Dynaedge_hero.png

Edge i praksis - det kommer an på brillene

Smartbriller har stort potensiale til å endre hvordan man jobber og øker produktiviteten. For å få mest mulig ut av brillens potensiale kreves det ofte edge-løsninger, og da for å flytte kapasiteten for datahåndtering og beregning nærmere brukerne, skriver Kenni Ramsell på Dynabook.

Hva har edge-løsninger og smartbriller med hverandre å gjøre? I praksis viser deg seg at edge-løsninger gjør det mulig med praktisk bruk av smartbriller. Smartbriller vil være en konkret grunn til å satse på edge-løsninger, noe som gir oss analyse av data og anvendelse i sanntid. Perfekt harmoni, med andre ord.

Årsaken til symbiosen er lett å forklare. Takket være den høye båndbredden som er mulig med 4G og fremfor alt 5G, er det mulig å flytte programvare nærmere brukerne. De forbedrede kommunikasjonsmulighetene det gir, gjør at data fra smartbriller kan behandles på en bedre måte. Samtidig kan data kan sendes til brillene på en effektiv måte.

Dette muliggjør applikasjoner som inkluderer utvidet virkelighet (AR, assistert / utvidet virkelighet) og virtuell virkelighet (VR). Forskjellen mellom de to kan ganske enkelt beskrives som at AR handler om å legge informasjon til virkeligheten, mens VR handler om å lage alternative virkelighetsbeskrivelser.

Hva betyr dette i praksis for mobilt ansatte? Ikke minst følgende:

● Fjernstøtte. Med smartbriller kan en ekspert eksternt se hva en servicetekniker på området ser og gi råd og instruksjoner, for eksempel om reparasjoner, rengjøring og konstruksjon av deler. Dette reduserer ikke bare tid og kostnader for support og service, det bidrar også til å redusere karbonutslipp, ettersom færre mennesker trenger å reise. I tillegg gjør det det lettere å håndtere kompetansemangel på lokalt nivå.

● Samarbeid i sanntid. Ved å dele bilder, video og 3D-modeller med smartbriller, kan teamene samarbeide effektivt uten at alle medlemmene trenger å være på samme sted. Dette bidrar igjen til redusert reisevirksomhet, som i tillegg til et bedre miljø gjør at andelen produktiv tid øker.

● Utdanning. Smartbriller kan også bidra til bedre utdanning, takket være AR, VR og samarbeid på avstand. Dette gjelder for eksempel produksjonsindustrien og byggebransjen. Underleverandører kan sende utstyr med monteringsanvisning allerede lagret i smartbrillene. Slike arbeidsmetoder gjør at det kreves en startinvestering, men de vil være lønnsomme på sikt.

● Salg og markedsføring. Selv i dag er virtuelle visninger av leiligheter vanlig. Med AR i bildet vil de mulige applikasjonene være mange ganger flere. Tenk deg for eksempel en selger som tar med potensielle kunder til en AR-assistert demonstrasjon av maskiner.

Bruken av AR og VR har økt de siste to årene, på grunn av pandemien. Og dette er bare begynnelsen. Våre undersøkelser viser at 63 prosent av alle organisasjoner planlegger å bruke smartbriller i løpet av de neste tre årene. For et vellykket resultat, må edge-løsninger være med i bildet. Det er en spennende og absolutt produktiv fremtid som venter på oss.