Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee
Notepad with 'Safety Data Sheets' written in it next to a cup of coffee

Sikkerhetsdatablad

Beskriver egenskapene til et kjemisk stoff.

Sikkerhetsdatablad

Sharp har fokus på kundesikkerhet og er svært nøye med at kjemikaliene som Sharp-produktene fremstilles med, brukes på en sikker måte. Disse produktene omfatter tonerfremkaller til fotokopimaskiner, som kan være farlig ved uriktig håndtering. Med en rekke uromomenter og retningslinjer for miljømessig bærekraft å ta høyde for, bruker vi sikkerhetsdatabladene (SDS) for å holde nøyaktig øye med alle aspekter ved den kjemiske prosessen.

Ved hjelp av sikkerhetsdatabladene (SDS) følger vi med på at kjemikaliene våre benyttes på en trygg måte. Sikkerhetsdatabladene beskriver egenskapene til et kjemikalie og hvilke nødtiltak som må iverksettes hvis det oppstår en ulykke under håndtering av selve kjemikaliet eller et produkt det inngår i. Disse sikkerhetsdatabladene er med på å sikre at vi forstår de kjemiske egenskapene, og at produktene de inngår i, kan brukes på en trygg måte av både Sharp og Sharps kunder.

Woman working at home office with laptop and printed documents