslutningstakere føler seg uforberedt på å forsvare virksomheten sin mot et cyberangrep.  Vi lister opp tiltakene du må ta for å være godt forberedt på et IT-angrep. 

Unison MFD

Sikkerhetsfeilen du ikke tenkte på: hvordan sørger du for at skriveren ikke er en skjult trussel

Sikkerhetsfeilen du ikke tenkte på: hvordan sørger du for at skriveren ikke er en skjult trussel, til tross for fokuset på digitale trusler, er det én fysisk risiko som lurer på arbeidsplassen din: skriveren.  Finn ut hvilke nødvendige tiltak du må ta for å beskytte enhetene dine – og bedriften.

Students in an IT classroom

Risikoer for ansatte: Hvordan skape en sikker IT-atferd

Bedrifter i dag bør tenke på hvor opplært deres ansatte er når det gjelder cybersikkerhetsrisikoer – og forsterke sikker IT-atferd der det er mulig. Oppdag våre beste tips om hvordan du kan begrense virkningen av menneskelige feil.

Cybersikkerhet for små og mellomstore bedrifter: utforske tillits gapet

Å føle seg risikoklar er ikke det samme som å være beskyttet. Vår forskning avdekket en spenning rundt små og mellomstore bedrifter som føler seg godt forberedt på cybertrusler, men mangler tillit til deres forsvar. I denne artikkelen vil vi diskutere hvordan du sikrer at virksomheten din virkelig er forberedt og beskyttet.

Two engineers with a laptop in a control room

Infographic

Reelle risikoer: Oversikt over SMB-sikkerhet

Med hver nye app eller enhet kan sikkerhetslandskapet bli mer komplekst. Cyberangrep øker, og små og mellomstore bedrifter merker konsekvensene – men den virkelige risikoen kan være å stirre deg rett i ansiktet. Utforsk de virkelige sikkerhetsrisikoene for små og mellomstore bedrifter.

1/3 of SMEs have been impacted by a computer virus attack

Nyheter

IT-tjenester

Typing on keyboard with security shield

Bekymringer om cybertrussel blant europeiske SMB-er øker ettersom over en tredjedel innrømmer brudd i løpet av de siste 12 månedene

På et utfordrende økonomisk bakteppe har bekymringene for cybertrusler blant europeiske små og mellomstore bedrifter (SMB) økt betydelig det siste året ettersom de vurderer innvirkningen på merkevare, omdømme og inntekter.

A woman using an MFP in an office

Skrivere: cybertrusselen skjult i synlige øyne

Økte sikkerhetstrusler som phishing eller løsepengevare-angrep er en veldig reell bekymring for Europas små og mellomstore bedrifter (SMB). Spesielt ettersom utnyttelse av nye sårbarheter gjør nettverksenheter, som MFPer og skrivere, til hovedmål for IT-sikkerhetsbrudd.

Business team training

Store cybersikkerhetsrisikoer som ikke dekkes i IT-sikkerhetstrening for mer enn halvparten av SMB-er over hele Europa til tross for menneskelige feil topper listen over største bekymringer

Til tross for at menneskelige feil er den største IT-sikkerhetsbekymringen for nesten fire av ti (37 %) SMB-er over hele Europa, mangler IT-opplæring noen av de vanligste cybersvake områdene, ifølge ny innsikt utgitt i dag.