Hands holding a plant
Hands holding a plant

Grønne produkter

Vi designer energisparende produkter som sparer ressurser gjennom hele levetiden.

Utvikling av miljøbevisste produkter og enheter

Sharp kaller de miljøbevisste produktene sine «grønne produkter (GP)». Innholdet i standardarket for grønne produkter, som utgjør referansegrunnlaget for utviklingsmålene, revideres hvert år for å gjøre Sharp-produktene stadig mer miljøvennlige.

Sharps retningslinjer for grønne produkter, som definerer utviklings- og designkriteriene i samsvar med sju konsepter, har vært brukt i all produktdesign siden 1998.

Ved utvikling av produkter setter Sharp spesifikke mål i henhold til standardarket for grønne produkter (GP), som er utarbeidet i samsvar med retningslinjene for grønne produkter. I prøvefremstillings- og massefabrikasjonsfasene avgjøres det hvor godt det faktiske produktet oppfyller disse målene. Sharp styrker dessuten systemene for forskriftssamsvar fortløpende for å innfri stadig nye krav i miljølovene og -forordningene som produktene må innfri i de enkelte landene. Samarbeidet mellom Sharps salgs- og produksjonsenheter i ASEAN-landene, Europa og Midtøsten førte i 2019 til opprettelse av en ny organisatorisk struktur som befatter seg med disse lovene og forordningene.
 

Hands holding a cartoon

Hvordan vi jobber

Energisparing og energiskaping

Produkter med overlegne energisparende funksjoner eller energiskapende ytelse forbedrer effektiviteten og reduserer energiforbruket til produktene.

Ressursbevaring

Våre produkter er designet for å spare ressurser og redusere mengden materialer som brukes for å forlenge levetiden til produktene.

Resirkulerbarhet

Vi designer produkter som er enkle å demontere og bruker resirkulerbare materialer.

Trygg bruk og resirkulering

Våre produkter kan trygt brukes og resirkuleres. Vi minimerer bruken av stoffer som påvirker menneskers helse og miljø negativt i produktene våre.

Innhold av slitesterke materialer og deler

Vi designer produkter som inneholder bærekraftige materialer og deler. Vi bruker resirkulerte materialer og biobasert plass.

Miljøbevissthet angående batterier og emballasje

Vi designer produkter som bruker batterier, manualer og emballasje med økt miljøbevissthet. Vi prøver alltid å redusere volumet av produktemballasje og designe produkter som gjør det enkelt å ta ut batterier.

Frivillig bransjeavtale for printere og multifunksjonsprodukter

For å drive arbeidet mot en mer bærekraftig virksomhet, har Sharp forpliktet seg til å følge den europeiske "Industry Voluntary Agreement on Imaging Equipment", (frivillig industriavtale for skrivere og multifunksjonsprodukter).

People working in an office