Veien fra statiske kart til digital oversikt

Digitalt kart hjelper kunder på Stovner senter

Stovner senter eies av Citycon, en av Nordens største utviklere av bysentra med fokus på urbane bydeler, handel og sosiale aktiviteter. Citycon eier og drifter 13 sentra over hele Norge, i tillegg til Norden og Baltikum og med over 120 millioner besøkende pr år.

Et senter har behov for å tilby sine besøkende en effektiv og moderne kartvisning. På Stovner senter så man behov for å gå fra stasjonæreog statiske oversiktskart over til mer fleksible og effektive, digitale løsninger.

- Under arbeidet med å fremskaffe en god og effektiv løsning ble Sharp Business Systems Norge kontaktet og i fellesskap utarbeidet man et system som består av en berøringsskjerm som, gjennom en innebygget Android-enhet kommuniserer med et digitalt kart utviklet av HyperIn. Gjennom animert visning kan besøkende få informativ veiledning til å finne raskt og effektivt frem til ønsket lokasjon på senteret. I tillegg gir systemet muligheter for å publisere relevant informasjon digitalt der man ønsker å ha det gjennom skybasert innholdsdistribusjon fra Databeat OMNI, sier Alexander Stojanovic, prosjektansvarlig hos Sharp Norge AS.

Julie Andrea Valheim, markedsansvarlig, oppsummerer prosjektet på følgende måte:
- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Sharp og hele prosessen fra bestilling til oppstart har vært både effektivt og problemfritt. Sharp har stilt opp på dagen ved eventuelle tekniske utfordringer og vi har fått svært god opplæring, samt oppfølging underveis. Skjermene ser også veldig flotte ut og har tilføyd ekstra verdi til våre kunder på senteret.