A man using a computer
A man using a computer

Internett og nettverk

Stabil og sikker tilkobling er i dag en selvfølge. Vi installerer og tilpasser nettverket ut fra bedriftens lokaler, og gir deg full oversikt over IT-miljøet ditt.

Bekymringsfri hverdag og mulighet til alltid å være tilkoblet

Hvis Internett eller nettverket er nede, vil også virksomheten din stoppe opp. Uten nettilgang kan vi ikke jobbe, ta betalt eller være tilgjengelige for kunder og medarbeidere. Vi gir deg som kunde en bekymringsfri hverdag og mulighet til alltid å være tilkoblet. Tjenesten gir deg et sikkert og kostnadseffektivt nettverk til en fast månedlig kostnad, og du slipper utfordringer med lisenser og konfigurasjoner. Vi tar oss av vedlikehold, drift og support, slik at du kan være trygg på alltid å ha tilgang til Internett og nettverk.

Tilpasset for kontroll

Du betaler en fast månedlig pris for et nettverk som er tilpasset til virksomheten din, og der vi garanterer tilgjengelighet og funksjonalitet. Dermed slipper du usikkerhet rundt utgifter til investering, drift og vedlikehold, og kan i stedet fokusere på virksomheten din.

Vi leverer service, vedlikehold og oppdateringer og kan bestille mer nettverksutstyr til deg hvis du skulle trenge det. Du får kontroll på Internett, WAN/LAN-nettverk og brannmurer. Du kan på en enkel og smidig måte styre og tilpasse rettigheter på brukernivå og per tilgangspunkt.

Du kan tilby kollegaer og gjester en god, avbruddsfri Internett-tilkobling overalt i lokalene. 

man and woman at computer

Trådløs tilkobling

Wi-Fi-tilgangen er avgjørende for at du enkelt skal kunne tilby ansatte og kunder en stabil og sikker tilkobling. Vi begynner med å kartlegge lokalene dine for å finne riktig løsning, og installerer deretter et trådløst nettverk som sikrer rekkevidde og nettilgang overalt i lokalene. Ved å bruke flere tilgangspunkter gjør vi det mulig for deg og kundene dine å være tilkoblet overalt.

For å unngå risiko for overbelastning av nettverket du bruker i virksomhetssammenheng, kan vi dessuten enkelt konfigurere et separat gjestenettverk til gjestene og kundene dine.

people in a meeting