Chemicals
Chemicals

Håndtering av kjemikalier

Sharps produkter består av en rekke deler og materialer, og inneholder ulike kjemikalier. Kjemikalier brukes også under fremstillingen av disse produktene ved fabrikkene våre.

Ansvarlig håndtering av kjemikalier

Sharps produkter består av en rekke deler og materialer, og inneholder et bredt spekter av kjemikalier. Disse benyttes også i produksjonsprosessene ved fabrikkene våre.  

De kjemiske stoffene som Sharp-produktene inneholder, forbedrer produktegenskapene og kvaliteten. Samtidig er vi svært bevisst på at enkelte av disse substansene kan få helse- og miljøskadelige konsekvenser hvis de ikke håndteres riktig. 

Tidligere så man ofte forurensning og miljøproblemer knyttet til kjemikalier. I dag krever mange land at bedriftene håndterer kjemikalier på en effektiv måte for å bidra til bærekraft og unngå disse problemene. Eksempler på slike lovbestemmelser kan være krav til merking eller forbud mot / restriksjoner knyttet til bruk av bestemte kjemiske stoffer. Det kan også bli stilt krav til informasjonsstyring med hensyn til opplysninger om produktinnhold, rapportering av utslipp til atmosfæren og vassdrag, kontroll av arbeidsmiljø og styring av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Globe illustration

Systemer for håndtering av kjemiske stoffer

Noe lovverk kan inneholde merkingskrav eller forbud eller restriksjoner på bruk av kjemiske stoffer. Annen lovgivning krever informasjonshåndtering om produktinnhold, rapportering av mengde forurensninger som slippes ut til atmosfære og vann, kontroll med arbeidsmiljø og bedriftshelsetjeneste.

I samsvar med vår grunnleggende miljøpolicy «Å skape et miljøbevisst selskap med oppriktighet og kreativitet», foreskriver Sharps Code of Conduct håndtering av kjemiske stoffer som følger: overholdelse av gjeldende miljølover, forskrifter og regionale avtaler.

Chemicals