Field with trees
Image of a field with trees

Miljøstyring

Fra tidlig produktdesign og fremstilling til avhending etter endt produktlevetid: Samtlige områder der vi kan påvirke miljøet direkte eller indirekte, er under konstant tilsyn takket være systemene våre for miljøstyring.

Miljøstyring

Fra tidlig produktdesign og fremstilling til avhending etter endt produktlevetid: Samtlige områder der vi kan påvirke miljøet direkte eller indirekte, er under konstant tilsyn.

Alle fabrikkene og de fleste av kontorene våre lever opp til ISO 14001-standarden, som fastslår kravene til systemer for miljøstyring. Vi jobber målrettet med å sikre at produksjonsanleggene våre er i samsvar med miljøpolitikken vår, og oppfordrer aktivt til miljøstyring og initiativer for miljøbevissthet i hele organisasjonen vår.

Ingeniørene våre fortsetter å utvikle innovativ, miljøvennlig teknologi for å gjøre verden renere og grønnere, og vi legger stor vekt på å skape miljømessig avanserte produkter av høy kvalitet.

A girl sat in front of a building with plants