Dokument og utskriftssikkerhet

Beskytter konfidensiell informasjon

Det håndteres store mengder informasjon rundt om hos bedriftene, men ofte mangler det på rutiner for hvordan informasjon skal produseres, lagres, deles og kunne letes frem. Resultatet kan bli sikkerhetsrisikoer og brudd på lover og forskrifter. Ubeskyttede filer kan komme i feil hender, det kan oppstå menneskelige feil og uvedkommende kan få tilgang til informasjon.

Man-pressing-lock-icon-on screen

Beskytte dokumentene og utskriftene dine

I cloud eller på dine egne servere, med Sharps utskriftsadministrasjon kan du finne, lagre, administrere, dele og hente alle dokumentene dine sikkert. Alle autoriserte brukere kan få tilgang til alt de trenger når som helst, hvor som helst og på hvilken som helst netttilkoblet enhet – noe som letter beslutningstaking og samarbeid.

Sharps utskriftshåndtering gir fullstendig sporbarhet av alle dokumenter og hjelper deg med å overholde forskrifter som GDPR. Gjennom versjonskontroll kan brukerne alltid ha tilgang til siste versjon, noe som er bra både for samarbeid og oversiktlighet.

People-sat-around-desk-in-a-meeting

Få unnagjort mer med sikre og gode rutiner

Tjenestene våre for dokumentsikkerhet er en viktig del av dokument- og skriverløsningene våre. Ved hjelp av intuitive arbeidsflyt- og automatiseringsverktøy sikrer de forretningsdokumentene dine og hjelper deg å få unnagjort mer.

Vi kan tilby alt du trenger av ekspertise, support og verktøy for å utarbeide og håndtere retningslinjer for dokumentsikkerhet som sørger for at konfidensiell informasjon beskyttes gjennom hele livssyklusen (fra oppretting og lagring til utskrift og deling). Løsningene våre for sikker dokumenthåndtering hjelper deg dessuten å innfri sikkerhetsforskrifter som f.eks. GDPR. Hvis du ønsker det, kan vi også håndtere det hele for deg gjennom Administrerte utskriftstjenester.

Hands holding GDPR file in office

Vi kan hjelpe deg med følgende:

  • Effektiv dokumenthåndtering – filene dine lagres i strukturerte, sikre skydatalagre (lokale serverbaserte installasjoner er også et alternativ).
  • Etskriftssikkerhet – vi ser til at dokumentene dine ikke blir glemt igjen i utmatingsskuffen på skriveren. Det er mulig å legge til vannmerker på utskriftene for å vise klokkeslett, dato og hvem som skrev dem ut.
  • Økt dokumentsikkerhet – bare autoriserte brukere kan skanne dokumenter, og det er mulig å styre hvilke destinasjoner det skal være mulig å sende dokumenter til. Et annet mulig sikkerhetsnivå er å legge til passord for dokumenter som skannes i PDF-format.
  • Bedre dokumentkontroll – det kan bygges inn skjult tekst og mønster i bakgrunnen på et dokument. Ved forsøk på å kopiere dokumentet blir den skjulte teksten synlig, slik at du enkelt kan skille mellom kopi og original. Kopimaskinene fra Sharp er sågar i stand til å identifisere skjulte mønstre for å hindre at dokumentet kopieres.
Printer-office-people working at desks