Fredrik Westerdahl, CFO at Sharp

Fredrik Westerdahl er Sharps nye finansdirektør

Fredrik Westerdahl er vår nye nordiske finansdirektør og har vært på kontoret i Stockholm siden midten av august. Han beskriver seg selv som nysgjerrig, rolig og nøyaktig og ser frem til å være involvert i den videre utviklingen av Sharp.

Fredrik har jobbet i 24 år i lignende roller og mener at fokuset har gått fra «kontrollfunksjon» til å bli mer involvert i virksomheten.

-Gjennom årene har jeg fått en bredere rolle som også inkluderer analyse, utvikling og strategi, som jeg setter pris på. Sharp fungerer åpenbart slik vi ønsker at også våre kunder skal gjøre. Ved å bli mer effektiv og kunne bruke tid og energi på å analysere og utvikle seg i stedet for manuelt arbeid. For meg handler det om å jobbe strategisk. Målet mitt er også å hjelpe organisasjonen med rask og korrekt informasjon til rett tid, og å kommunisere internt ved å forklare tall og utfordringer på en forståelig måte.

Hva visste du om Sharp før du begynte?
-Jeg har stor interesse for fotball, så jeg kan knytte Sharp direkte til Manchester United selv om det ikke er favorittlaget mitt i Premier League. Så logoen og produktene jeg kjente, og spontant hadde jeg et bilde av produkter med høy kvalitet.

Hvordan har de første ukene vært?
-Jeg har fått et veldig positivt inntrykk ettersom jeg har møtt mange hyggelige mennesker med solid kunnskap og lang erfaring fra bransjen.

Beskriv deg selv med tre ord:
-Nysgjerrig, rolig og forsiktig er mitt spontane svar. Jeg har jobbet i mange bransjer som har utviklet seg, og ved å være nysgjerrig kan jeg lære mer og stadig utvikle meg. Arbeidet mitt er periodisk stressende og presserende, men ved å bevare roen kombinert med analytisk kunnskap, er det en del av personligheten min som kommer godt med. Å være nøyaktig føles som en naturlig og absolutt nødvendig kvalitet i min rolle der tall og rapportering danner et viktig grunnlag.

Hva liker du å gjøre på fritiden?
-Jeg er veldig interessert i sport, og jeg liker å tilbringe tid med familien min. Min kone Lisa og jeg har to døtre på 13 og 16 år. Hele familien liker å stå på ski om vinteren og sommeren tilbringer vi i skjærgården vår i Östergötland.

-Jeg liker både å spille og se golf, og jeg har også vært hekta på padel. Fotball er en favoritt, og i mange år var jeg fotballtrener for datteren min. Norrköping er mitt lag som jeg følger litt ekstra godt med på.

Hvordan ser du Sharps fremtid?
-Jeg tror vi er på rett vei ved at vi tilbyr en helhet med gode produkter og tjenester. Det føles godt å være med på å påvirke fremtiden sammen med alle kollegaer.

Velkommen til Sharp Fredrik!